Peidiwch â Chwympo am SPAM E-bost SEO

Gan weithio o fewn y diwydiant marchnata chwilio, mae un golwg ar e-bost fel hwn yn gwneud i mi fod eisiau puke. Ond rydym wedi cael cleientiaid yn y gorffennol yn dweud wrthym eu bod wedi derbyn deisyfiad gan gwmni SEO yn gadael iddynt wybod nad ydyn nhw'n graddio. Maen nhw'n ei anfon ymlaen atom ac yn gofyn pam?

Screen Ergyd 2014-01-15 yn 12.35.07 PM

Gadewch i ni chwalu'r e-bost hwn:

Gan Mark Peterson (maketopseorank@gmail.com). [Gmail? Felly nid yw'r dyn hwn yn gweithio mewn gwirionedd i gwmni â pharth y gallaf edrych arno? maketopseorank? a dweud y gwir?]

Helo, [Helo pwy? Dydych chi ddim yn fy adnabod, ydych chi?] 

Gobeithio eich bod chi'n iach. Fel rhan o'n hymchwil cleientiaid [AKA - fe wnaethon ni brynu rhestr o berchnogion safleoedd], daethom ar draws eich gwefan “Marketingtechblog.com” a sylwi nad yw eich gwefan yn cael ei rhestru yn y peiriannau chwilio pwysicaf fel Google, Yahoo & Bing. [Ble nad ydyn ni'n graddio? Rydyn ni'n safle # 1 ar gannoedd o dermau!] Roeddwn yn meddwl tybed a fyddai gennych ddiddordeb mewn gwasanaethau optimeiddio peiriannau chwilio ar gyfer eich gwefan am gost isel iawn. [Bydd SEO cost isel yn cael eich gwahardd ... mae'n syfrdanu perchnogion perchnogion gwefannau.]

Bydd optimeiddio peiriannau chwilio yn iawn yn cynyddu eich cydnabyddiaeth brand, traffig ar y we ac yn tyfu eich gwerthiant, a dyna pam mae gennych chi wefan i ddechrau yn iawn? [Ydw… a pham na fyddwn i byth yn mentro gwneud busnes gyda rhywun nad yw'n fy adnabod, nad yw'n adnabod fy safle, nad yw'n gwybod beth rydw i'n ei raddio, ddim yn gwybod beth hoffwn i raddio arno, na chwaith yn gwybod beth rydw i'n ei werthu mewn gwirionedd.]

Gallwn hyrwyddo'ch gwefan i leoliad tudalen 1af ar Google, Yahoo, neu Bing mewn tri i chwe mis wedi'i warantu gyda'n pecyn “SEO Cenedlaethol”. [Gwarantedig? Lleoliad tudalen 1af? Gallaf ysgrifennu pwnc ar unrhyw beth a chael lleoliad yn y lle cyntaf rhai tymor.] Mae tri i chwe mis yn nodweddiadol ar gyfer ein holl becynnau SEO!

Gadewch imi wybod a oes gennych ddiddordeb a byddwn yn postio mwy o fanylion atoch, neu gallwn drefnu galwad. Eich opsiwn chi ydyw. Byddem wrth ein bodd yn gweithio gyda chi!

Edrychaf ymlaen at eich ateb. [Gwych - dwi'n anfon dolen atoch i'r post blog hwn.]

Yn gywir,
Mark Peterson,
Rheolwr Datblygu Busnes

Hei Marc ... tynnwch fi oddi ar eich rhestr a rhowch y gorau i geisio rhwygo pobl.

3 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Mae pob un cleient rydw i erioed wedi'i gael wedi anfon rhywbeth fel hyn ataf. Mae'n boen gorfod dweud yn gyson wrth gleientiaid i anwybyddu'r bobl hyn heb ymddangos fel fy mod i'n ceisio'n galed i'w cadw fel cleientiaid ar brydiau trwy ddweud wrthyn nhw mai dim ond criw o hetiau sbam sy'n gwthio botymau ydyn nhw ar y cyfan. Yn ffodus rwy'n eu hanfon i bostiadau fel hyn i'w dangos iddyn nhw, nid dim ond fi sy'n dweud y pethau hyn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.