Mwy na Optimeiddio Peiriannau Chwilio

seo

Ddoe, gwnes ychydig o hyfforddiant ar optimeiddio peiriannau chwilio a gwahoddais ddylunwyr, ysgrifennwyr copi, asiantaethau a hyd yn oed cystadleuwyr i ddod i'r hyfforddiant. Roedd yn dŷ llawn ac aeth yn dda.

Nid lleoli mewn peiriannau chwilio yw'r ateb bob amser - rhaid bod gan gwmni gynnwys effeithiol, safle gwych, a llwybr iddynt ymgysylltu â'r cwmni.

hwn-roi.png

Rwy'n meddwl amdanaf fy hun fel arbenigwr optimeiddio peiriannau chwilio. I'r mwyafrif o gwmnïau, gallaf wneud y gorau o'u gwefannau neu lwyfannau, rhoi gwybodaeth iddynt ar sut i wneud ymchwil allweddair, a dangos iddynt sut i gyflwyno'r cynnwys hwnnw mewn ffordd a fydd yn sicrhau eu bod yn cael eu darganfod lle maent am fod.

Wrth ichi edrych i mewn ar eich sefydliad a'ch ymdrechion Optimeiddio Peiriannau Chwilio, nid oes unrhyw bwynt i chi ddychwelyd hefyd. Nid wyf yn poeni faint rydych chi'n ei ddarllen ar-lein am SEO, pwy rydych chi'n ei gredu, yr hyn rydych chi'n meddwl eich bod chi'n ei wybod ... nid oes gennych chi'r hyn sydd ei angen i symud y nodwydd ar ôl pwynt penodol. Mae gan lawer o'r cwsmeriaid rydw i wedi gweithio gyda nhw sydd ag arbenigedd SEO yn anhygoel o dda ar gyfer llond llaw o eiriau allweddol - ond nid ydyn nhw i bob pwrpas yn trosi'r rhagolygon sydd wedi cyrraedd eu gwefan mewn gwirionedd.

Os nad oes gennych chi'r adnoddau i ddefnyddio cwmni elitaidd, stopiwch chwarae o gwmpas. Mae yna lawer o ddewisiadau amgen i raddio ar allweddair hynod gystadleuol, cyfaint uchel:

  • Gallech fod yn targedu geiriau allweddol cynffon hir, mwy perthnasol sydd mewn gwirionedd yn gwella eich cyfraddau trosi oherwydd eu bod yn arwain at feintiau llai o ragolygon â chymwysterau gwell.
  • Gallech fod yn gwella dyluniad eich gwefan i ymddangos fel sefydliad mwy proffesiynol, ymddiriedus, gan wella galwadau i weithredu, a thudalennau glanio - gan wella cyfraddau trosi cyffredinol.
  • Gallech fod yn addasu eich cynnwys ac yn gweithredu profion aml-amrywiad, profion a / b / n a phrofi hollt i wella cyfraddau trosi'r rhagolygon sy'n cefnu ar eich gwefan.
  • Gallech fod yn gwella teitlau eich tudalennau a'ch meta disgrifiadau i wella perthnasedd eich tudalen canlyniadau peiriannau chwilio (SERP) fel bod mwy o ddefnyddwyr peiriannau chwilio yn clicio'ch cofnod ar y dudalen ganlyniadau mewn gwirionedd. Gwiriwch eich cyfraddau clicio drwodd yn Google Webmaster Central.
  • Gallech fod yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol a marchnata e-bost yn effeithiol i ymgysylltu, ail-ymgysylltu ac ailwerthu eich cwsmeriaid - gan wella canlyniadau busnes cyffredinol.

Mae peiriannau chwilio wedi dod yn gyfrwng hanfodol i gwmnïau sy'n defnyddio strategaethau marchnata i mewn ... ond nid yw hynny'n golygu y dylech fod yn defnyddio'ch holl adnoddau i geisio gwasgu pob owns olaf allan ohono. Mae angen i chi wneud digon o ymdrech i ddilyn arferion gorau, ond treulio'ch amser ychwanegol yn effeithiol. Os mai rhestru ar gyfer allweddeiriau cystadleuol iawn yw eich unig opsiwn neu os yw'r enillion mwyaf ar fuddsoddiad, buddsoddwch mewn a cwmni optimeiddio peiriannau chwilio fel ein un ni, Highbridge. Os nad yw'r enillion ar fuddsoddiad yno, canolbwyntiwch eich sylw ar strategaethau amgen a fydd yn cynyddu eich canlyniadau busnes cyffredinol.

Un sylw

  1. 1

    Gobeithio bod rhai o'r datblygwyr gwe a fynychodd wedi dysgu ychydig o bethau. Dim byd fel rhedeg i mewn i wefannau sy'n costio 5 digid i gleient nad oes ganddo deitlau tudalennau na meta ddisgrifiadau wedi'u gwneud yn iawn, neu sydd â sawl URL cartref. A pheth arall ... pobl sy'n adeiladu gwefannau, peidiwch ag adeiladu nac adsefydlu gwefan heb wneud ymchwil allweddair na chael rhywun i'w wneud. Mae'n fater o ddiwydrwydd dyladwy.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.