Gyda Chwilio, Yr Ail Le Yw'r Collwr Cyntaf yn unig

Mae rhai pobl yn cynhyrfu'n fawr pan fyddant yn dechrau gweld eu tudalennau'n dechrau ymddangos ar ganlyniadau peiriannau chwilio. Mae gormod o gwmnïau nad ydyn nhw'n sylweddoli pa mor enfawr yw'r gêm a faint o arian sydd yn y fantol o ran rhestru geiriau allweddol a gwerth lleoli peiriannau chwilio.

Felly ... dyma enghraifft lle gallaf feintioli gwerth rheng. Dewch i ni ddychmygu ein bod ni'n Asiant Eiddo Tiriog San Jose ac mae gennym ni ymgyrch farchnata blog a pheiriant chwilio gwych sy'n ein gyrru i fyny am y tymor Cartrefi San Jose ar Werth.

 1. Y mis diwethaf, bu 135,000 o chwiliadau Cartrefi San Jose ar Werth.
 2. Pris canolrif cartref cartref ar werth yw $ 544,000 yn San Jose.
 3. Mae comisiynau Eiddo Tiriog rhwng 3% a 6%, felly gadewch i ni ddychmygu cyfradd comisiwn ganolrifol o 4%.
 4. Gadewch i ni ddychmygu nawr mai dim ond 0.1% o chwilwyr a arweiniodd at werthiant gwirioneddol.

Mae Ymchwilydd SEO wedi darparu rhywfaint ystadegau ar reng ac ymateb, felly gadewch i ni wneud y mathemateg a chyfrifo'r comisiynau o safle 8 ar y dudalen, i safle # 1 ar dudalen canlyniadau'r peiriant chwilio:

gwerthu-comisiynau.png

Ar hyn o bryd, Trulia yn dal y swydd # 1 a Zillow yn dal y sefyllfa # 2 - nid gwerthwyr tai go iawn. Fodd bynnag, mae'r ffaith mai dim ond trwy ddal y sefyllfa # 1 mae Trulia yn dal 56% o'r cliciau ar gyfer y chwiliadau hynny - amcangyfrif o $ 41 biliwn mewn chwiliadau Eiddo Tiriog ar gyfer un ddinas. Mae Zillow ychydig yn llai na $ 10 biliwn. Erbyn i chi gyrraedd y papur newydd, roedd y Newyddion Mercury, rydych chi ychydig yn llai na $ 3 biliwn.

Rwy’n chwilfrydig pam fod yr asiantau a’r broceriaid yn y rhanbarth yn gadael i’r cyfeirlyfrau hyn ennill… nhw gallai bod yn cystadlu yn lle dibynnu arnyn nhw. Oni fyddai’n werth chweil i un o’r broceriaid rhanbarthol wario cwpl miliwn o ddoleri ar farchnata peiriannau chwilio? Ie ... ie fe fyddai.

Mae Trulia yn ennill 4 gwaith y traffig gyda'r allweddair sengl hwn! 4 gwaith! Pan rydych chi'n gwerthuso cwmnïau peiriannau chwilio ac ymgynghorwyr, peidiwch â mynd heibio'r ffaith hon. Cadwch mewn cof ei fod yn dechrau mynd yn ddrud iawn i gystadlu yn y termau cystadleuol hyn a chwiliadau cyfaint uchel, serch hynny. Rydym yn gweithio gyda chleient allweddol ar hyn o bryd ac yn eu gwthio i fyny tudalen canlyniadau peiriannau chwilio. Mae angen i ni gael smotiau # 1 ar eu cyfer er mwyn i'r ymgyrchoedd dalu'n llawn a darparu gwaith ychwanegol inni. Mae'r polion yn enfawr a byddwn yn cyrraedd yno - ond mae'n cymryd llawer o ymdrech.

Mae llawer o gwmnïau'n hapus pan maen nhw ar y dudalen gyntaf yn unig ... camgymeriad enfawr. Yn syml, nid yw'n ddigon i chwilio am eiriau allweddol penodol yng nghanlyniadau peiriannau chwilio - mae ennill y chwiliadau hynny yn allweddol i ennill y busnes a'r doleri y tu ôl i'r chwiliadau hynny. Dechreuwch gyfrifo'r enillion ar fuddsoddiad ar gyfer eich geiriau allweddol, cymarebau agos, a refeniw. Efallai y gwelwch ei bod yn werth gwario cannoedd o filoedd o ddoleri ar gyfer strategaethau marchnata chwilio. Os nad ydych yn sylweddoli hynny - efallai y bydd eich cystadleuaeth.

Fel roedd fy Nhad yn arfer dweud wrtha i… “Yr ail le yw'r collwr cyntaf yn unig".

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  WAW.

  Mae'r gwahaniaeth rhwng # 1 a # 2 yn llawer mwy nag yr oeddwn i'n meddwl y byddai.

  Tybed a fydd hyn yn aros yn gyson neu a fydd cwsmeriaid yn dechrau drilio i lawr ychydig ymhellach unwaith y bydd y farchnad yn aeddfedu ychydig…

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.