Cynnwys Marchnata

Nid yw Optimeiddio Peiriannau Chwilio yn Brosiect

morgrug hwnO bryd i'w gilydd, mae gennym ragolygon yn dod atom a gofyn i ni lunio dyfynbris prosiect ar optimeiddio peiriannau chwilio. Nid yw Folks, optimeiddio peiriannau chwilio yn brosiect. Nid yw'n ymdrech y gallwch chi ei gorffen mewn gwirionedd oherwydd eich bod chi'n ymosod ar darged symudol. Mae popeth yn newid wrth chwilio:

  • Mae peiriannau chwilio yn addasu eu algorithmau - Mae Google yn addasu'n gyson i gadw ar y blaen i sbamwyr ac, yn fwyaf diweddar, ffermydd cynnwys. Gall deall sut i gyflwyno'ch cynnwys pan fydd y newidiadau hyn yn digwydd wella'ch canlyniadau. Gall peidio â addasu gael eich safle wedi'i gladdu. Yn nodweddiadol nid yw mor ddifrifol â hynny, ond rydyn ni'n gweld newidiadau yn digwydd gyda'n cleientiaid.
  • Mae eich cystadleuwyr yn addasu eu tactegau peiriannau chwilio - Mae eich cystadleuaeth yn gwneud newidiadau i'w gwefannau ac mae'n debyg bod gennych rai ymgynghorwyr SEO gwych yn eu cynorthwyo hefyd. Os ydych chi'n graddio yn gadarn ac yn gwneud elw gwych ar fuddsoddiad, dim ond mater o amser yw hi cyn i'ch cystadleuaeth ddechrau buddsoddi mewn strategaeth.
  • Mae strategaethau, cynhyrchion a gwasanaethau eich cwmni yn newid - Mae'r ffordd y mae'ch cwmni'n gwahaniaethu ei hun o'r gystadleuaeth yn aml yn newid dros amser wrth i chi dyfu, crebachu neu ddatblygu nodweddion, cynhyrchion a gwasanaethau newydd. Mae angen i'ch optimeiddio chwilio gadw i fyny â hyn.
  • Newidiadau defnydd allweddair - Ar brydiau, mae'r geiriau y bydd defnyddwyr yn chwilio arnyn nhw hefyd yn newid dros amser. Fel enghraifft, cais, llwyfan, a meddalwedd mae gan bob un ohonynt gyfrolau chwilio gwahanol yn y diwydiant technoleg. Er y gallai pob un ohonynt gael eu defnyddio yn yr un modd, mae eu defnydd wedi newid mewn poblogrwydd dros amser.
  • Mae cyfeintiau chwilio yn newid - Gall amser o'r dydd, diwrnod yr wythnos, newidiadau misol a thymhorol oll effeithio ar chwilio. Efallai y bydd angen i'ch negeseuon a'ch cynnwys addasu i ddarparu ar gyfer llety.
  • Mae technolegau platfform yn newid - Rydym wedi gweld rhai safleoedd hardd sydd bron wedi diflannu o ganlyniadau chwilio ers eu Nid yw CMS wedi'i optimeiddio nac yn cyfathrebu â'r peiriannau chwilio. Os oes gennych hen CMS nad yw wedi'i diweddaru, mae'n debyg eich bod yn colli'r gallu i drosoli traffig peiriannau chwilio.
  • Mae safleoedd perthnasol yn newid - Efallai na fydd yr hyn a oedd unwaith yn safle mwyaf poblogaidd eich diwydiant mwyach ... mae awdurdod safle yn newid trwy'r amser. Bydd sicrhau bod eich gwefan yn cael ei hyrwyddo ar y safleoedd uchaf yn parhau i gynyddu poblogrwydd a safle eich gwefan.

Bydd cael ymgynghorydd neu danysgrifiad parhaus gyda darparwr SEO gwych yn rhoi enillion cadarnhaol i'ch cwmni ar fuddsoddiad os yw'r galw chwilio yno. Os oes gan eich cwmni'r adnoddau mewnol i weithio gyda chwilio, tanysgrifiad i SEOmoz or gShiftLabs gyda rhai offer monitro yn werth y buddsoddiad.

Pan fydd ein cleientiaid yn gallu cadw i fyny â'r newidiadau hyn, rydym yn parhau i weld yr enillion ar fuddsoddiad yn cynyddu, mae eu cost fesul plwm yn parhau i ostwng, ac maent yn gallu trosoli chwilio am gaffaeliad cwsmeriaid newydd yn llawn. Er hynny, mae angen monitro a gwella'n barhaus. Os yw'ch cwmni'n cael ei deisyfu gan gwmni SEO sydd â ffi prosiect safonol lle byddant yn gwneud y gorau o'ch gwefan am ffi benodol ac yn cerdded i ffwrdd, efallai yr hoffech chi ailfeddwl am y buddsoddiad.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

7 Sylwadau

  1. Rwyf wedi cael yr un profiad â chleientiaid, mae'n fath o her yn egluro i gleientiaid bwysigrwydd hyn. Rwy'n deall eu bod bob amser eisiau gweld ROI, gyda dadansoddeg gallwn ddangos rhywfaint o hynny iddynt, ond rydych chi'n iawn ei fod yn ymdrech barhaus.

  2. Rydw i wedi cael problemau tebyg - dywedodd un cleient ei fod eisiau creu gwefan, ei sefydlu, ac yna ei “optimeiddio SEO” ar ôl iddi fod yn fyw. Rwy'n ceisio egluro bod y cynnwys yn eithaf pwysig i'r peiriannau chwilio, ac mae'n llawer haws dechrau ysgrifennu gyda chwiliad organig mewn golwg. Nid yw llawer o bobl yn cael y cysyniadau mwyaf sylfaenol o SEO. Rwy'n dyfalu mai dyna pam y bydd marchnad bob amser ar gyfer ymgynghorwyr SEO!

  3. O'r holl feysydd Marchnata Rhyngrwyd, Optimeiddio Peiriannau Chwilio yw'r mwyaf camddeall, ac o bosibl y pwysicaf i'ch ymdrechion marchnata. Mae miliynau ar filiynau o dudalennau o gynnwys gwe allan yna - gallwch chi weithio'n galed, adeiladu gwefan wych, ac yna'ch colli'n llwyr yn y siffrwd. Mae SEO yn bwysig. Mae hefyd yn broses gymhleth iawn sy'n gofyn amynedd, cynllunio gofalus a dull tymor hir.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol