SEO PowerSuite: 5 Ffordd Gyflym i Gael Canlyniadau i Berchnogion Safle Prysur

hwn powersuite

Mae marchnata digidol yn agwedd ar farchnata na allwch ei anwybyddu - ac yn greiddiol i SEO mae SEO. Mae'n debyg eich bod yn ymwybodol o'r effaith y gall strategaeth SEO dda ei chael ar eich brand, ond fel marchnatwr neu berchennog safle, mae eich ffocws yn aml mewn man arall, a gall gwneud SEO yn flaenoriaeth gyson fod yn anodd. Yr ateb yw defnyddio meddalwedd marchnata digidol sy'n hyblyg, yn llawn gallu ac yn hynod effeithiol.

Rhowch PowerSuite SEO - repertoire llawn o offer sydd wedi'u cynllunio i wneud y gorau o'ch SEO. Yn y swydd hon, byddwn yn datgelu pum ffordd y gallwch ddefnyddio SEO PowerSuite i roi hwb i SEO eich brand.

 1. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ddarganfyddadwy

Os ydych chi am i'ch gwefan gael ei mynegeio a'i graddio'n effeithiol, mae'n bwysig ei gwneud mor hawdd â phosibl i Google gropian eich gwefan a darganfod ei chynnwys. Gyda hynny mewn golwg, mae strwythur y safle yn chwarae rhan hanfodol wrth fynegeio. Yn syml iawn, mae gwefannau sydd â strwythur rhesymegol yn haws i beiriannau chwilio gropian a graddio.

Gan ddefnyddio SEO PowerSuite, gallwch bennu ansawdd strwythur eich gwefan. Daw amryw o ffactorau i mewn - er enghraifft, dylai tudalennau allweddol fod yn hygyrch o'r dudalen gartref, a dylai postiadau blog gysylltu rhyngddynt pan fyddant yn berthnasol yn eu cyd-destun. Gallwch ddefnyddio Archwiliwr Gwefan SEO PowerSuite i wirio eitemau o'r fath.

Yn syml, ewch i'r teclyn Archwiliwr Gwefan, a chliciwch ar y tudalennau adran. Yna, edrychwch ar y Dolenni Mewnol i'r Dudalen colofn i nodi pa dudalennau ar eich gwefan sydd heb ddolenni mewnol yn pwyntio atynt.

SEO Powersuite

Yn y bôn, bydd hyn yn darparu rhestr weithredadwy o swyddi a thudalennau y mae'n rhaid i chi ddod o hyd i ffyrdd o gysylltu â nhw o rannau eraill o'ch gwefan.

 1. Gwiriwch Fod Eich Tudalennau Gwe Hanfodol yn Llwytho'n Gyflym

Mae cyflymder gwefan yn cael effaith fawr ar safle am ddau reswm:

 1. Mae cyflymder gwefan yn ffactor graddio, sy'n golygu bod gwefannau araf yn gyffredinol yn is.
 2. Mae cyflymder eich gwefan yn cael effaith uniongyrchol ar gyfradd bownsio.

Mae Google a pheiriannau chwilio eraill yn rhoi cryn bwys ar signalau profiad y defnyddiwr. Un signal o'r fath yw cyfradd bownsio, y gall cyflymder y safle effeithio'n ddramatig arni - dim ond ychydig eiliadau (ar y mwyaf) y bydd y mwyafrif o bobl yn aros i safle ei lwytho cyn bownsio i ffwrdd.

Gan ddefnyddio Archwiliwr Gwefan, gallwch nodi pa dudalennau ar eich gwefan sy'n llwytho'n araf. Ewch i'r Archwiliad Tudalen modiwl o offeryn Archwiliwr Gwefan, a gwiriwch adran cyflymder y dudalen i weld a yw'ch tudalennau'n pasio profion cyflymder Google:

SEO Powersuite

Ar ôl i chi nodi pa dudalennau sy'n llwytho'n araf, gallwch gymryd camau i unioni'r materion.

 1. Gwiriwch Risg Cosb Cyswllt

Gall cysylltiadau o ansawdd isel roi eich gwefan mewn perygl o gael cosb Google, sef eich hunllef waethaf o ran SEO. Os ydych chi am osgoi cosb gan Google, mae angen i chi allu canfod cysylltiadau niweidiol a chymryd camau i'w niwtraleiddio.

gyda SpyGlass SEO PowerSuite SEO, gallwch ganfod cysylltiadau niweidiol yn awtomatig yn eich proffil backlink ac atal cosbau cyswllt Google.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw mynd i'r teclyn SpyGlass SEO a nodi parth eich gwefan. Yna, ewch i'r tab Cosb Cyswllt a chlicio ar yr adran Backlinks, sydd i'w gweld ar yr ochr chwith. Yno, cewch fynediad i lwyth o stats hanfodol, gan gynnwys y 'risg cosb' ar gyfer eich parth cyfan.

Isod mae prawf cyflym ar gyfer y Martech Zone. Fel y gallwch weld, prin bod unrhyw Risg Cosb, da iawn!

Risg Cosb Cyswllt Powersuite SEO

Gorau oll, gallwch wirio'r risg cosb am eich dolenni mewn un clic yn unig. Felly, p'un ai ar gyfer dolenni unigol neu grŵp o backlinks, gallwch weld eich risg cosb wrth gyffyrddiad botwm.

 1. Rhedeg Prawf Cyfeillgarwch Symudol

Wrth i chwiliadau symudol ddechrau cyd-fynd â nifer y chwiliadau bwrdd gwaith, mae cyfeillgarwch symudol bellach wedi dod yn ffactor graddio bach ar gyfer Google a pheiriannau chwilio eraill. Hynny yw, os nad yw'ch gwefan wedi'i optimeiddio ar gyfer symudol, gallai effeithio'n negyddol ar eich safle (heb sôn am brofiad y defnyddiwr).

Gallwch ddefnyddio Archwiliwr Gwefan i gynnal prawf symudol-gyfeillgar ar eich gwefan, i wirio a yw'n pasio safonau Google. Os na fydd eich gwefan yn pasio'r prawf, fe gewch chi awgrymiadau ar sut i wneud eich gwefan yn fwy optimized symudol - er enghraifft, ni ddylai'r darllenydd orfod chwyddo i mewn na sgrolio ar ei ddyfais symudol i ddarllen cynnwys eich tudalen.

Ewch i'r Archwiliad Safle adran o'r offeryn Archwiliwr Gwefan i wirio'ch gwefan.

Prawf Symudol Powersuite SEO

Os nad yw'ch gwefan yn sgorio'n ffafriol, yr ateb tebygol gorau yw ail-ddylunio'ch gwefan i fod yn ymatebol (os nad yw eisoes). Gall buddsoddiad mewn dylunio - yn enwedig dylunio sy'n gyfeillgar i ffonau symudol - dalu ar ei ganfed yng nghanlyniadau SEO.

 1. Cynnal Archwiliad Safle

Gallai fod problemau hanfodol gyda'ch gwefan nad ydych yn ymwybodol ohonynt, neu nad oes gennych amser i wneud diagnosis eich hun. Gall y rhain effeithio ar awdurdod a safle eich gwefan. Gyda SEO PowerSuite, mae gennych fynediad at offer, fel y Archwiliad Safle offeryn, a all nodi unrhyw faterion allweddol gyda'ch gwefan yn awtomatig.

I gynnal archwiliad safle trylwyr, agorwch yr app Archwiliwr Gwefan, a chychwyn sgan o'ch gwefan gan ddefnyddio'r Archwiliad Safle offeryn:

Archwiliad Safle Powersuite SEO

Mae'r offeryn hwn yn canfod unrhyw faterion technegol a allai ostwng eich safleoedd yn awtomatig, yn eich dysgu sut i ddatrys materion, ac yn rhoi gwybod i chi am unrhyw broblemau ar dudalen. Mae'n bethau eithaf pwerus.

Mae SEO yn cael effaith mor fawr ar eich brand nes ei bod yn anodd ei anwybyddu. Fodd bynnag, os ydych chi'n cael trafferth blaenoriaethu'ch ymgyrch SEO, edrychwch ar arsenal SEO PowerSuite o offer effeithiol.

Maent yn symleiddio'r broses SEO, gan ei gwneud yn llawer haws ac yn gyflymach i chi nodi unrhyw faterion a allai fod gan eich gwefan, ac yn y pen draw gallant eich helpu i gynyddu safle eich gwefan i'r eithaf.

Gan ddefnyddio SEO PowerSuite, gallwch chi

 1. Sicrhewch fod eich gwefan wedi'i strwythuro'n optimaidd
 2. Gwiriwch fod eich gwefan llwythi yn gyflym
 3. Gwiriwch wefannau eich gwefan risg cosb backlink
 4. Rhedeg a cyfeillgarwch symudol prawf
 5. Gwneud a archwiliad safle llawn

Mewn gwirionedd rydym newydd gyffwrdd â blaen y mynydd iâ yn yr erthygl hon, ond dylai'r uchod fod yn ddigon i chi fwrw ymlaen! Gallwch chi lawrlwytho SEO PowerSuite am ddim ar ein gwefan swyddogol.

Dadlwythwch SEO PowerSuite Am Ddim!

Datgelu: Martech Zone yn defnyddio ei SEO Powersuite dolen gyswllt yn yr erthygl hon.

2 Sylwadau

 1. 1

  Mae'r paragraff cyntaf yn taro cartref mewn gwirionedd. Mae perchnogion busnes yn brysur yn rhedeg y busnes ac mae marchnatwyr yn brysur yn cadw'r bysiau hynny i fynd. Mae gan bob un ohonynt faterion brys i roi sylw iddynt yn aml heb flaenoriaethu SEO. Mae canolbwyntio arno yn heriol iawn ac mae'r ffyrdd hyn y gwnaethoch chi eu rhannu yn ddefnyddiol iawn yn addas ar gyfer y rhai sydd ond wedi neilltuo ychydig bach o amser ar gyfer SEO ond sy'n dal i fod eisiau eu geiriau allweddol ar y safle premiwm

 2. 2

  Dim ond i bwysleisio pa mor bwysig yw'r amser llwytho, pan fydd pobl yn clicio dolen, byddant yn aros tua phum eiliad i'r dudalen gael ei harddangos yn iawn cyn clicio'r botwm cefn ar eu porwr a rhoi cynnig ar eu lwc gyda chanlyniad chwilio arall! Cadwch eich gwefan mor syml â phosib a di-fflach!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.