Chwilio MarchnataCynnwys MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Mae SEO Yn farw

Mae SEO wedi marw fel rydyn ni'n ei wybod. Mae'r hen fathemateg o backlinks cynyddol a stwffio geiriau allweddol bellach yn darged i Google adnabod eich gwefan a'i gladdu yn y canlyniadau chwilio. Nid yw SEO bellach yn broblem fathemateg, mae'n broblem ddynol. Mae dangosyddion cymdeithasol yn dod yn allweddol i raddio ac mae algorithmau cyswllt yn ymddeol. Mae'n bryd ichi weld y gwir am SEO ... ac addasu yn unol â hynny.

Wrth gwrs gwnaethom ddefnyddio teitl baity braf i ddenu rhywfaint o sylw, ond mae'n bryd hynny rhywun sefyll i fyny a'i ddweud. Nid yw SEO traddodiadol bellach yn ddatrysiad hyfyw i fusnesau fuddsoddi ynddo. Cadarn - mae pobl yn dal i ddefnyddio peiriannau chwilio ... ac rydym yn dal i sicrhau bod ein cwsmeriaid ar lwyfannau cadarn, cyflym sy'n cyflwyno eu cynnwys yn iawn ar gyfer mynegeio. Ond nid ydym bellach yn defnyddio'r hen fethodolegau o geisio darganfod sut i wasgu geiriau allweddol i mewn neu i gael backlinks mewn unrhyw fodd sy'n angenrheidiol.

Mae pecyn SEO gwir, newydd yn mynd ymhell y tu hwnt i optimeiddio'r wefan a adeilad cyswllt ac yn ymgorffori dadansoddiad trosi i bennu geiriau allweddol, ysgrifennu cynnwys cymhellol, gan ei gwneud hi'n hawdd i ddarllenwyr rannu'r cynnwys hwnnw, gan ddefnyddio cysylltiadau cysylltiadau cyhoeddus i ddod o hyd i gyfleoedd i rannu'r cynnwys hwnnw, a hyrwyddo'r cynnwys hwnnw.

Noddwyd y cyflwyniad hwn yn wreiddiol a'i ddangos trwy weminar gyda Compendiwm. Heddiw cafodd sylw ar dudalen gartref Slideshare!

DIWEDDARIAD 10/4/2012: Mae Google wedi diweddaru ei ganllawiau Gwefeistri ac yn benodol targedu cynlluniau cyswllt ac argymell nofollow ar gyfer yr holl ddolenni y talwyd amdanynt.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

47 Sylwadau

 1. Dolenni oddi ar dudalen oedd y rhan fwyaf o'r cryfder o'r blaen. Nawr, mae’r “pleidleisiau” hynny yr oeddem yn ceisio eu casglu wedi bod ar ffurf rhannu (cymdeithasol).

  Fel bob amser, gwnewch bethau gwych y mae pobl eisiau eu rhannu â phawb. Ond nid yw'n stopio yno. Mae angen elfen ddynol iddo - cymerwch Jason er enghraifft. Rydych chi eisiau cysylltu ag ef (oherwydd ei weithredoedd yn y byd go iawn hefyd) ac rydych chi am rannu'r pethau gwych y mae'n eu creu - sydd yn y pen draw yn arwain at ryw fath o dröedigaeth a fydd o fudd iddo. (neu chi)

  Nid yw chwilio o reidrwydd wedi marw, sut mae chwarae o fewn cwmpas rheolau Google.

     1. Mae angen ichi newid eich terminoleg yma Douglas, a yw backlinker yn SEO het ddu? Nid yw backlinking yn ddrwg, mae'n hanfodol mewn gwirionedd. Mae defnyddio tactegau het gefn yn twyllo a hapchwarae'r system. Mae SEO llwyddiannus go iawn yn targedu cysylltiadau trwy sawl strategaeth

 2. Gyda fy nhri blog yn cael eu sbamio â backlinks, byddaf yn hapus iawn gweld y duedd hon yn mynd allan o ffasiwn! Pastave gwych, mae'n ymwneud â chynnwys go iawn o'r diwedd - wel dwi'n gobeithio beth bynnag!

  1. Saith mis yn ddiweddarach ac mae dolenni sbam y blog yn dal i ddod! Yn dal i fod, mae'r drefn newydd yn wych i'r rhai ohonom sy'n poeni am gynnwys a gofal am y canlyniadau gorau sy'n dod yn ôl o chwiliad google

 3. Mae Google yn hoffi'r hyn y bydd ei ddefnyddwyr yn ei hoffi. Felly, nid ydych chi eisiau optimeiddio cymaint i'r peiriannau chwilio ag yr ydych chi ar gyfer eich cynulleidfa darged. Creu cynnwys gwych y gwyddoch y bydd aelodau'r gynulleidfa darged yn elwa ohono.  

 4. Byddwn i wrth fy modd yn gweld pobl yn rhyddhau astudiaethau sy'n dangos yn bendant yr “achosiaeth” rhwng y safleoedd uchaf a rhannu cymdeithasol. Yn y rhan fwyaf o achosion mae hwn yn dal i fod yn signal eithaf gwan. Mae rhannu cymdeithasol yn arwain at lawer o bethau da eraill fel ymweliadau, efallai cysylltiadau eilaidd o ganlyniad i fwy o belenni llygaid ac ati. Ond fel signal graddio ar eu pennau eu hunain, nid wyf wedi gweld unrhyw astudiaethau gwych ar sut maent yn dylanwadu ar ganlyniadau chwilio mewn prif ffordd. Diau y gwnânt yn y pen draw.

  Hefyd, mae'n ddadleuol iawn os gallwn ni ddechrau taflu pethau newydd i mewn i'r SEO acronym. Mae'n golygu “Optimeiddio Peiriannau Chwilio”. Mae trosi yn digwydd ar safle ac nid oes ganddo lawer i'w wneud ag optimeiddio tudalen ar gyfer peiriannau chwilio. Nid wyf yn dweud nad yw hyn yn bwysig i gwmnïau. Ond rwy'n gweld swyddi di-ri yn dim ond lympio pethau newydd i'r hyn y mae SEO yn ei olygu, hyd yn oed pan nad ydyn nhw'n gwneud fawr o synnwyr.

  Yn y bôn, rwy'n cytuno'n llwyr â theimlad y dec sleidiau ond nid wyf yn cytuno â “dolenni cefn ... ni fydd yn effeithio cymaint ar eich busnes mwyach ag ysgrifennu cynnwys gwych”. Mae hyn yn dibynnu ar gynifer o bethau, y gwir amdani yw bod angen y ddau arnoch chi, dylai'r naill yrru'r llall.

  1. rydych chi'n ******* craff. Nid oes achosiaeth, yn union. Mae gan y canlyniadau safle uchaf fwy o hoffterau Facebook oherwydd eu bod yn cael mwy o draffig, ac yn debygol o ansawdd uwch i ddechrau (mae ffactorau sy'n cyfieithu i ansawdd hefyd yn cyfieithu i safle chwilio uchel). Wrth gwrs mae gan y canlyniadau sydd ar y brig ar gyfer termau cystadleuol fwy o gamau cymdeithasol, ond nid ydyn nhw ar y brig oherwydd gweithredoedd cymdeithasol - mae ganddyn nhw fwy o gamau cymdeithasol oherwydd eu bod nhw ar y brig. Rwyf wedi profi hyn i farwolaeth ar draws sawl categori, NID OES ACHOSI - ac rwyf am eich llogi ar gyfer brat post gini.

  2. @searchbrat: disqus @etelligence: disqus @ twitter-15353560: disqus Cadarnhaodd Google yn 2010 fod cymdeithasol yn cael ei ddefnyddio i bennu awdurdod ar gyfer graddio yn y fideo hwn: http://www.youtube.com/watch?v=ofhwPC-5Ub4

   Mae newidiadau algorithm diweddar yn parhau i'w raddio'n drymach. Gwnaeth Branded3 brawf syml gan ddefnyddio Twitter Retweets. http://www.branded3.com/tweets-vs-rankings

   Mae canfyddiadau yma hefyd: http://liesdamnedliesstatistics.com/2012/06/social-media-shares-indicate-a-high-google-ranking.html

   Ac rwy'n anghytuno'n llwyr â chi ar backlinking. Mae cynlluniau backlinking yn llygru'r we ac yn gwthio tudalennau gwael yn uwch. Mae Google bellach yn rhybuddio gwefeistri o fewn Webmaster Tools pan ymddengys bod backlinks yn annaturiol. Os nad ydyn nhw eisoes, byddan nhw'n cael effaith negyddol ar eich safleoedd. Y ffordd orau o gynhyrchu backlinks yw cynhyrchu cynnwys sy'n eu cynhyrchu'n naturiol ... peidio â mynd allan a'u gorfodi. Os ydych chi'n gwneud hynny ar gyfer cleientiaid, rydych chi'n torri Telerau Gwasanaeth Google a bydd yn dod yn ôl i aflonyddu'ch cleient.

   1. Mae gwahaniaeth rhwng backlinking (tactegau het ddu) a strategaethau adeiladu cyswllt cadarn. Ni allwch ddweud bod backlinking yn ddrwg ac nid yw'n cyfrif cymaint bellach. Mae angen i chi fod yn benodol. Mae dweud wrth eich darllenwyr fod backlinking yn ddrwg yn amwys iawn a gall fod yn gamarweiniol. Mae Google yn targedu cysylltiadau sbam ac nid cysylltiadau o ansawdd. Felly mae prynu cysylltiadau o ansawdd isel yn dacteg wael ond mae gwir angen i chi gaffael dolenni !! Cyn belled â bod peiriannau chwilio bydd Optimeiddio Peiriannau Chwilio. Efallai y bydd y tactegau a'r strategaethau'n newid ond nid yw hynny'n golygu ei fod wedi marw!

    1. ceisiwch eto, nid tactegau het ddu yw ceiliog rhedyn, backlinking. gwell peidio â dweud wrth unrhyw un rydych chi'n gwneud hyn.

     1. Nid yw backlink naturiol, backlink taledig yw. Os ydych chi'n cael eich talu i backlink, rydych chi'n het ddu. Ac nid ydym yn dweud wrth bobl ein bod yn “gwneud SEO”, rydyn ni'n dweud wrthyn nhw ein bod ni'n cael canlyniadau busnes ac yn gallu helpu i ddatrys y problemau a gyflwynodd ymgynghorwyr SEO sy'n eu rhoi mewn perygl.

 5. Rwyf wedi darllen blogiau dirifedi yn nodi effeithiolrwydd cynnwys. Cynnwys, cynnwys, cynnwys !!! Er fy mod yn cytuno, hoffwn weld swydd sydd mewn gwirionedd yn chwalu'r ffyrdd y gall marchnatwyr ddarparu gwybodaeth ddiddorol i'w cwsmeriaid A'u tynnu i edrych ar wefan y cwmni.

  Os yw cynnwys yn allweddol, sut ydych chi'n diffinio cynnwys “da”?

  1. Helo Brian,

   Syml syml i mi. Mae cynnwys da yn gynnwys sy'n gyrru ymwelwyr i wneud yr hyn rydych chi'n gofyn iddyn nhw ei wneud. I bob cwmni, gallai hynny fod yn wahanol. I rai cwmnïau, mae'n fideos byr. I eraill, mae'n gopi hir. Dyma pam mae'n hanfodol sefydlu dadansoddeg yn iawn a chodio'ch holl ddigwyddiadau ac ymgyrchoedd. Rhowch gynnig ar bopeth ... gweithredu, profi, mesur, mireinio ac ailadrodd.

   Doug

 6. Yn union. Cynnwys yw Brenin! Nawr yn fwy nag erioed. Os oes gennych gynnwys freaky, bydd eich gwefan yn denu ymwelwyr a dolenni heb unrhyw Ymgyrch SEO. Dim ond bod yn wahanol ac ysgrifennu cynnwys addysgiadol ac wrth gwrs unigryw.

 7. Nid yw'r cynnwys rydych chi'n ei gynhyrchu ar gyfer amlygiad cyfryngau cymdeithasol fel brand yn berthnasol mwyach oni bai ei fod yn berthnasol yn ei gyd-destun i'ch cynulleidfa darged. Gallwch chi ddweud beth bynnag rydych chi ei eisiau fel marchnatwr cyfryngau cymdeithasol ond oni bai bod gan bobl ddiddordeb mewn gwrando ar yr hyn rydych chi'n ei ddweud rydych chi'n sŵn gwyn amherthnasol yn y bôn sy'n mynd heb i neb sylwi mewn parti coctel - a gadewch i ni ei wynebu, Facebook yw'r coctel eithaf parti, gydag alcohol neu hebddo.

  Y broblem yw bod gormod o “arbenigwyr” cyfryngau cymdeithasol yn ailadrodd yn ddifeddwl yr hyn a ddywedwyd eisoes gan rywun a feddyliodd mewn gwirionedd am yr hyn y maent yn mynd i'w ddweud cyn iddynt ei ddweud yn syml, neu o leiaf yn meddwl cyn y datganiad hollbresennol i'r wasg a phropaganda cyfryngau ar-lein. Mae'r rhain yn blogwyr gogoneddus ar y gorau, neu'n guraduron cynnwys di-dâl sy'n ceisio gwneud bywoliaeth ddi-dâl trwy gopïo a gludo cynnwys rhywun arall.

  http://chamberlainbell.com/thewordofed/?p=215

 8. LOL: Rwy'n credu bod SEO mewn coma ar ôl y digwyddiad ar y draffordd. Ac rwy'n cytuno â'r hen bobl galed hynny sy'n aildyfu “mae cynnwys yn frenin” hefyd. Mae Google, unrhyw gwmni o’r fath, yn sicr o “geisio” gwthio’r amlen.

 9. Yr SEO newydd, mewn pum cam:

  1. Creu erthygl gyda theitl twyllodrus ond gafaelgar.
  2. Ysgrifennwch erthygl blog heb fawr o gynnwys gwirioneddol.
  3. Defnyddiwr Bombard gyda llawer o ddulliau i rannu'r erthygl honno.
  4. Sôn am ddiwerth dolenni ar dudalen sy'n llawn dolenni.
  5. Casglu gwiriad cyflog.

 10. Fe wnaeth yr erthygl hon fy argyhoeddi nad oedd angen i mi google SEO i ddarganfod beth ydoedd. Llwyddais i ddarganfod popeth yr oedd angen i mi ei wybod: acronym sy'n ceisio dal ymlaen yn daer ond na fydd byth mewn gwirionedd.

 11. Bahahaha mae hyn yn ddoniol iawn. Yn fy atgoffa o erthygl a wnaeth Pesach Lattin ychydig yn ôl. Dyfalwch beth? !! Mae Marchnata Cynnwys yn SEO !! Nid yw newid y rheolau yn newid y gêm. Esblygiad yw'r enw arno. Rydyn ni'n dal i chwarae Pêl-fasged drosodd fan hyn.

 12. yup, ei farw. Erthygl wych arall yma yn ei egluro. Mae peiriannau chwilio yn llanast a pho fwyaf y maent yn newid pethau (algorithmau ac ati) y mwyaf blêr y mae'n ei gael. Y cyfryngau cymdeithasol sy'n penderfynu pa gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, yn llawer mwy effeithlon. Mae peiriannau chwilio hefyd wedi'u hymgorffori yn Facebook a twitter, felly pam mae angen Google? Gallwch ddod o hyd i unrhyw gwmni a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfryngau cymdeithasol.

  1. Mae SEO bellach yn gynhwysol ac mae angen arbenigedd ar draws cyfryngau. Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau SEO pur yr ydym yn eu hadnabod wedi mynd o dan, yr hyn sydd ar ôl yw asiantaethau sy'n deall y darlun ehangach ac yn deall sut i ddatblygu strategaethau cynnwys, cymdeithasol, symudol a Chysylltiadau Cyhoeddus - gan ysgogi ymdrechion ar draws pob cyfrwng.

 13. Mewn egwyddor rwy'n cytuno â chraidd y teimlad, ond anghofiaf “mae SEO wedi marw” a meddwl yn lle hynny mae mwy am “SEO wedi esblygu.” Yn sicr rydych chi'n olde SEO (tunnell o backlinks laced allweddair, a / neu stwffio geiriau allweddol ar y safle) wedi marw fel llun drws, ond rwy'n credu ei bod hi'n deg dadlau bod SEO DA (yn hytrach na SEO mwyafrif) yn UXO mewn gwirionedd wrth enw arall.

  Mae'n ymwneud â gwneud y gorau o brofiad defnyddiwr o'r cyffyrddiad cyntaf ymlaen (ac yn sicr nid yw'n gorffen wrth drosi na chysylltu neu “fewnosod nod yma” fel y mae cymaint o bobl yn meddwl ei fod yn meddwl), ac er bod hyn yn gallu ac yn cynnwys rhai ystyriaethau fel “optimeiddio” marcio a synnwyr cyffredin mae llawer o hynny hefyd yn arwain at adeiladu gwe da, hygyrch a hen synnwyr cyffredin plaen.

  Y broblem yn fy marn i yw bod gormod o bobl yn meddwl am SEO mewn seilo fel rhywbeth rydych chi'n ei wneud ar wahân - ond mewn gwirionedd, os ydych chi'n ei wneud yn iawn, mae SEO yn rhywbeth y byddwch chi'n ei wneud yn naturiol wrth i chi fynd ynghyd â busnes fel arfer ar gyfer eich gwefan. Dylid meddwl amdano fel gweithgaredd “marchnata” a mwy fel un “hylendid”, fel gwirio sillafu!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol