SEO: 10 Temtasiwn Cyswllt I'w Osgoi

dolenni hyn

5 ″ /> Mae safon aur Google o ran a ddylid rhestru gwefan yn dda ai peidio yn parhau i newid dros amser, ond ers cryn amser mae'r dull gorau wedi mynd yn ddigyfnewid ... perthnasol backlinks o wefannau cyfreithlon, awdurdodol. Ar dudalen Efallai y bydd Optimeiddio Peiriannau Chwilio a llawer o gynnwys gwych yn cael eich gwefan wedi'i mynegeio ar gyfer geiriau allweddol penodol, ond bydd backlinks o ansawdd yn cynyddu ei safle.

Ers i backlinks ddod yn nwydd hysbys, mae llawer o sgamiau a gwasanaethau cysylltu yn parhau i ymddangos ar hyd a lled y we. Peidiwch â chael eich perswadio i wario'r arian ar gyfer y gwasanaethau hyn. Nid yn unig na fyddwch yn gwella'ch safle, efallai eich bod yn peryglu'ch gwefannau o gael eu gollwng o fynegeion peiriannau chwilio.

Oes, mae yna bethau fel cysylltiadau gwael i mewn.

Dyma restr gyflym o rai o'r mathau o ddolenni NAD ydych chi am eu pwyntio at eich gwefan. Ni ddylid cymysgu'r rhestr hon â chysylltiadau sydd i beidio â phasio gwerth fel cysylltiadau â'r rel = ”nofollow” priodoli.

 1. Peidiwch â chael dolenni o wefannau sy'n amlwg gwerthu dolenni testun.
 2. Peidiwch â phrynu i mewn ffermydd cyswllt. Efallai eich bod wedi rhedeg ar draws bargen fel, cael 1000 o ddolenni am $ 29.95 y mis. Cadwch draw o'r rhaglenni hyn.
 3. Arhoswch i ffwrdd o boblogaidd broceriaid cyswllt fel text-link-ads.com neu textlinkbrokers.com. Bydd y broceriaid hyn yn gwerthu dolenni testun i chi gyda'r bwriad uniongyrchol o ddylanwadu ar ganlyniadau chwilio Google. Mae hyn yn groes i Telerau Gwasanaeth Google.
 4. Fe welwch ddefnyddwyr ar fforymau gwefeistr poblogaidd sy'n cynnig gwerthu cysylltiadau tudalenrank uchel. Mae llawer o'r gwefannau hyn yn cael eu creu trwy brynu parthau sydd wedi dod i ben ag uchel Gwerthoedd Google PageRank a thaflu gwefannau templed yn gyflym heb fawr ddim gwerth / cynnwys unigryw. Ni fydd y gwefannau hyn yn cynnal y gwerthoedd PageRank hyn cyn gynted ag y bydd Google yn sylweddoli eu bod wedi newid perchnogaeth a chynnwys. Mae yna hefyd lawer o ffyrdd y gall Google nodi bod y gwefannau syml hyn yn gwerthu dolenni.
 5. Sicrhewch fod eich cysylltiadau'n dod Gwefannau wedi'u targedu a'u lleoli yn yr UD os yw'ch marchnad darged gyfan yn yr UD.
 6. Nid ydych chi wir eisiau dolenni wedi'u creu gan meddalwedd sbam. Mae'r rhan fwyaf o'r feddalwedd hon yn gadael ôl troed ac mae'n eithaf hawdd i Google ei adnabod.
 7. Nid ydych chi wir eisiau dolenni gan gwefannau sothach. Mae'r rhain yn wefannau fel gwefannau cysylltiedig sydd ag ychydig neu ddim cynnwys unigryw.
 8. Peidiwch â phostio dolenni i wefannau sbam sy'n ymwneud â'r tri P (porn, pils a poker). Cyfnod.
 9. Osgoi'r demtasiwn o bostio dolenni i fforwm nad yw'r perchennog bellach yn ei reoli'n effeithiol a hynny yw llawn sbam.
 10. Osgoi'r demtasiwn i ychwanegu a chyhoeddi eich URL i mewn cyswllt memes. Mae meme yn rhestr gynyddol o ddolenni sy'n pasio o un safle i'r llall at yr unig bwrpas o rannu dolenni a chymryd tudalen ar draws y rhestr o gyfranogwyr.

Dim ond deg o'r mathau o ddolenni nad ydych chi eu heisiau yw'r rhain, ond mae'r rhestr hon Nodyn i gyd yn gynhwysol.

8 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 3

  @Douglas ar gais fy nghleientiaid Rwyf wedi siarad â rhai o'r gwasanaethau a restrir yn # 3, maent yn aml yn defnyddio ategyn i wasanaethu'r dolenni. Gall Google sganio'r blogiau yn hawdd ar gyfer y rhai sydd â'r javascript hwn a disgowntio'r ddolen neu os ydych chi wir yn gwthio eu botymau, cael eu mynegeio…

  Mae blogwyr eraill hefyd wedi tynnu sylw, cyn i chi gadarnhau eich pryniant, eich bod yn cael y gwefannau / tudalennau lle bydd eich dolen yn mynd felly mae'n ddigon hawdd i rywun yn nhîm sbam Google gael y wybodaeth hon hefyd. Mae yna ffyrdd cyfreithlon i adeiladu cysylltiadau nad oes angen taliadau parhaus arnynt i gysylltu broceriaid…

 4. 4

  beth am ddefnyddio un o'r gwasanaethau hyn i brynu dolenni spammy go iawn i wefannau cystadleuwyr sydd wedi'u rhestru uwch eich pennau, gan obeithio y bydd google i lawr yn graddio'u safleoedd?

 5. 5

  Hi Mike,

  Nid yw Google yn cosbi parth am backlinks spammy. Pe bai hynny'n gweithio, byddai busnesau'n sablo safle peiriannau chwilio ei gilydd. Dyna pam eu bod yn syml yn eu hanwybyddu yn gyfan gwbl.

  Doug

 6. 6
 7. 7

  Mae mor demtasiwn rhoi i mewn i “ochr dywyll” SEO a dechrau adeiladu’r olwynion cyswllt spammy hynny, neu gyflwyno PLR sydd wedi’i nyddu’n wael i filoedd o gyfeiriaduron erthyglau, ac ati, ac ati. Mae'n ymddangos bod pawb arall yn ei wneud, ac yn cael llwyddiant ag ef. . Ond fy mhrofiad i yw bod Big G yn dal ymlaen yn y pen draw ac yn dibrisio'r cysylltiadau hyn - nid bod ganddyn nhw lawer o werth i ddechrau. Post gwych Bron Brawf Cymru.

 8. 8

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.