Chwilwyr Optimeiddio Peiriannau Chwilio

SEO

Heno, roeddwn i'n gweithio gyda chleient ar sut i newid eu postiadau blog ar gyfer mwy o draffig peiriannau chwilio. Mae'n anhygoel sut y gall addasiad bach o deitl, meta disgrifiad, pennawd neu'r cynnwys ei hun ei gael. Fe wnaethom ddewis blogbost a ysgrifennwyd yn flaenorol, gwneud rhai mân addasiadau, a byddwn yn monitro'r canlyniadau gan ddefnyddio Labs yr Awdurdod.

Mae llawer o ddylunwyr a datblygwyr gwe yn disgowntio'r gwerth optimeiddio peiriannau chwilio. Yn ddiddorol ddigon, maent yn diystyru gweithwyr proffesiynol SEO. Ysgrifennodd Derek Powazek yn ddiweddar:

Nid yw optimeiddio peiriannau chwilio yn fath gyfreithlon o farchnata. Ni ddylai gael ei wneud gan bobl ag ymennydd neu eneidiau. Os bydd rhywun yn codi tâl arnoch am SEO, fe'ch cysylltwyd.

Do. Ddim. Ymddiriedolaeth. Nhw.

Ouch. Rydw i wedi bod braidd yn amheus o weithwyr proffesiynol SEO hefyd ... hyd yn oed siarad â'r ffaith bod llawer o'r hyn y gallai gweithiwr proffesiynol SEO ei wneud i chi mae'n bosibl gwneud ar eich pen eich hun. Os nad oes gennych y wybodaeth, neu os nad oes gennych yr adnoddau, neu os ydych mewn canlyniad chwilio cystadleuol, bydd y gweithiwr proffesiynol SEO yn gwneud byd o wahaniaeth.

Dylwn ychwanegu bod gan swydd Derek gyngor gwych hefyd:

Gwnewch rywbeth gwych. Dywedwch wrth bobl amdano. Ei wneud eto. Dyna ni. Gwnewch rywbeth rydych chi'n credu ynddo. Ei wneud yn brydferth, yn hyderus ac yn real. Chwysu pob manylyn.

Ond yna mae'n colli fi eto ...

Os nad yw'n cael traffig, efallai nad oedd yn ddigon da. Ceisio eto.

Efallai. Efallai? Efallai?!

Mae ideoleg Derek yn mynd i roi ei gleientiaid dan anfantais enfawr. Nid gweithwyr proffesiynol SEO yw'r broblem, y broblem yw'r peiriannau chwilio eu hunain. Ymddiried yn eich gweithiwr proffesiynol SEO, peidiwch ag ymddiried yn eich peiriannau chwilio! Peidiwch â beio gweithwyr proffesiynol SEO am wendidau Google.

Ni wnaeth esblygiad Google o'r peiriant chwilio y tu hwnt i eiriau allweddol fawr ddim i'w helpu cywirdeb… Daeth yn poblogrwydd injan… a yn parhau i fod wedi'i seilio'n helaeth ar eiriau allweddol.

Mae Derek yn anghywir ac ychydig yn ddi-hid… robots.txt, pings, sitemaps, hierarchaeth tudalennau, defnydd allweddair ... nid oes dim ohono yn synnwyr cyffredin. Rydym yn helpu cleientiaid i sicrhau gwell safle peiriannau chwilio oherwydd mae'n anodd gweithio o amgylch cyfyngiadau'r peiriant chwilio. Mae cydweithiwr i mi yn ei egluro fel hyn:

Mae SEO yn helpu cwmnïau i raddio lle maen nhw i fod i raddio.

Mae dadlau nad yw SEO yn fath gyfreithlon o farchnata yn anwybodus o'r 4 P gwreiddiol ... cynnyrch, pris, hyrwyddiad a lleoliad. Lleoli yw sylfaen pob ymgyrch farchnata wych! Mae dros 90% o bob sesiwn Rhyngrwyd yn cynnwys rhywun sy'n chwilio… os na cheir eich cleient ar ganlyniad chwilio perthnasol, nid ydych chi'n gwneud eich gwaith. Ni allwch ddymuno a gobeithio am leoliad peiriant chwilio, mae angen i chi weithio a… meiddio dywedaf… chwysu arno.

Adeiladu gwefan swyddogaethol gyda gwybodaeth amhrisiadwy a dyluniad hardd a Nodyn mae ei optimeiddio ar gyfer chwilio yr un peth â buddsoddi mewn bwyty rhyfeddol, dylunio bwydlen fendigedig, a pheidio â gofalu ble rydych chi'n ei agor. Nid anwybodus yn unig mo hynny, mae'n anghyfrifol.

Un sylw

  1. 1

    Post gwych Doug - Rwy'n cytuno â llawer o'r hyn a ddywedodd Derek, ond yna eto, rwy'n gweithio yn y maes hwn. Nid wyf yn adnabod ei gynulleidfa yn dda iawn, ond mae'n ymddangos ei fod yn ysgrifennu tuag at ddarllenwyr sydd ag ychydig o wybodaeth cyhoeddi ar y we.

    Y camgymeriad rwy'n credu bod llawer o bobl “yn y gwybod” yn ei wneud yw bod pawb arall “yn y gwybod.” Os yw VP marchnata newydd yn etifeddu gwefan gorfforaethol fawr a adeiladwyd ym 1999, mae ganddyn nhw lawer o bethau eraill i'w gwneud na mynd trwy'r wefan gan adeiladu adroddiad ar yr hyn sy'n bod, a bydd angen arbenigwyr arnyn nhw i'w helpu i rydio trwy lawer. o bethau: Defnyddioldeb, dyluniad, cynnwys, chwiliad, a sinc y gegin.

    Mae llawer i'w ddweud am logi arbenigwr yn yr hyn y mae pobl yn chwilio amdano i'ch helpu i lunio'ch presenoldeb a'ch neges i gyrraedd atynt. Rwy'n cytuno â holl negyddiaeth Derek, a'ch holl bositifrwydd 🙂

    Dwi ychydig yn rhagfarnllyd, serch hynny, gan fod post Derek yn pwyntio llawer i gyfeiriad Raidious - creu cynnwys da, dweud wrth bobl amdano, a sicrhau ei fod yn gallu dod o hyd iddo.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.