Sut i Ddod o Hyd i Dwyll SEO

twyllo hwn

Cleddyf dwyfin yw optimeiddio peiriannau chwilio. Er bod Google yn darparu canllawiau i wefeistri i wneud y gorau o'u gwefannau a defnyddio geiriau allweddol yn effeithiol i ddod o hyd iddynt a'u mynegeio'n iawn, mae rhai pobl SEO yn gwybod y gall ecsbloetio'r algorithmau hynny eu saethu'n uniongyrchol i'r brig. Mae gweithwyr SEO o dan lawer o bwysau i gadw eu cwmnïau i raddio'n dda, mae ymgynghorwyr SEO o dan fwy fyth.

Efallai na fydd cwmnïau'n sylweddoli y gallai eu gweithwyr fod yn cymryd llwybrau byr. Ac efallai y bydd cwmnïau sy'n buddsoddi mewn ymgynghorwyr neu asiantaethau SEO yn hollol anwybodus o sut mae'r ymgynghorydd yn cael y safle sydd ei angen arnynt. Yn gynnar y llynedd, dysgodd JC Penney hyn y ffordd galed pan redodd y New York Times erthygl, Cyfrinachau Bach Brwnt y Chwilio. Mae'r arfer yn parhau, serch hynny, oherwydd bod y polion yn uchel iawn.

Efallai y gwelwch hefyd fod eich cystadleuaeth yn twyllo. Sut? Mae'n eithaf hawdd mewn gwirionedd.

 1. Os yw'r ymgynghorydd SEO neu'r gweithiwr byth yn gofyn ichi wneud addasiadau i'ch gwefan neu'ch cynnwys, mae siawns dda eu bod ond yn gweithio oddi ar y safle i greu cynnwys sy'n cysylltu'n ôl â'ch gwefan trwy backlinks sy'n llawn allweddeiriau. Mae Google yn rhestru safleoedd yn seiliedig ar faint o wefannau eraill sy'n cysylltu â nhw. Mae hefyd yn seiliedig ar awdurdod y safle cysylltu. Os ydych chi'n talu am gynnwys oddi ar y safle, mae'n debyg eich bod chi'n talu am backlinks ac efallai na fyddwch chi hyd yn oed yn ei sylweddoli.
 2. Edrychwch am y parth y gallech chi amau ​​ynddo Explorer Safle Agored. Rhowch y parth a chlicio ar y Testun Angor tab. Wrth i chi dudalen trwy'r canlyniadau, edrychwch ar bob un o'r safleoedd cyrchfan sydd defnyddio geiriau allweddol i gysylltu â'r parth o dan sylw. Pan fyddwch chi'n dechrau dod o hyd i fforymau agored, dolenni yn llofnodion y defnyddwyr, a blogiau nad ydyn nhw'n gwneud unrhyw synnwyr ... efallai eich bod chi'n gweithio gyda backlinks taledig.
 3. Os yw'ch ymgynghorydd SEO ysgrifennu a chyflwyno cynnwys i'ch cwmni, gwnewch yn siŵr eich bod yn cymeradwyo'r cynnwys hwnnw a chael rhestr o'r lleoedd y maent yn ei gyflwyno. Peidiwch â gadael i'ch cynnwys gael ei gyhoeddi ar wefannau nad ydynt yn berthnasol, yn llawn hysbysebion a backlinks eraill, neu o ansawdd isel yn gyffredinol. Rydych chi am i'ch cwmni fod yn gysylltiedig â'r safleoedd perthnasedd ac ansawdd uchaf - dim ond derbyn y gorau.
 4. Hyd yn oed os ydych chi'n cymeradwyo cynnwys, parhewch i wneud hynny defnyddio Open Site Explorer i ddadansoddi backlinks newydd. Weithiau bydd ymgynghorwyr SEO yn postio cynnwys cymeradwy mewn un lle, ond yn parhau i dalu am neu osod backlinks eraill mewn man arall. Os yw'n edrych yn rhyfedd, mae'n debyg. Ac os yw llawer o'r dolenni'n edrych yn rhyfedd, mae'n debyg eich bod chi'n gweithio gyda thwyllwr SEO.

Mae'n bosibl cynyddu safle eich gwefan yn naturiol yn gyflym. Optimeiddio'r safle a'r platfform cyfredol yw'r cam cyntaf, ac yna ei hyrwyddo yw'r nesaf. Rydyn ni'n hoffi defnyddio cwmnïau cysylltiadau cyhoeddus cyfreithlon gyda chysylltiadau cyfryngau gwych i gyflwyno straeon ar ran ein cleientiaid. Nid ydym bob amser yn cael backlink ... ond hyd yn oed pan na wnawn ni, rydyn ni'n cael mynediad at gynulleidfa berthnasol. Rydym hefyd yn defnyddio papur gwyn, e-lyfr, digwyddiadau a ffeithluniau i gael rhywfaint o sylw. Pan fydd gennych rywbeth sy'n werth cysylltu ag ef, bydd pobl yn cysylltu ag ef.

Rydych chi'n eithaf sicr eich bod wedi adnabod y twyllo, beth nesaf?

 • A yw'n weithiwr? Yn nodweddiadol nid yw cael gwared ar gysylltiadau gwael yn bosibl, ond gallwch ofyn iddynt geisio. Gadewch iddyn nhw wybod ei fod yn annerbyniol ac yn peryglu'r cwmni cyfan. Ceisiwch osgoi gwobrwyo'ch gweithwyr am well graddfeydd neu gyfaint. Yn lle, gwobrwywch nhw am gael cyfeiriadau anhygoel ar wefannau hynod berthnasol.
 • A yw'n ymgynghorydd SEO? Eu tanio.
 • A yw'n gystadleuydd? Mae gan Google Search Console ffurflen adrodd i cyflwyno'r parth sy'n prynu backlinks a'r wefan neu'r gwasanaeth rydych chi'n gwybod eu bod nhw'n gweithio gyda nhw i'w cael.

Nid yw anwybodaeth yn amddiffyniad o ran twyllo i gael safle SEO. Mae talu am backlinks yn groes i delerau gwasanaethau Google a bydd yn claddu'ch gwefan, p'un a oeddech chi'n gwybod amdani ai peidio. Ysgrifennwch gynnwys gwych, perthnasol yn aml a bydd gennych gynnwys sy'n denu chwiliad organig. Peidiwch â phoeni na chael eich temtio i dwyllo canolbwyntio ar reng organig… Canolbwyntiwch ar gynnwys gwych a byddwch chi'n gweld eich hun yn graddio'n well ac yn well.

Un nodyn olaf ar hyn. Roeddwn i'n arfer gweithio ar strategaethau backlinking trwy'r amser. A wnes i erioed dalu am backlinks i mi neu i'm cleientiaid? Ydw. Ond rwyf wedi darganfod ers hynny bod dulliau hyrwyddo eraill yn aml yn arwain at mwy canlyniadau ... nid yn unig mewn ymweliadau, ond yn eironig i mewn rheng hefyd! Rwy'n dal i ddadansoddi safle ein cleientiaid ac yn adolygu eu backlinks yn aml. Trwy ddadansoddi eu backlinks nad yw'r gwefannau y maent yn sôn amdanynt, rwy'n aml yn dod o hyd i adnoddau gwych a allai ysgrifennu am fy nghleientiaid. Rwy'n aml yn darparu'r targedau hyn i'n cwmni cysylltiadau cyhoeddus ac maen nhw'n cyflwyno straeon gwych yno.

2 Sylwadau

 1. 1

  Mae hon yn swydd amserol iawn i mi. Rydw i wedi bod yn sganio trwy'r postiadau ar y wefan lawrydd guru.com ac mae'n eithaf brawychus nifer y safleoedd sydd eisiau'r ergyd fawr honno ar hyn o bryd am ddim ond ychydig gannoedd o bychod. Sut mae hynny'n mynd i ddigwydd, tybed, heb rai backlinks taledig, a dulliau diegwyddor eraill?

  Fel yr awgrymwch, PR yw'r ffordd gadarn o godi proffil gwefan i'w chwilio a dim ond y cyfle i gyfleu'ch neges yn eang. Mae gwefreiddio cynnwys a chynllun eich gwefan yn hanfodol hefyd. Er ei bod yn ddiddorol gweld sut mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gwneud llanast o'r hafaliad chwilio, gan y gallwch gael llawer mwy o ymwelwyr ymgysylltiedig â'ch gwefan gyda SM gwych, ac efallai y bydd safle Google yn cymryd cryn dipyn o amser i ddal ymlaen eich bod chi yn berthnasol. Ni ddylid edrych ar SEO mewn gwagle.

  Post gwych.

  Phil

 2. 2

  Mae mwy na 22 o ffactorau yn bwysig i chi Safle, ac efallai eu bod fel technegau SPAM 8/10, awtopostau, dolenni, dolenni taledig, blocio…. 
  Y pwysicaf yw'r ffactor dynol, peth yw'r Rhif un eich CYNNWYS. 
  Mae Google yn graddio nid yn unig ymwelwyr, yn graddio'r amser maen nhw'n ei dreulio ar eich gwefan, mae mwy o amser yn golygu cynnwys o safon, fe ddaethon nhw o hyd i wybodaeth maen nhw'n chwilio amdani, ac maen nhw'n dod yn ôl eto ...
  Dydw i ddim yn flogiwr gwych nac yn farchnatwr llwyddiannus, dim ond cychwyn ond peidiwch â meddwl bod cysylltiadau taledig yn gweithio mwy na chynnwys o safon
  tudalennau pwnc poeth ffres a'ch cystadleuaeth nad yw'n broffesiynol.
  Y cyfan arall yw ffordd i ymchwilio i'ch targed, allweddair ... Mae Google yn sefydliad agored y mae angen i chi wybod sut i roi pethau at ei gilydd a dod o hyd i bopeth   

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.