Sut i Wneud Archwiliad SEO Cyflawn

Archwiliad Gwefan SEO Ranking SE

Yr wythnos diwethaf, roedd cydweithiwr i mi wedi sôn bod ganddo gleient a oedd yn ymddangos fel petai sownd mewn safleoedd ac roedd am gael Archwiliad SEO o'r wefan i weld a oedd unrhyw broblemau.

Dros y blynyddoedd, mae peiriannau chwilio wedi esblygu i'r pwynt nad yw hen offer archwilio safle yn ddefnyddiol iawn mwyach. Mewn gwirionedd, mae wedi bod yn 8 mlynedd ers i mi gythruddo asiantaethau chwilio ac ymgynghorwyr trwy ddweud Roedd SEO wedi marw. Tra mai clicbait oedd yr erthygl, rwy'n sefyll wrth y rhagosodiad. Mae peiriannau chwilio yn beiriannau ymddygiad go iawn, nid dim ond ymlusgwyr sy'n sganio darnau a beitiau eich gwefan.

Mae gwelededd peiriannau chwilio yn dibynnu ar bedwar dimensiwn allweddol:

 1. Eich cynnwys - pa mor dda rydych chi'n trefnu, cyflwyno, a gwella'ch cynnwys a optimeiddio'ch system rheoli cynnwys i beiriannau chwilio gropian a nodi beth yw pwrpas eich gwefan.
 2. Eich awdurdod - pa mor dda y mae'ch parth neu fusnes yn cael ei hyrwyddo ar wefannau perthnasol eraill y gall peiriannau chwilio dreulio a chydnabod eich hygrededd a'ch awdurdod.
 3. Eich cystadleuwyr - dim ond cystal y mae eich cystadleuaeth yn caniatáu ichi wneud hynny, felly mae deall yr hyn y mae cystadleuwyr yn ei wneud sy'n eu cadw'n graddio'n uwch yn hanfodol i'ch llwyddiant.
 4. Eich ymwelwyr - mae canlyniadau peiriannau chwilio wedi'u teilwra i raddau helaeth i ymddygiad eich ymwelydd. Felly, mae angen i chi ddarparu strategaeth gyffredinol gymhellol, atyniadol i gael eu rhannu, eu hyrwyddo, ac i ymwelwyr barhau i gael eu cyflwyno gyda chi yn eu canlyniadau. Gall hyn fod yn ddibynnol ar leoliad, dyfais, natur dymhorol, ac ati. Bydd optimeiddio ar gyfer ymddygiad dynol yn arwain at fwy o welededd chwilio.

Fel y gallwch weld, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi wneud tunnell o ymchwil ar gyfer archwiliad ... o godio a pherfformiad ar y safle i ymchwil gystadleuol, i ddadansoddi tueddiadau, i gofnodi ac adolygu ymddygiad ymwelwyr ar dudalen.

Pan fydd y mwyafrif o arbenigwyr chwilio yn perfformio archwiliad SEO, anaml y maent yn cwmpasu'r holl agweddau hyn yn eu harchwiliad cyffredinol. Mae'r mwyafrif yn siarad â gwneud archwiliad SEO technegol sylfaenol ar gyfer materion ar y safle.

Mae Archwiliad Yn Uniongyrchol, Nid yw SEO

Pan fyddaf yn disgrifio SEO i gleient, byddaf yn aml yn rhannu cyfatebiaeth llong sy'n croesi'r cefnfor. Er y gall y llong fod mewn cyflwr gweithredu perffaith ac yn mynd i'r cyfeiriad cywir, y broblem yw bod yna longau eraill a allai fod yn gyflymach ac yn well ... a gallai tonnau a gwyntoedd yr algorithmau eu ffafrio.

Mae archwiliad SEO yn cymryd cipolwg mewn pryd i ddangos i chi sut rydych chi'n perfformio, sut rydych chi'n perfformio yn erbyn cystadleuwyr, a sut rydych chi'n perfformio o ran yr algorithmau peiriannau chwilio. Er mwyn i archwiliadau weithio, mae angen i chi redeg a monitro perfformiad eich parth yn barhaus ... nid dim ond meddwl ei fod wedi'i osod a'i anghofio.

Archwiliad Gwefan Safle SE

Un teclyn allan yna a fydd yn gwneud y gwiriad cyflym hwn i chi yw Offeryn Archwilio SE Rankings. Mae'n offeryn archwilio cynhwysfawr y gellir ei drefnu a darparu adroddiadau wedi'u hamserlennu i'ch helpu i optimeiddio a gwella gwelededd a safle eich peiriant chwilio.

Daeth Archwiliad Safle SE yn gwerthuso yn erbyn yr holl baramedrau graddio peiriannau chwilio allweddol:

 • Gwallau Technegol - Sicrhewch fod eich tagiau canonaidd a hreflang wedi'u sefydlu'n gywir, gwiriwch y gosodiadau ailgyfeirio, a dewch o hyd i dudalennau dyblyg. Ar ben hynny, dadansoddwch dudalennau gyda chodau statws 3xx, 4xx, a 5xx, yn ogystal â'r rhai sydd wedi'u blocio gan robots.txt neu wedi'u marcio â'r tag noindex.
 • Tagiau a Phenawdau Meta - Dewch o hyd i dudalennau gyda tagiau meta coll neu ddyblyg. Yn y pen draw, bydd ffurfweddu'r teitl a'r disgrifiad gorau posibl yn caniatáu ichi nodi tagiau sy'n rhy hir neu'n rhy fyr.
 • Cyflymder Llwytho Gwefan - Gwiriwch pa mor gyflym y mae gwefan yn llwytho i fyny ar ddyfeisiau symudol a phorwyr Rhyngrwyd ac, os yw'n cymryd gormod o amser, mynnwch argymhellion Google ar sut i'w optimeiddio.
 • Dadansoddiad Delwedd - Sganiwch bob delwedd ar wefan a gweld a oes tag alt ar goll neu a yw'r gwall 404 ganddo. Hefyd, darganfyddwch a oes unrhyw ddelweddau yn rhy fawr ac, o ganlyniad, arafu cyflymder llwytho'r wefan.
 • Dolenni Mewnol - Darganfyddwch faint o ddolenni mewnol sydd ar wefan, eu ffynhonnell, a'u tudalennau cyrchfan, yn ogystal ag a ydyn nhw'n cynnwys y tag nofollow ai peidio. Bydd gwybod sut mae cysylltiadau mewnol yn cael eu lledaenu ar draws y wefan yn eich helpu i'w wella.

Nid yw'r offeryn yn cropian eich gwefan yn unig, mae hefyd yn ymgorffori dadansoddeg a data consol Google Search yn yr archwiliad cyffredinol i roi adroddiad clir i chi o'ch gwefan, pa mor dda y mae'n graddio ar yr allweddeiriau yr ydych am eu rhestru, hefyd fel sut rydych chi'n perfformio yn erbyn eich cystadleuwyr.

SE Ranking's platfform yn gynhwysfawr ac yn caniatáu i berchnogion gwefannau reoli pob agwedd ar y cropian yn ogystal â Whitelabel yr adroddiadau os ydych chi'n ymgynghorydd neu'n asiantaeth SEO:

 • Mae adroddiadau ac ailwiriadau wedi'u hamserlennu awtomataidd yn caniatáu ichi gynnal adolygiad cyson o'ch gwefan.
 • Gall bot SE Rankings ddiystyru cyfarwyddebau o robots.txt, dilyn gosodiadau URL, neu ddilyn eich rheolau arfer yn unig.
 • Addasu adroddiad archwilio eich gwefan: ychwanegu logo, ysgrifennu sylwadau, a'i wneud eich un chi cymaint â phosib.
 • Rydych chi'n gallu diffinio'r hyn y dylid ei drin fel gwall.

Dechreuwch Treial Am Ddim 14 Diwrnod o Ran SE

Dadlwythwch adroddiad PDF enghreifftiol:

se graddio offeryn archwilio hwn

Mae Alexa wedi rhannu'r ffeithlun hwn, Canllaw Archwilio SEO Technegol i Ddechreuwyr, mae hynny'n tynnu sylw at 21 mater mewn 10 categori - pob un ohonoch yn yr offeryn Archwilio Safle SEO:

Infograffig Archwilio SEO

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy Safle SE dolen gyswllt yn yr erthygl hon.

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.