Sut i Wneud Archwiliad SEO Cyflawn

Archwiliad Gwefan SEO Ranking SE

Yr wythnos diwethaf, roedd cydweithiwr i mi wedi sôn bod ganddo gleient a oedd yn ymddangos fel petai sownd mewn safleoedd ac roedd am gael Archwiliad SEO o'r wefan i weld a oedd unrhyw broblemau.

Dros y blynyddoedd, mae peiriannau chwilio wedi esblygu i'r pwynt nad yw hen offer archwilio safle yn ddefnyddiol iawn mwyach. Mewn gwirionedd, mae wedi bod yn 8 mlynedd ers i mi gythruddo asiantaethau chwilio ac ymgynghorwyr trwy ddweud Roedd SEO wedi marw. Tra mai clicbait oedd yr erthygl, rwy'n sefyll wrth y rhagosodiad. Mae peiriannau chwilio yn beiriannau ymddygiad go iawn, nid dim ond ymlusgwyr sy'n sganio darnau a beitiau eich gwefan.

Mae gwelededd peiriannau chwilio yn dibynnu ar bedwar dimensiwn allweddol:

 1. Eich cynnwys - pa mor dda rydych chi'n trefnu, cyflwyno, a gwella'ch cynnwys a optimeiddio'ch system rheoli cynnwys i beiriannau chwilio gropian a nodi beth yw pwrpas eich gwefan.
 2. Eich awdurdod - pa mor dda y mae'ch parth neu fusnes yn cael ei hyrwyddo ar wefannau perthnasol eraill y gall peiriannau chwilio dreulio a chydnabod eich hygrededd a'ch awdurdod.
 3. Eich cystadleuwyr - dim ond cystal y mae eich cystadleuaeth yn caniatáu ichi wneud hynny, felly mae deall yr hyn y mae cystadleuwyr yn ei wneud sy'n eu cadw'n graddio'n uwch yn hanfodol i'ch llwyddiant.
 4. Eich ymwelwyr - mae canlyniadau peiriannau chwilio wedi'u teilwra i raddau helaeth i ymddygiad eich ymwelydd. Felly, mae angen i chi ddarparu strategaeth gyffredinol gymhellol, atyniadol i gael eich rhannu, eich hyrwyddo, ac i ymwelwyr barhau i gael eu cyflwyno gyda chi yn eu canlyniadau. Gall hyn fod yn ddibynnol ar leoliad, dyfais, natur dymhorol, ac ati. Bydd optimeiddio ar gyfer ymddygiad dynol yn arwain yn llwyr at fwy o welededd chwilio.

Fel y gallwch weld, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi wneud tunnell o ymchwil ar gyfer archwiliad ... o godio a pherfformiad ar y safle i ymchwil gystadleuol, i ddadansoddi tueddiadau, i gofnodi ac adolygu ymddygiad ymwelwyr ar dudalen.

Pan fydd y mwyafrif o arbenigwyr chwilio yn perfformio archwiliad SEO, anaml y maent yn cwmpasu'r holl agweddau hyn yn eu harchwiliad cyffredinol. Mae'r mwyafrif yn siarad â gwneud archwiliad SEO technegol sylfaenol ar gyfer materion ar y safle.

Mae Archwiliad Yn Uniongyrchol, Nid yw SEO

Pan fyddaf yn disgrifio SEO i gleient, byddaf yn aml yn rhannu cyfatebiaeth llong sy'n croesi'r cefnfor. Er y gall y llong fod mewn cyflwr gweithredu perffaith ac yn mynd i'r cyfeiriad cywir, y broblem yw bod yna longau eraill a allai fod yn gyflymach ac yn well ... a gallai tonnau a gwyntoedd yr algorithmau eu ffafrio.

Mae archwiliad SEO yn cymryd cipolwg mewn pryd i ddangos i chi sut rydych chi'n perfformio, sut rydych chi'n perfformio yn erbyn cystadleuwyr, a sut rydych chi'n perfformio o ran yr algorithmau peiriannau chwilio. Er mwyn i archwiliadau weithio, mae angen i chi redeg a monitro perfformiad eich parth yn barhaus ... nid dim ond meddwl ei fod wedi'i osod a'i anghofio.

Archwiliad Gwefan Safle SE

Un teclyn allan yna a fydd yn gwneud y gwiriad cyflym hwn i chi yw Offeryn Archwilio SE Rankings. Mae'n offeryn archwilio cynhwysfawr y gellir ei drefnu a darparu adroddiadau wedi'u hamserlennu i'ch helpu i optimeiddio a gwella gwelededd a safle eich peiriant chwilio.

Mae'r Archwiliad Safle SE yn gwerthuso yn erbyn yr holl baramedrau graddio peiriannau chwilio allweddol:

 • Gwallau Technegol - Sicrhewch fod eich tagiau canonaidd a hreflang wedi'u sefydlu'n gywir, gwiriwch y gosodiadau ailgyfeirio, a dewch o hyd i dudalennau dyblyg. Ar ben hynny, dadansoddwch dudalennau gyda chodau statws 3xx, 4xx, a 5xx, yn ogystal â'r rhai sydd wedi'u blocio gan robots.txt neu wedi'u marcio â'r tag noindex.
 • Tagiau a Phenawdau Meta - Dewch o hyd i dudalennau gyda tagiau meta coll neu ddyblyg. Yn y pen draw, bydd ffurfweddu'r teitl a'r disgrifiad gorau posibl yn caniatáu ichi nodi tagiau sy'n rhy hir neu'n rhy fyr.
 • Cyflymder Llwytho Gwefan - Gwiriwch pa mor gyflym y mae gwefan yn llwytho i fyny ar ddyfeisiau symudol a phorwyr Rhyngrwyd ac, os yw'n cymryd gormod o amser, mynnwch argymhellion Google ar sut i'w optimeiddio.
 • Dadansoddiad Delwedd - Sganiwch bob delwedd ar wefan a gweld a oes tag alt ar goll neu a yw'r gwall 404 ganddo. Hefyd, darganfyddwch a oes unrhyw ddelweddau yn rhy fawr ac, o ganlyniad, arafu cyflymder llwytho'r wefan.
 • Dolenni Mewnol - Darganfyddwch faint o ddolenni mewnol sydd ar wefan, eu ffynhonnell, a'u tudalennau cyrchfan, yn ogystal ag a ydyn nhw'n cynnwys y tag nofollow ai peidio. Bydd gwybod sut mae cysylltiadau mewnol yn cael eu lledaenu ar draws y wefan yn eich helpu i'w wella.

Nid yw'r offeryn yn cropian eich gwefan yn unig, mae hefyd yn ymgorffori dadansoddeg a data consol Google Search yn yr archwiliad cyffredinol i roi adroddiad clir i chi o'ch gwefan, pa mor dda y mae'n graddio ar yr allweddeiriau yr ydych am eu rhestru, hefyd fel sut rydych chi'n perfformio yn erbyn eich cystadleuwyr.

SE Ranking's platfform yn gynhwysfawr ac yn caniatáu i berchnogion gwefannau reoli pob agwedd ar y cropian yn ogystal â Whitelabel yr adroddiadau os ydych chi'n ymgynghorydd neu'n asiantaeth SEO:

 • Mae adroddiadau ac ailwiriadau wedi'u hamserlennu awtomataidd yn caniatáu ichi gynnal adolygiad cyson o'ch gwefan.
 • Gall bot SE Rankings ddiystyru cyfarwyddebau o robots.txt, dilyn gosodiadau URL, neu ddilyn eich rheolau arfer yn unig.
 • Addasu adroddiad archwilio eich gwefan: ychwanegu logo, ysgrifennu sylwadau, a'i wneud eich un chi cymaint â phosib.
 • Rydych chi'n gallu diffinio'r hyn y dylid ei drin fel gwall.

Dechreuwch Treial Am Ddim 14 Diwrnod o Ran SE

Dadlwythwch adroddiad PDF enghreifftiol:

se graddio offeryn archwilio hwn

Mae Alexa wedi rhannu'r ffeithlun hwn, Canllaw Archwilio SEO Technegol i Ddechreuwyr, mae hynny'n tynnu sylw at 21 mater mewn 10 categori - pob un ohonoch yn yr offeryn Archwilio Safle SEO:

Infograffig Archwilio SEO

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy Safle SE dolen gyswllt yn yr erthygl hon.