Infograffig: Ystadegau Defnydd Pobl Hŷn a Rhyngrwyd

Ffeithiau, Ffigurau ac Ystadegau Defnydd Symudol a Rhyngrwyd yr Henoed

Mae'r stereoteip na all yr henoed ei ddefnyddio, nad yw'n ei ddeall, neu nad ydyn nhw am dreulio amser ar-lein yn eang yn ein cymdeithas. Fodd bynnag, a yw'n seiliedig ar ffeithiau? Mae'n wir bod Millennials yn dominyddu defnyddio'r Rhyngrwyd, ond a oes yna ychydig iawn o Baby Boomers ar y we fyd-eang?

Nid ydym yn credu hynny ac rydym ar fin ei brofi. Mae pobl hŷn yn derbyn ac yn defnyddio technolegau modern mewn niferoedd cynyddol y dyddiau hyn. Maent yn gwireddu buddion dysgu sut i ddefnyddio gliniaduron, ffonau clyfar, a hyd yn oed dab mewn rhith-realiti. 

Dyma rai ffeithiau sy'n dangos i chi realiti sut mae'r cenedlaethau hŷn yn y gymdeithas heddiw yn defnyddio'r Rhyngrwyd.

Faint a Faint

Mae nifer yr henoed ar y Rhyngrwyd yn eithaf uchel mewn gwirionedd. Sef, mae o leiaf 70% o bobl 65 oed neu'n hŷn yn treulio peth amser ar-lein yn ddyddiol.

Ar gyfartaledd, mae'r genhedlaeth hŷn yn treulio tua 27 awr ar-lein yr wythnos.

Medalerthelp.org, Yr Henoed a'r We Fyd-Eang

Ar ben hynny, mae pobl hŷn wedi sylweddoli budd mwyaf y Rhyngrwyd - mynediad am ddim i wybodaeth ddiderfyn! Felly, mae ymchwil yn dangos hynny o leiaf Mae 82% o bobl hŷn yn defnyddio peiriannau chwilio i ddod o hyd i wybodaeth ar bynciau sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae'r mwyafrif o bobl hŷn yn gwirio'r tywydd

Un o'r prif resymau pam mae'r henoed yn mynd ar-lein yw gwirio'r tywydd (tua 66%). Mae'n ffaith adnabyddus mai'r hynaf yr ydych chi'n ei gael y mwyaf sensitif y byddwch chi'n dod i newidiadau sydyn mewn tywydd, felly mae ei wirio ar-lein yn ffordd wych o aros yn barod. 

Fodd bynnag, mae pobl hŷn yn defnyddio'r Rhyngrwyd ar gyfer llu o bethau eraill hefyd. Mae rhai o'r rhai mwyaf cyffredin yn cynnwys siopa, gwybodaeth am fwyd, gemau, cwponau a gostyngiadau, a llawer o resymau eraill.

A yw'r Henoed yn Cyfathrebu Trwy'r Rhyngrwyd?

Stereoteip arall sydd gennym am y bobl hŷn o'n cwmpas yw eu bod yn dal i ddibynnu ar linellau tir i gyfathrebu â'u ffrindiau a'u teulu. Er bod hynny'n wir am rai, nid yw mor eang ag y byddai rhai yn ei feddwl. 

Y tri phrif fodd o gyfathrebu ar y Rhyngrwyd yw e-bost, apiau negeseuon a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae tua 75% o bobl hŷn yn cyfathrebu ag aelodau eu teulu gan ddefnyddio o leiaf un ap negeseuon. Y ddau fwyaf cyffredin yw FaceTime a Skype gan fod y rhain yn ei gwneud hi'n hawdd iawn cyfathrebu â fideo ac anfon delweddau.

Pa ddyfeisiau sy'n cael eu defnyddio fwyaf?

Er ein bod wedi dod yn bell o ran dod â'r henoed a thechnoleg yn agosach at ei gilydd, mae lle i wella o hyd. Er enghraifft, mae ffonau symudol rheolaidd yn dal yn fwy cyffredin ymhlith cenedlaethau hŷn o gymharu â ffonau smart. Po uchaf yr ewch chi ar y raddfa oedran, y mwyaf fydd y bwlch rhwng y defnydd o ffonau symudol a ffonau clyfar. 

Er enghraifft, mae 95% o bobl 65-69 oed yn defnyddio ffonau symudol, ond mae 59% yn defnyddio ffonau smart. Fodd bynnag, Mae 58% o'r rhai dros 80 oed yn defnyddio ffonau symudol, ond dim ond 17% sy'n defnyddio ffonau smart. Mae'n ymddangos bod ffonau smart yn dal i ddychryn i'r henoed, ond mae'n sicr y bydd y tueddiadau hyn yn newid yn fuan iawn.

Disgwylir i'r niferoedd hyn dyfu yn y dyfodol

Mae'r niferoedd sy'n gysylltiedig â'r Rhyngrwyd a'r henoed yn galonogol iawn yn barod. Fodd bynnag, disgwylir iddynt dyfu'n gyflymach yn y dyfodol agos. Wrth i'r cenedlaethau iau sydd eisoes â meistrolaeth dda ar dechnoleg fodern dyfu'n hen, bydd canran yr henoed sy'n llythrennog yn dechnolegol yn tyfu hefyd.

I gael hyd yn oed mwy o fewnwelediad i'r pwnc hwn, edrychwch ar yr ffeithlun canlynol a ddyluniwyd gan Medalerthelp.

Uwch Ddefnydd Symudol a Rhyngrwyd

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.