Marchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostOffer MarchnataGalluogi Gwerthu

Sendoso: Cymell Ymgysylltu, Caffael a Chadw gyda'r Post Uniongyrchol

Yn y dirwedd ddigidol sy'n datblygu'n gyflym heddiw, mae dulliau marchnata traddodiadol yn profi'n annigonol. Mae ffrwydradau e-bost, galwadau diwahoddiad, a phostwyr yn colli effeithiolrwydd wrth i ddarpar gwsmeriaid fod yn gynyddol wrthwynebus i ymdrechion cyffredinol, amhersonol i ddal eu sylw. Mae'r chwilio am gysylltiadau arloesol, dilys a phersonol â chynulleidfaoedd wedi arwain at gynnydd yn Sendoso, platfform awtomeiddio marchnata uniongyrchol.

Mae ymddygiad defnyddwyr wedi newid yn aruthrol gyda'r chwyldro digidol. Nid yw strategaethau marchnata hen ysgol, fel marchnata e-bost a thelefarchnata, yn rhoi'r un canlyniadau ag y gwnaethant ar un adeg. Mae’r newid hwn yn bennaf oherwydd dirlawnder y sianeli hyn, gan ei gwneud yn heriol i fusnesau dorri drwy’r sŵn ac ymgysylltu’n wirioneddol â’u cynulleidfaoedd. Ar ben hynny, mae taith y cwsmer wedi dod yn fwy cymhleth ac aflinol, gan ofyn am dactegau marchnata mwy soffistigedig a theilwredig.

Yr Ateb Sendoso

Nod Sendoso yw mynd i'r afael â'r materion hyn trwy gynnig llwyfan awtomeiddio marchnata cwbl integredig sy'n creu ac yn darparu profiadau pwerus, awtomataidd a phersonol. Prif nod y platfform yw hwyluso ymgysylltiad ystyrlon â chyfrifon newydd a chyfredol, gan ysgogi twf refeniw a hybu elw ar fuddsoddiad (ROI).

Manteision Allweddol Sendoso

  1. Profiadau Personol: Gyda Sendoso, gall busnesau ddylunio ymgyrchoedd wedi'u teilwra sy'n darparu'r profiad cywir i'r person cywir ar yr amser cywir, gan wella personoli taith y cwsmer.
  2. Cyrhaeddiad Byd-eang: Mae ôl troed byd-eang Sendoso yn galluogi busnesau i gyrraedd eu cynulleidfa unrhyw le yn y byd, gan ehangu eu cyrhaeddiad a'u sylfaen cwsmeriaid posibl.
  3. Llif Gwaith Integredig: Mae Sendoso yn integreiddio'n ddi-dor ag offer marchnata a gwerthu eraill, a thrwy hynny symleiddio'r broses o greu, anfon, olrhain a graddio cysylltiadau.
  4. Cadw Cwsmer yn Well: Trwy gynnig profiadau personol, mae Sendoso nid yn unig yn denu cwsmeriaid newydd ond hefyd yn helpu i gadw'r rhai presennol, gan hybu teyrngarwch cwsmeriaid a hirhoedledd.

Nodweddion Allweddol Sendoso

Mae Sendoso yn ddatrysiad cynhwysfawr sy'n integreiddio'n uniongyrchol i'ch strategaeth farchnata, gan alluogi busnesau i ymgysylltu'n ddwfn â'u cynulleidfaoedd. Mae'n darparu ffordd unigryw o gysylltu, cyfathrebu a meithrin perthnasoedd â chwsmeriaid, gan sicrhau bod eich brand yn sefyll allan yn y farchnad ddigidol orlawn. 

  1. Anfon Deallus: Mae Sendoso yn trosoledd gwybodaeth a yrrir gan ddata i dargedu pobl allweddol a chyfrifon yn effeithiol.
  2. Marchnad Eang: Mae Sendoso yn cynnig marchnad fyd-eang o e-Anrhegion, anrhegion corfforol, nwyddau wedi'u brandio, profiadau rhithwir, ac opsiynau dyngarwch.
  3. Logisteg ledled y byd: Mae Sendoso yn rheoli rhestr eiddo mewn canolfannau cyflawni byd-eang, gan leddfu logisteg rhoddion ac anfon nwyddau.
  4. Dadansoddeg a Llywodraethu: Mae Sendoso yn darparu dadansoddeg i olrhain ROI strategaethau rhoddion ac yn cynnig rheolaeth ariannol a rheolaethau diogelwch gorau yn y dosbarth.
  5. Arbenigedd a Chymorth: Mae Sendoso yn ymestyn arbenigedd heb ei ail i helpu busnesau gyda churadu anfon, ymuno, a llwyddiant cwsmeriaid.
  6. Integreiddio: Mae integreiddiadau wedi'u cynhyrchu yn cynnwys Salesforce, Cwmwl Marchnata Salesforce, Pardot Salesforce, Eloqua, HubSpot, Allgymorth, Llofft Sales, SurveyMonkey, Dylanwadol, Shopify, a Magento.

Wrth i fusnesau lywio trwy'r dirwedd barhaus o ymgysylltu â chwsmeriaid, mae offer fel Sendoso yn cynnig atebion arloesol i heriau marchnata traddodiadol.

Gan ddefnyddio Sendoso, cwmni meddalwedd ar gyfer ymgysylltu ar-lein i all-lein,roedd yn gallu adeiladu $ 100M ar y gweill a $ 30M mewn refeniw o un ymgyrch. Fe wnaethant anfon 345 bwndel i gyfrifon ABM, gan gynnwys cerdyn rhodd, trît melys, ffeithlun Cyfanswm yr Effaith Economaidd, crynodeb gweithredol Cyfanswm yr Effaith Economaidd, a nodyn mewn llawysgrifen.  

Sicrhewch arddangosiad i ddysgu am yr holl nodweddion a gwelliannau i ymgysylltu â rhagolygon a chwsmeriaid trwy lwyfan rheoli anfon deallus.

Arweinydd Partner
Enw
Enw
Cyntaf
Olaf
Rhowch gipolwg ychwanegol ar sut y gallwn eich cynorthwyo gyda'r datrysiad hwn.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.