Mae'r Broblem gyda Gwe 3.0 yn Parhau

Ffotograffau adneuo 50642235 m 2015

Categoreiddio, hidlo, tagio, casglu, cwestiynu, mynegeio, strwythuro, fformatio, tynnu sylw, rhwydweithio, dilyn, agregu, hoffi, trydar, chwilio, rhannu, llyfrnodi, cloddio, baglu, didoli, integreiddio, olrhain, priodoli ... mae'n boenus iawn.

Esblygiadau'r We

 • Web 0: Yn 1989 mae Tim Berners-Lee o CERN yn cynnig Rhyngrwyd agored. Mae'r wefan gyntaf yn ymddangos ym 1991 gyda'r Prosiect Gwe Fyd-Eang.
 • Web 1.0: Erbyn 1999 mae 3 miliwn o wefannau ac mae defnyddwyr yn llywio yn bennaf ar lafar gwlad a chyfeiriaduron fel Yahoo!
 • Web 2.0: Erbyn 2006 mae 85 miliwn o wefannau ond mae gwefannau rhyngweithiol, wicis a chyfryngau cymdeithasol yn dechrau siapio lle gall defnyddwyr gymryd rhan mewn datblygu cynnwys.
 • Web 3.0: Erbyn 2014, mae dros biliwn o wefannau yn bodoli gyda systemau chwilio a chyfathrebu deallus, yn bennaf oherwydd ei fod wedi'i strwythuro a'i dagio'n effeithiol ar gyfer technolegau i ddefnyddwyr, mynegeio, a dod o hyd i wybodaeth i'r defnyddwyr.
 • Web 4.0: Rydyn ni'n mynd i mewn i gam nesaf y Rhyngrwyd lle mae popeth wedi'i gysylltu, mae systemau'n hunan-ddysgu, mae anghenion yn cael eu personoli a'u optimeiddio, ac mae'r we yn cael ei phlethu i'n bywydau yn union fel y gwnaeth dosbarthiad pŵer dros ganrif yn ôl.

Rhagwelais mai 2010 fyddai blwyddyn hidlo, personoli ac optimeiddio. Heddiw, nid wyf yn siŵr ein bod hyd yn oed yn agos eto - efallai y byddwn yn dal i fod flynyddoedd i ffwrdd. Y llinell waelod yw bod ei angen arnom awr, ond. Mae'r sŵn eisoes yn fyddarol.

Mae hysbysebu rhaglennol, deallusrwydd artiffisial, a dysgu â pheiriannau i gyd yn cael eu defnyddio yn y cwmwl i geisio gwella perthnasedd a thargedu cyfathrebu. Y broblem yw bod y rhain i gyd yn dechnolegau a ddefnyddir gan gorfforaethau i reoli cyfathrebu i'r defnyddiwr terfynol. Mae hyn yn hollol tuag yn ôl ... mae angen systemau arnom lle gall y defnyddiwr reoli'r wybodaeth y mae'n ei bwydo yn hawdd a sut maen nhw'n ei bwydo.

Mae Google yn 20 oed ac yn dal i fod yn ddim ond a peiriant chwilio, dim ond darparu data fud i chi wedi'i fynegeio ar eiriau allweddol sy'n cyd-fynd â'ch ymholiadau. Hoffwn i rywun adeiladu a dod o hyd i injan nesaf ... dwi wedi blino chwilio, onid ydych chi? Gobeithio, bydd y mabwysiadu torfol technolegau llais yn sbarduno arloesedd yn y maes hwn - ni allaf ddychmygu y bydd defnyddwyr yn amyneddgar iawn yn cylchdroi trwy sawl canlyniad i ddod o hyd i'r un maen nhw'n chwilio amdano.

Efallai bod cwmnïau fel Firefox, Google, ac Apple yn helpu. Gan diffygdalu olrhain hysbysebion yn anabl wrth ei osod, mae'n rhoi'r cyfrifoldeb yn nwylo'r defnyddiwr. Fel marchnatwr, efallai y bydd yn swnio ychydig yn gnau imi fod eisiau i ddefnyddwyr a busnesau roi'r gorau i wrando arnaf. Ond os ydw i'n amherthnasol ac yn annifyr, dyna'n union y dylen nhw ei wneud. Mae marchnatwyr bob amser yn ddiofyn anfon y neges at bawb ac yna rhannu a mireinio'r neges.

Efallai bod GDPR hefyd yn helpu. Does gen i ddim syniad beth oedd yr effaith GDPR cychwynnol negeseuon optio i mewn ar gwmnïau, ond mae gen i deimlad ei fod yn ddinistriol. Er fy mod yn credu ei fod yn llawdrwm, bydd yn gwneud gwell marchnatwyr allan ohonom. Pe byddem yn wirioneddol bryderus am bob neges yr oeddem yn ei hanfon, pan oeddem yn ei hanfon, a'r gwerth a ddaeth â hi i bob darpar ymgeisydd neu gwsmer - rwy'n siŵr y byddem yn anfon ffracsiwn ohonynt. Ac os na chafodd defnyddwyr eu peledu, efallai na fyddant yn pwyso am reoleiddio llawdrwm fel hyn.

Rwy'n credu mai cwmnïau technoleg sy'n gwrando ac yn trin rhagolygon a chwsmeriaid gyda'r parch y maen nhw'n ei haeddu, gan sicrhau gwerth trwy gyfathrebu, fydd enillwyr Web 3.0 yn y pen draw. Fel arall, rydyn ni'n plymio i mewn i We 4.0 (Rhyngrwyd Pethau) heb rwyd ddiogelwch.

5 Sylwadau

 1. 1

  Rwyf wedi ceisio adeiladu peiriant dod o hyd i chi. Yn lle dibynnu ar gyfrifiaduron i hidlo data anstrwythuredig sy'n berthnasol i chi, mae'r peiriant darganfod yn dibynnu ar eich rhwydwaith cymdeithasol.

  Mae gorlwytho allweddair wedi creu anghenfil cymhlethdod Frankenstein. Nawr nid yw'n ddigon i fusnes bach gael gwefan, mae'n rhaid iddynt gael arbenigwr SEO i strwythuro eu cynnwys a'u metadata i blesio algorithmau Google. Gwallgofrwydd yw hyn.

  Gobeithio y bydd technolegau Amser Iawn gan gynnwys fy un i yn eich helpu chi * i ddod o hyd i'r hyn rydych chi ei eisiau, pan rydych chi ei eisiau a gallwn ddianc rhag uffern allweddair.

  Atebwch os ydych chi eisiau gwybod mwy. Nid wyf am eich sbamio gydag enw neu wefan fy nghwmni. Ei bopeth am “optio i mewn”.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

  Rwy'n anghytuno'n llwyr. Ydy, mae data'n aruthrol os ydych chi'n defnyddio technegau ystadegol traddodiadol ar gyfer problemau semantig. Mae Google yn gwneud hyn - gan arwain at gynffonau rhyfeddol o hir o ganlyniadau a defnyddwyr rhwystredig.

  Mae gan feysydd hewroniaeth addasol sy'n dod i'r amlwg lawer mwy o gymhwysedd i semanteg na'r hyn a drafodir yn y fideo.

  Mwy i ddilyn ... Rydyn ni'n gweithio arno nawr.

  Diolch am y postio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.