Cefnogi Nawdd heb Werthu Eich Enaid

angel diafol

Heb noddi, ni fyddai gennym lawer o flog. Mae hynny'n golygu eich bod chi'n elwa o'n noddwyr hefyd! Gyda chyllid nawdd, gallwn barhau i wella dyluniad y wefan, cyflwyno fersiynau symudol a llechen, cael podlediad cadarn a pharhau i weithio ar nodweddion newydd - fel ailwampio'r rhaglen e-bost a chael cymhwysiad symudol newydd wedi'i adeiladu. Mae'r buddsoddiad hwnnw, wrth gwrs, hefyd yn helpu ein noddwyr wrth i ni barhau i dyfu a ffynnu.

Mae'r buddsoddiad yn talu ar ei ganfed. Mae gennym ni fwy o noddwyr nawr ac rydyn ni wedi tyfu'r blog yn sylweddol. Ddywediad ar hyn o bryd yn ein safle yn 79fed yn y byd o ran marchnata blogiau ... ddim yn rhy ddi-raen ac i fyny tua 100 o swyddi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf! Ac mae yna lawer o flogiau ar y rhestr honno nad ydyn nhw wir yn canolbwyntio ar farchnata felly rydyn ni'n wirioneddol falch o'r cyflawniad hwnnw.

Nawdd, o bell ffordd, fu'r gwaith mwyaf proffidiol yr ydym wedi'i wneud hyd yma. Tra bod hysbysebu'n darparu cannoedd o ddoleri, mae nawdd yn darparu miloedd. Nid yw'n waith hawdd, serch hynny. Mae ein noddwyr yn cael llawer o ofal tyner, cariadus. O ddylunio ffeithlun, ymgynghori marchnata, yn crybwyll yn ein cyflwyniadau a'n lawrlwythiadau, ac unrhyw le arall y gallwn roi sylw i'w cynhyrchion a'u gwasanaethau ... rydym yn gwneud hynny. Ac nid ydym byth yn cael noddwyr sy'n gwrthdaro. Unwaith y bydd rhywun yn noddi categori, nhw sy'n berchen ar y nawdd hwnnw cyhyd ag yr hoffent.

Er ein bod yn canolbwyntio ar sicrhau llwyddiant ein noddwyr, nid ydym yn gwerthu ein heneidiau, serch hynny.
angel diafol

Mae darllenwyr ein blog yn hoffi, yn ffan ac yn dilyn oherwydd ein bod wedi adeiladu ymddiriedaeth ac awdurdod o fewn y gofod marchnata. Mae hynny'n golygu, er ein bod am sicrhau llwyddiant ein noddwyr, mae'n rhaid i ni fod yn ofalus iawn o ychydig o bethau:

  1. Mae'n rhaid i ni datgelu bob amser bod perthynas â thâl gyda'n noddwyr. Rydyn ni'n gweithio i sicrhau bod gan bob sôn y gair “cleient” ynddo ... gan sicrhau bod ein cynulleidfa'n gwybod eu bod nhw'n gleient.
  2. Rhaid inni fod yn wyliadwrus o'r noddwyr sydd gennym. Rydyn ni wedi bod yn ofalus iawn i beidio â chynnig nawdd i gwmnïau gyda arferion, cynhyrchion neu wasanaethau amheus.
  3. Rhaid inni aros agnostig gwerthwr o ran adrodd am wybodaeth deilwng o'r diwydiant. Os yw cystadleuwyr ein noddwyr yn lansio nodwedd anhygoel, rhaid inni roi gwybod i'n cynulleidfa.

Os ydym yn peryglu unrhyw un o'r pethau hyn, rydym mewn perygl o golli'r ymddiriedaeth a'r awdurdod sydd wedi cymryd degawd i'w gronni. Ac os collwn yr ymddiriedaeth a'r awdurdod hwnnw, collwn ein cynulleidfa. Ac os collwn y gynulleidfa honno, collwn y noddwyr hynny! Nid oes gennyf unrhyw broblem yn egluro i noddwr pam y rhannais wybodaeth am gynnyrch neu wasanaeth sy'n werth sylw.

Yn ddiweddar, roeddwn yn siarad â blogiwr gwadd blog mawr yn y diwydiant na fyddai’n cyhoeddi post blog ohono oherwydd ei fod yn gwrthdaro â’u noddwr. Nid wyf yn darllen y blog hwnnw bellach. Cyn belled â'i fod yn cael ei redeg gan y blogiwr a wadodd y post, ni fyddaf byth yn ei ddarllen eto. Fe gollon nhw'r hyn oedd bwysicaf i mi ... yr ymddiriedaeth a'r awdurdod roeddwn i'n meddwl oedd ganddyn nhw. Un streic, maen nhw allan.

Peidiwch byth â gwerthu'ch enaid am noddwr!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.