Galluogi Gwerthu

Mae'n bryd rhoi ar eich wyneb rhyfel

Mae gwahaniaeth rhwng person gwerthu ac agosach. Rwy'n credu fy mod i'n wych gwerthwr, ond ofnadwy agosach. Rwy'n gwybod fy mod i wedi gwerthu llawer o ymrwymiadau mawr, ond nid fi oedd y boi erioed a wthiodd inc (llofnodi'r contract). Nid wyf yn mwynhau gwthio yn ôl ar faint contract na chymhwyso'r pwysau i obaith lofnodi'n gynharach. Diolch byth, rydw i wedi fy amgylchynu gan dalent yn fy ngwaith sy'n hoffi'r cyfleoedd hynny.

Gall ein caewyr gydnabod y cyfleoedd gyda chleient yn gyflym, buddion ein cais, a chymhwyso'r pwysau angenrheidiol i gwblhau'r gwerthiant. Efallai bod hynny'n swnio fel trin - byddwn i'n cytuno pe na bawn i'n meddwl ein bod ni'n newid llwyddiant ein cleientiaid yn wirioneddol.

Rydyn ni wedi nodi po fwyaf yr ymgysylltu a gorau po gyntaf y byddwn ni'n cychwyn, y cyflymaf fydd yr elw ar fuddsoddiad i'n cleient - felly rydyn ni'n dau'n hapus yn y tymor hir. Rydym hefyd wedi nodi'r gwrthwyneb - mae angen y sylw mwyaf ar ein cwsmeriaid llai ac nid yw'r canlyniadau'n dod cyn gynted. Gall cleient mawr weld y gwerth mewn wythnosau, gall y cleient bach gymryd misoedd.

Gyda phwysau dirwasgiad yn llawn arnom, rydym yn cael ein herio gyda chwmnïau sydd â doleri i gau allan y flwyddyn, ond sy'n gorfod ein gorfodi i ymddiried ynom yn eu buddsoddiad. Byddai'n well gan gwmnïau beidio â gwario o gwbl a mentro dim twf na gwario arian gyda'r posibilrwydd o'i golli.

Dyma pryd mae angen a agosach. Nid yw agosach yn torri prisiau i gael y gwerthiant, maent yn gwisgo eu wyneb rhyfel a herio'r gobaith i gau'r gwerthiant.

Yr wythnos hon fe'i gwelais ar waith. Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda gobaith a fyddai o fudd llwyr o'n platfform blogio, ond maen nhw wedi bod yn llusgo'u traed wrth arwyddo. Mae maint y contract yn ffracsiwn o'u cyllideb gyffredinol felly nid yw'n brainer. Bydd yr elw ar fuddsoddiad lawer gwaith yn fwy na'u hymdrechion eraill.

Mae ein agosach yn rhoi ar ei wyneb rhyfel ac aeth i'r frwydr. Ymchwiliodd i’w strategaeth gyfredol ac atgoffodd y gobaith eu bod eisoes wedi buddsoddi llawer o amser ac egni mewn strategaeth nad yw wedi dod â chanlyniadau iddynt… nada… ac mai ni oedd y gwahaniaeth. Gadawodd yr agosach y sgwrs gyda’r cwestiwn cywir, “A ydych yn dymuno parhau â’ch strategaeth a fethodd, neu fuddsoddi mewn strategaeth fuddugol gyda ni?”. Caewch!

Mae'n swnio'n llym, ond mae'r rhain yn amseroedd anodd. Mae cwmnïau'n draenio'u cyllidebau yn 2008 ar hyn o bryd felly efallai y cewch eich barnu bod gwerthiannau'n dod eich ffordd ac nad yw'r dirwasgiad yn fargen fawr.

Yn 2009, mae'n well ichi roi eich wyneb rhyfel ymlaen oherwydd bydd yn rhaid i chi ymladd am ddoleri cyllideb nad ydynt efallai'n bodoli hyd yn oed! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n llogi caewyr - nid gwerthwyr - ac efallai y byddwch chi'n dod allan yn ddianaf. Mae talent ein staff gwerthu yn rhan fawr o'r hyn sy'n gwthio ein twf uchaf erioed ar hyn o bryd a bydd yn darparu twf parhaus inni yn 2009.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

6 Sylwadau

  1. Ni fydd arfwisg y corff yn helpu i gau gwerthiant, SBM! Nid wyf am i obaith fod ag ofn neu ddychryn. Mae ofn yn emosiwn parlysu - yn enwedig ar fusnesau.

   I'r gwrthwyneb, rwyf am iddynt fod yn dawel eu meddwl. Y broblem rydyn ni'n ei gweld gyda'r economi hon yw bod busnesau'n dal yn ôl - hyd yn oed pan maen nhw er eu budd gorau i symud ymlaen. Rhaid i werthiannau ymladd trwy'r ofn hwnnw.

   Diolch am ychwanegu at y sgwrs.

 1. Gosh mae'n wych clywed rhywun yn siarad am fusnes yn y byd REAL. Y cyfan a glywaf yw Twitter hyn, a FriendFeed hynny, a marchnata trwy wefannau cyfryngau cymdeithasol. Rhowch hoe i mi, mae'r rhan fwyaf o berchnogion busnes ychydig yn rhy brysur i Twitter, fel cwmnïau sydd â chynnyrch i'w werthu, mae'n rhaid i chi ddeall y broses werthu o un pen i'r llall, ac mae hynny'n cynnwys cau, a chau yw celf, lle rydych chi ni all fod ofn. Cofiwch, y gwaethaf y gallant ei ddweud erioed yw na, a dyna un arall ddim yn agosach at OES !!!!

  Preston Ehrler

 2. Fy nghwestiwn i'r holl gurus marchnata allan gan gynnwys Seth Godin yw beth y gellir ei wneud i farchnata'ch cynnyrch a fydd yn cyrraedd y busnes lleol bach i ganolig ei faint? Nawr, gadewch imi roi ychydig o gefndir ichi, rwyf wedi gweithio yn y Diwydiant Gwasanaethau Ariannol ers tua 17 mlynedd yn NYC. Fy swydd yn benodol oedd codi arian a'i reoli. Codais filiynau a reolir trwy ddwy lwybr: Cynnal seminarau ar gyfer buddsoddwyr unigol, a swyddogion gweithredol diwahoddiad cwmnïau a fasnachir yn gyhoeddus. Fy nghyfrif mwyaf oedd 45 mil ... dim kidding. Nawr, mae gen i gwmni dylunio gwe sy'n dylunio gwefannau sy'n costio tua $ 3,000 ac i fyny. Beth fyddai'r cyngor a fyddai'n fy ngalluogi i gwrdd a chau mwy o berchnogion busnes? Rydw i wedi ceisio talu fesul clic, yn ddiwerth. Rhwydweithio cyfryngau cymdeithasol ... ie iawn, dyna dwi'n ei alw'n G i G (Guru i Guru). Mae galw diwahoddiad wedi dod â bron fy holl gwsmeriaid, heblaw am dafod leferydd. Rhowch gogwydd newydd a ffres i mi….

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol