SellerSmile: Pam Ddylech Chi Allanoli'ch Tîm Cymorth E-Fasnach

SellerSmile Outsource Cymorth i Gwsmeriaid ar gyfer E-Fasnach

Pan darodd y pandemig a chau manwerthwyr i lawr, nid oedd yn effeithio ar yr allfeydd manwerthu yn unig. Effeithiodd ar y gadwyn gyflenwi gyfan a oedd yn bwydo'r manwerthwyr hynny hefyd. Fy cwmni ymgynghori trawsnewid digidol yn gweithio gyda gwneuthurwr ar hyn o bryd i'w cynorthwyo i adeiladu eu pentwr E-Fasnach a Martech i gefnogi a busnes dropshipping uniongyrchol-i-ddefnyddwyr. Mae'n brosiect heriol gan ein bod wedi gallu gweithio'r holl ffordd o'r ymchwil a'r creu brand, hyd at integreiddio logisteg.

Nid yw'n hawdd i frand newydd ymuno â'r diwydiant hwn. Rydym wedi eu cynghori bod yn rhaid iddynt fod ag ychydig o strategaethau uwchraddol ar waith:

 • cynhyrchion - dyma eu gwahaniaethydd ers iddyn nhw fod yn dylunio a gweithgynhyrchu ffasiwn ers degawdau. Maent eisoes yn gwybod beth sy'n gwerthu yn ogystal â'r llinellau cynnyrch nesaf y mae angen eu rhyddhau.
 • Profiad Defnyddiwr - rydyn ni'n gwybod bod yn rhaid i'w gweithredu e-fasnach fod y gorau, felly rydyn ni wedi defnyddio'r wefan ShopifyPlus a defnyddio cynllun â chefnogaeth dda a thema Shopify wedi'i optimeiddio i weithio ohono.
 • Llongau a Ffurflenni - mae cludo nwyddau am ddim yn wych, ond mae'n hollbwysig cael bag dychwelyd parod ar gyfer eitem y mae angen ei ddychwelyd.
 • Gwasanaeth cwsmer - yn olaf, ond nid lleiaf, bydd cael tîm cymorth i fonitro e-bost, ffôn a chyfryngau cymdeithasol i wneud pethau'n iawn i gwsmer yn mynd i fod yn hollbwysig.

Nid oes gan y cleient hwn frand sefydledig, felly mae'n rhaid lansio pob un o'r strategaethau hyn ar yr un pryd. Mae hynny'n eithaf syml ar gyfer cynhyrchion, profiad, a llongau ... ond sut ydych chi'n lansio tîm gwasanaeth cwsmeriaid? Wel, dylech ei allanoli'n onest.

Pam Cefnogaeth Allanol?

Mae gan dimau cymorth ar gontract allanol brofiad anhygoel sy'n mynd i ychwanegu gwerth at eich brand. Ymhlith y buddion o gontract allanol eich tîm mae:

 • Lleihau costau llogi gweithwyr neu dîm o VAs. Prisio hyblyg ac wedi'i deilwra'n arbennig. Dim rhwymedigaeth, dim ffioedd cudd.
 • Sylw di-bryder saith diwrnod yr wythnos. Mynediad at dîm graddadwy o arbenigwyr gwasanaeth cwsmeriaid heb orfod llogi, hyfforddi a rheoli.
 • Tyfwch eich gwerthiannau gyda strategaeth profiad cwsmer gynhwysfawr wedi'i lywio gan ddata o adborth cwsmeriaid.
 • Bydd eich cwsmeriaid yn derbyn y profiad siopa ar-lein gorau gan dîm amlieithog gyda gramadeg eithriadol ac amseroedd ymateb cyflym.

Gwasanaethau Gwerthwr

GwerthwrSmile yn arweinydd yn y diwydiant cymorth e-fasnach allanol. Maent yn cefnogi yn Bartner Shopify a hefyd yn cefnogi marchnadoedd gan gynnwys Amazon, Overstock, Etsy, Ebay, Sears, Walmart, a Newegg. Mae cefnogaeth gynradd yn cynnwys:

 • Cymorth E-bost - P'un a yw'ch anghenion darpariaeth yn 7 diwrnod yr wythnos, ar benwythnosau neu'n wyliau, mae SellerSmile yn darparu cefnogaeth i'ch cwsmeriaid ar bob marchnad e-fasnach a siop we.
 • Rheoli Enw Da - Mae adolygiadau a sylwadau cyhoeddus negyddol yn rhan arferol o wneud busnes ar-lein ond gall sylwadau beirniadol anfwriadol ledaenu'n gyflym. Mae eu gwasanaethau rheoli enw da yn sicrhau bod eich adborth brand yn cael ei reoli.
 • Cymorth Sgwrs Live - Mae cynnig cefnogaeth sgwrsio byw i'ch ymwelwyr gwefan yn fantais gystadleuol allweddol sy'n pontio'r bwlch ac yn meithrin ymddiriedaeth rhyngoch chi a'ch cynulleidfa trwy gymorth cyflym ac effeithlon gan arbenigwyr gwasanaeth.

Yn ogystal, Aroglydd Gwenu yn gallu darparu hefyd:

 • Adrodd ac Ymgynghori - Adroddiadau misol wedi'u haddasu a galwadau strategaeth gyfnodol gyda'ch rheolwr cyfrifon i adolygu uchafbwyntiau, siopau tecawê a mewnwelediadau gweithredadwy.
 • Ymgynghori Gwasanaeth Cwsmer - Ydych chi am wella'ch tîm cymorth? Mae SellerSmile yn cydweithredu i adolygu eich setup, dogfennaeth a pholisïau presennol a dylunio cynllun ar gyfer llwyddiant.
 • Cefnogaeth Cyfryngau Cymdeithasol - Rheolaeth gymunedol i roi profiad di-dor i siopwyr ar Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn a mwy.
 • Rheoli Cwestiynau Cyffredin - Ei gwneud hi'n hawdd dod o hyd i'r atebion cywir i Gwestiynau Cyffredin yn gyflym. Eich canolfannau gwybodaeth cyhoeddus hunan-wasanaeth yw lle bydd cwsmeriaid yn mynd gyntaf i ddod o hyd i'r help sydd ei angen arnynt.
 • Adrodd ar yr Adolygiad - Gall SellerSmile gategoreiddio'ch adolygiadau cynnyrch â llaw bob dydd i ddatgelu cyfleoedd allweddol ar gyfer iteriadau cynnyrch a bas gwybodaeth ychwanegiadau.

Os hoffech chi lansio cymorth i gwsmeriaid i yrru gwell profiad i gwsmeriaid a mwy o werthiannau:

Rhowch gynnig ar SellerSmile am ddim am 7 diwrnod

Datgeliad: Rwy'n defnyddio ein cyswllt cyswllt ar gyfer GwerthwrSmile yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.