Sut i Osod Disgwyliadau Tanysgrifiwr E-bost a ENNILL!

e-bost

A yw'ch tanysgrifwyr e-bost yn clicio drwodd i'ch gwefannau, yn archebu'ch cynhyrchion, neu'n cofrestru ar gyfer eich digwyddiadau yn ôl y disgwyl? Na? Yn lle, a ydyn nhw'n syml yn anymatebol, yn dad-danysgrifio neu'n (gasp) yn cwyno? Os felly, efallai nad ydych yn amlwg yn sefydlu disgwyliadau ar y cyd.

Felly sut ydych chi'n rheoli disgwyliadau uchel eich tanysgrifwyr ac yna'n eu gorfodi i weithredu?

  1. Dywedwch wrth eich tanysgrifiwr Yn union yr hyn rydych chi'n ei ddisgwyl ohonynt.
  2. Dywedwch wrth eich tanysgrifiwr Yn union yr hyn y gallant ei ddisgwyl ohonoch.
  3. Do Yn union yr hyn y dywedasoch yr oeddech yn mynd i'w wneud.

Mae'n hawdd ac yn hollol amlwg dweud wrth rywun beth rydych chi'n mynd i'w wneud neu eu cael i wneud rhywbeth, dim ond trwy ofyn iddyn nhw? Ac eto nid yw'r mwyafrif o gyfathrebiadau e-bost a gwe yn ei wneud. Dyna pam mae llawer o farchnatwyr, er gwaethaf ymgyrchoedd sydd wedi'u crefftio'n dda fel arall, yn arwain at ganlyniadau llai na serol a seiliau tanysgrifwyr sy'n pylu.

Efallai y bydd y term 'dweud wrthyn nhw' yn swnio ychydig yn ddi-galwad i'r mwyafrif o farchnatwyr. Wedi'r cyfan, mae eich tanysgrifwyr yn bobl graff ac maen nhw'n deall eich cynnyrch a'r hyn rydych chi'n ceisio'i gyflawni. Ond ar ôl i chi ennill sylw ac ymddiriedaeth eich tanysgrifiwr, ac yna cyflwyno holl fuddion eich offrymau, dim ond newydd ddechrau mae'r gafael yn y llaw. Dyma pam.

Nid bod eich tanysgrifwyr yn fud. Nhw yw chi, eich mam a'ch brawd. Ond fel chi maen nhw'n brysur. Mae yna lawer o dasgau tymor byr yn cystadlu am eu sylw. Y gwir yw efallai na fydd eich tanysgrifwyr brysiog yn gwybod beth y dylent ei wneud nesaf, beth i'w ddisgwyl, neu hyd yn oed pwy ydych chi neu beth rydych chi ei eisiau, oni bai eich bod chi'n ei egluro gydag eglurder poenus. Mae'n rhaid i chi ddweud wrth y tanysgrifiwr yn union beth i'w wneud, sut i'w wneud, a phryd i'w wneud. Dyma sut.

Pan fyddwch am i'ch tanysgrifiwr weithredu, boed yn ychwanegu eich cyfeiriad e-bost postio at eu rhestr anfonwyr diogel neu'n prynu'ch gwasanaeth, defnyddiwch iaith benodol iawn gyda manylion pendant ym mhob cyfathrebiad. Peidiwch â gadael unrhyw gwestiwn am yr hyn rydych chi am iddo ddigwydd. Peidiwch â bod ofn bod yn rhy amlwg. Yn yr un modd ag unrhyw berthynas iach sy'n agored, cyfathrebu dwyffordd yw'r allwedd i lwyddiant. Ond mae'n stryd ddwy ffordd. Felly, yn gyfnewid rhaid i chi ddweud wrth y tanysgrifiwr beth fyddwch chi'n ei wneud (neu ddim yn ei wneud) i feithrin neu ddatblygu perthynas dywededig.

Mae yna lawer o ffyrdd i osod disgwyliadau ar y cyd, gadewch i'ch diwylliant corfforaethol fod yn ganllaw ichi. Ond dyma enghraifft o e-bost cadarnhau a allai fod wedi cael ei grefftio gan y diweddar ysgrifennwr copi Gary Halbert.

Llinell Pwnc / Pennawd: Rydych chi i mewn! Beth nawr?

Cynnwys y Corff: Helo Sue. Mae'r demo arfer y gofynnodd amdano bellach yn barod ac yn aros amdanoch chi yma. Ar ôl i chi ymweld (http://exampleurl.com/sue) byddwn yn gofyn a ydych chi am brofi'r cynllun arian, aur neu blatinwm. Dewiswch y platinwm; dyma'r gwerth gorau mewn gwirionedd. Dim ond hanner awr y bydd y demo yn ei gymryd ond byddwch chi'n gallu gwneud penderfyniad prynu yn glir bryd hynny.

Os na allwch weld am ryw reswm eich demo wedi'i addasu heddiw, byddwn yn ceisio aildrefnu bob pythefnos o'r dyddiad hwn, oni bai eich bod yn dweud wrthym fel arall. Felly, beth ydych chi'n ei ddweud? Does dim amser fel y presennol?cliciwch yma.

I'r rhan fwyaf o farchnatwyr mae'r dull hwn yn ymddangos ychydig dros ben llestri (efallai oherwydd eu bod yn adnabod y cynnyrch a'u prosesau yn rhy dda) ond i'ch tanysgrifiwr prysur (oherwydd eich bod yn gofyn iddynt wario eu harian a / neu eu hamser), y lefel hon o fanylion yn creu dealltwriaeth gyffyrddus a galwad glir i weithredu.

Hynny yw, os ydych chi am greu mwy o raglen farchnata e-bost lwyddiannus mae'n rhaid i chi osod y disgwyliadau ar gyfer y ddau barti, ymlaen llaw ac yn barhaus. Yn gyntaf, penderfynwch pa gamau rydych chi'n mynd i'w cymryd; cyflawni'r gweithredoedd hynny yn unig. Yna penderfynwch pa gamau rydych chi am i'r tanysgrifiwr eu cymryd; gofynnwch iddynt gymryd y camau hynny. Nodwch ef yn glir, yn gryno ac yn ddigamsyniol.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.