'Tis y Tymor ... i'r Meincnod yn Erbyn Tueddiadau Tymhorol

Tymhorau

Ar gyfer safleoedd fel fy un i, gallai'r tymor gwyliau edrych yn eithaf digalon wrth i mi adolygu dadansoddeg. Mae'r traffig cyffredinol ar i lawr ynghyd â thraffig organig wrth i'm cynulleidfa symud i'r modd gwyliau a dechrau gohirio ymdrechion tan ar ôl y Flwyddyn Newydd. Mae hefyd yn amser pan mae'n rhaid i mi dawelu meddwl fy hun a'm cleientiaid ein bod yn perfformio'n dda er gwaethaf y pethau negyddol a welwn ar ddirywiad o fis i fis neu dymhorau.

Yr allwedd i dawelu meddwl eich hun yw defnyddio Tueddiadau Google fel meincnod i ddadansoddi'ch traffig iddo. Mae ffrindiau da i mi yn berchen ar Rheoli plâu Indianapolis cwmni. Wrth i'r cwymp droi at y gaeaf, mae gweithgaredd plâu yn gostwng yn sylweddol. O fewn Google Analytics, rydym yn gweld tua 40% o'r traffig a welsom ers uchafbwynt yr haf. Gall gwylio stats yn ymgripio i lawr fel y mis-dros-fis hwnnw fod yn anniddig, ond mae'n hollol naturiol.

Dyma gip ar duedd gyffredinol y chwiliadau am reoli plâu yn yr Unol Daleithiau. Mae'r llog wedi'i siartio fel mynegai diddordeb, felly gallwch weld bod y diddordeb brig yn yr haf ac ar hyn o bryd mae tua 47.

Tueddiadau Google TymhorolNid ydych chi wedi gwneud eto. Rhaid i chi gofio hefyd bod rhanbarthau daearyddol yn y wlad sydd â thymhorau hirach a byrrach, neu hyd yn oed ddim misoedd oer o gwbl, felly os ydych chi'n fusnes lleol byddwch chi am symud y dadansoddiad i ardal fetropolitan . Rydyn ni wedi dewis rhanbarth metro Indianapolis, a gallwch chi weld bod y mynegai yn 25.

tueddiadau google is-adran metro

O ystyried y duedd dymhorol hon, gallwn feincnodi traffig safle yn ei erbyn. Os yw'r llog ar 25% o'r llog brig o'r haf, gallwn gymharu traffig ein safle a thraffig organig yn erbyn hynny. Mae'r cleient hwn i lawr tua 35% - nid 75% ers yr haf, felly rydyn ni'n eithaf cyfforddus ei fod yn dal i berfformio'n uwch na'r cyfartaledd. Mae ein traffig organig wedi cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn ond i lawr tua 27%. Nid wyf yn rhy optimistaidd, serch hynny. Rydym wedi cael tymor ysgafn yn y Midwest o'i gymharu â blynyddoedd eraill felly dylem ddisgwyl i'r galw fod i fyny flwyddyn ar ôl blwyddyn.

A ydych wedi edrych ar dueddiadau diddordeb tymhorol yn eich busnes ac wedi meincnodi yn eu herbyn?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.