Cyflwr Marchnata Chwilio yn 2015

ffeithlun marchnata chwilio gwladwriaethol 2015

Yn ddiweddar, siaradais â grŵp yr wyf wedi cael gwahoddiad yn ôl dro ar ôl tro i siarad â nhw dros y 5 mlynedd diwethaf. Ar un adeg yn y sgwrs trodd y pwnc at ddefnydd allweddair. Gollyngodd Jaws wrth imi ddweud wrth y gynulleidfa am roi'r gorau i boeni am ddwyseddau allweddair a'u defnydd trwy gydol eu cynnwys. Er fy mod yn dal i feddwl bod allweddair yn wych i'w ddefnyddio o fewn teitl swydd, ar y cyfan credaf eich bod yn well eich byd yn canolbwyntio ar ysgrifennu'n dda yn hytrach na cheisio ysgrifennu ar gyfer peiriannau chwilio.

Nid oedd hynny'n wir ychydig flynyddoedd yn ôl, ni sydd eu hangen i fod yn rhaglennol fel bod peiriannau chwilio yn deall cyd-destun ein cynnwys. Ond fy nghred i nawr yw bod datblygiadau Google yn cymryd tunnell o newidynnau i ystyriaeth - gan gynnwys hanes y wefan, awdurdod pwnc yr awdur, dyfyniadau fel enwau brand, enwau cynnyrch a daearyddiaethau - i bennu perthnasedd, awdurdod ac yn y pen draw graddio tudalennau.

Pan ofynnir i mi gan bobl sy'n cychwyn busnesau newydd ble y dylent ganolbwyntio eu marchnata ar-lein, mae marchnata chwilio fel arfer yn agos at frig yr argymhelliad. Wrth gwrs mae'n dibynnu ar lefel bwriad neu alw defnyddwyr am y gwasanaeth newydd, hy faint o bobl sy'n chwilio am gynhyrchion a gwasanaethau. Dangosir pwysigrwydd marchnata chwilio heddiw gan ein ffeithlun newydd a grëwyd gan Marchnata JBH. Mae'n dangos pwysigrwydd chwilio gan dynnu ar y data diweddaraf o SimilarWeb ar lefel galw defnyddwyr trwy chwilio a chynnwys cyngor a dadansoddiad ymarferol o rai o'r lleoedd gorau i ddysgu am chwilio fel Moz, Tir Chwilia Beiriant ac Searchmetrics. Dave Chaffey

Mae'r ffeithlun hwn yn chwalu lleyg y tir marchnata marchnata yn braf, gan gynnwys y ddau chwilio a dalwyd (talu fesul clic) a chwiliad organig (safle naturiol). Mae marchnata peiriannau chwilio yn dal i fod yn gyfrwng dominyddol ar-lein ac ni ddylid ei ddiystyru. Tra nid ydym yn gefnogwyr enfawr o'r diwydiant SEO a strategaethau ystrywgar y mae ymgynghorwyr yn aml yn eu defnyddio sy'n rhoi eu cleientiaid mewn perygl o gael eu dad-fynegeio, mae'n dal i fod yn adnodd anhygoel i'n cleientiaid gydnabod yr hyn y mae eu rhagolygon yn ei geisio a sut maen nhw'n ymateb i'r cynnwys sydd wedi'i ysgrifennu a'i rannu ar ein cleientiaid. 'safleoedd a'n rhai ni.

gwladwriaeth-chwilio-marchnata-2015

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.