Oh Uh ... Google Just Yn Lansio'r Diwydiant AAS

llofruddiaeth peiriannau chwilio

llofruddiaeth peiriannau chwilioLlofruddiaeth Peiriannau Chwilio. Ydych chi wedi clywed amdano? Byddwch chi.

Yr wythnos hon, yr SEO byd Roedd troi wrth ochr i lawr pan benderfynodd Google ollwng JC Penney oddi ar y mynegai oherwydd spammy, backlinks cyfoethog o eiriau allweddol a geir ar wefannau heblaw ei ben ei hun i wthio safle i fyny.

Er bod y diwydiant cyfan yn destun sioc, mae'r rhan fwyaf ohonom yn y diwydiant yn gwybod bod hyn yn arfer eithaf cyffredin. Y gwir yw bod y diffyg bwlch hwn yn algorithm Tudalen Rank Google wedi gadael drws mor fawr, nes ei bod bron yn amhosibl na wnaeth eich cwmni SEO fanteisio arno. Mae'r rhai o fewn y diwydiant yn eu galw'n dwp, yn ddiog ac yn anonest. Byddwn i'n betio bod gan lawer o'r beirniaid sy'n ymarfer SEO rai backlinks cyfoethog o eiriau allweddol yn rhywle ar safle arall a helpodd i yrru eu safle i fyny.

Mae backlinking yn a diwydiant enfawr. Gall cwmnïau wario cannoedd o filoedd o ddoleri gyda sefydliadau backlinking a gwneud miliynau o ddoleri mewn gwerthiannau. Cadwch mewn cof, er mor anfoesol y gallai fod twyllo fel hyn, nid yw'n anghyfreithlon. A bod yn onest, ni allaf feio cwmnïau am dalu am backlinks.

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio gydag un cleient sy'n gwylio gan fod eu cystadleuaeth yn casglu miloedd o backlinks sbam bob wythnos. Maen nhw'n curo fy nghleient ar filoedd o dermau ac yn gwneud eu harian, yn eironig, i ffwrdd o Google Ads. I ychwanegu sarhad ar anaf, mae eu sylfaenydd gwladaidd yn cusanu casgen Google yn gyson ac yn cymryd pa mor anonest yw'r diwydiant SEO - i gyd wrth iddo brynu backlinks.

Beth ddylwn i ddweud wrth fy nghleient? Rwy'n eu cynghori i neilltuo mwy o adnoddau a mwy o amser i ddenu darpar ymwelwyr yn y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n ddrud, mae'n cymryd llawer o amser, ac nid yw bron yn dychwelyd y byddai prynu backlinks yn unig. Dyna bilsen anodd ei llyncu pan mae Folks diwydiant backlinking yn dod allan y gwaith coed yn cynnig gwasanaethau iddynt ar ffracsiwn o gost fy ymgynghori.

Y gwir yw nad mater diwydiant SEO yw hwn, mae'n fater Google. Trwy bwyso mor drwm ar backlinks, mae Google wedi gwenwyno ei hun trwy lansio diwydiant biliwn o ddoleri lle gall gweithwyr proffesiynol eu gêm yn hawdd. Efallai y bydd ateb Google hyd yn oed yn waeth, serch hynny. Trwy ollwng JC Penney o'r mynegai ar gyfer backlinio het ddu, mae Google wedi silio diwydiant llawer mwy drwg, y Llofruddiaeth Peiriannau Chwilio diwydiant.

Mae hwn yn ddiwydiant a fydd yn ffynnu os bydd Google yn defnyddio'r dull hwn gyda mwy a mwy o gwmnïau yn y dyfodol agos. Bydd y diwydiant backlinking yn parhau i dyfu - ond y tro hwn ni fydd backlink i'ch gwefan, bydd yn gadael llwybr o backlinks spammy, llawn geiriau allweddol i'ch safle cystadleuwyr. Bydd ymgynghorwyr SEO yn gweithio'n galed i beidio â gadael llwybr y gall Google ei godi wrth raddio eu cwsmeriaid, ond gallant ddechrau gadael llwybr mwy amlwg i gystadleuwyr.

Nawr mae gan ymgynghorwyr SEO het ddu arf arall sydd ar gael iddynt. Wrth weithio i gynyddu safle eu cleient, gallant geisio dinistrio safle'r gystadleuaeth. Nid yw hyn yn dda i'r diwydiant.

DIWEDDARIAD: Mae SearchDex, y cwmni SEO a dargedwyd gan yr ymchwiliad ac a daniwyd wedi hynny gan JC Penney wedi cyhoeddi'r canlynol:

Nid yw SearchDex wedi cymryd rhan yn y cynlluniau cysylltu a grybwyllir yn erthygl y New York Times, nac wedi cymeradwyo hynny. Mae ein cwmni wedi'i adeiladu ar y safonau moesegol uchaf ac nid ydym wedi ymgorffori'r defnydd o gynlluniau cysylltu amhriodol na thechnegau hapchwarae eraill mewn rhaglenni ar gyfer ein cleientiaid ar unrhyw adeg. Mae tactegau SEO a gyflogir gan SearchDex ar gyfer ein holl gleientiaid, ddoe a heddiw, wedi cydymffurfio â Chanllawiau Gwefeistr Google. O ganlyniad i stori NYTimes, mae SearchDex yn gwirio bod yr holl strategaethau a ddefnyddir ar gyfer ein cleientiaid yn parhau i gydymffurfio â Chanllawiau Gwefeistr Google. Rydym hefyd yn cynnal ymchwiliad ffurfiol er mwyn ceisio canfod ffynhonnell a chymhelliant y cysylltiadau a enwir yn yr erthygl. - Dave Chaplin, Prif Swyddog Gweithredol

10 Sylwadau

 1. 1

  A allwch chi egluro beth yn union y mae'r safleoedd eraill hyn wedi'i wneud yn nhermau lleygwyr?
  A ydych yn dweud bod miloedd o wefannau wedi cysylltu â safle JC Penney a bod JC Penney wedi talu am y fraint hon trwy 3ydd parti?

  Onid math arall o hysbysebu yn unig yw hynny?

  • 2

   Hi Robert,

   Ie, rydych chi'n gywir. Llwyddodd JC Penney (yn fwriadol neu'n ddiarwybod) i gyflogi cwmni SEO a gafodd eu graddio trwy ddosbarthu dolenni cefn cryno iawn - hynny yw, roedd y testun yn y tag angor yn cydymffurfio'n berffaith â'r allweddeiriau a fyddai'n denu traffig i'r dudalen.

   Doug

   • 3

    Diolch am yr esboniad. Es i i safle JC Penney yn unig. Ar hyn o bryd mae ganddyn nhw reng tudalen Alexa o # 695 - nid safle gwael o ystyried bod miliynau o wefannau yn y byd i gyd yn cystadlu am eich pelenni llygaid. Yn bersonol, nid wyf yn gweld problem gyda defnyddio SEO i backlink i wefannau fel yr ydych wedi ei egluro.

 2. 4

  Mae angen i ni i gyd ddechrau cyfeirio at yr hyn sydd ar fin dod.

  Gan gyfeirio at yr erthygl honno ... ni wnaeth Google chwalu JC Penny. Y newydd
  Gwnaeth York Times. Ni wnaeth Google unrhyw beth nes i'r wasg ddod o hyd iddo.

  http://www.nytimes.com/2011/02/13/business/13search.html

  Y gwahaniaeth yw ychydig o flogiau uchel eu gwerth PR gyda diwydiant
  cyfeiriad yn erbyn miloedd o gysylltiadau amherthnasol.

  Yr hyn y mae angen i ni boeni amdano yw esblygiad nesaf SEO.
  Mae Google yn mynd i gyfeirio at gynnwys y gellir ei lawrlwytho cyn iddynt gyfeirio
  erthyglau a blogiau - yn y dyfodol agos iawn.

  • 5

   Jross,

   Datgelodd y New York Times ef, ond Google o hyd a gladdodd JC Penney unwaith y byddai ganddo dystiolaeth. Fel y dywedaf yn y swydd, mae hynny'n gynnig brawychus gan nad oes tystiolaeth yn cysylltu'r backlinks yn uniongyrchol â JC Penney. Mae hynny'n golygu y gallai cwmnïau SEO eraill ddefnyddio tactegau tebyg i niweidio enw da a rheng eu cystadleuwyr. Nid ydych yn credu nad yw Sears a chwmnïau eraill sydd newydd gael eu hunain yn y safle # 1 eisoes yn medi'r buddion?

   Pam y dewisodd David Segal, New York Times, JC Penney? Efallai mai sôn gan gystadleuydd ydoedd?

   Doug

 3. 6

  Mae AAS fel rydych chi'n ei alw, wedi bod o gwmpas ers cryn amser ... Rwy'n cofio iddo gael ei drafod mewn cynhadledd SEO brif ffrwd yn 2008 (nid fel strategaeth ddilys, ond fel ffordd annatblygedig i gêmio'r system).

 4. 8

  Mae'r dechneg yn gyfreithiol bron ym mhob rhan o'r byd, mae hyn yn cael ei ymarfer i hyrwyddo allweddair yn y peiriannau chwilio, mae dolen gefn ag allweddair testun angor o barthau eraill yn ddull effeithiol iawn i adeiladu cysylltiadau a hyrwyddo'ch gwefan ond nawr bydd bob amser a bygythiad i bob un sy'n gwneud SEO ar gyfer eu busnes y gall Google wneud unrhyw beth amser i'w busnes.

 5. 9

  Pa mor hir cyn i ni weld achosion cyfreithiol yn erbyn cystadleuaeth gwefan yn eu cyhuddo o AAS? A faint o achosion cyfreithiol o'r fath a welwn cyn pasio deddfwriaeth i wahardd yr arfer.

 6. 10

  "
  I ychwanegu sarhad ar anaf, mae eu sylfaenydd gwladaidd yn cusanu casgen Google yn gyson ac yn cymryd pa mor anonest yw'r diwydiant SEO - i gyd wrth iddo brynu backlinks. "

  Rwy'n credu fy mod i'n gwybod am bwy rydych chi'n siarad 😉

  Post gwych.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.