SDL: Rhannwch Negeseuon Unedig â'ch Cwsmeriaid Byd-eang

SDL CXC

Heddiw, mae marchnatwyr sy'n chwilio am y ffordd gyflymaf a doethaf i reoli profiad eu cwsmeriaid yn troi eu pennau tuag at y cwmwl. Mae hyn yn caniatáu i'r holl ddata cwsmeriaid lifo i mewn ac allan o systemau marchnata yn ddi-dor. Mae hefyd yn golygu bod proffiliau cwsmeriaid yn diweddaru’n gyson a bod setiau data cwsmeriaid yn cael eu creu’n awtomatig mewn amser real, gan ddarparu golwg gwbl integredig o ryngweithio cwsmeriaid ar draws menter brand.

SDL, crewyr y Cloud Profiad Cwsmer (CXC), yn dweud bod gan farchnatwyr sy’n rheoli eu profiad cwsmer yn y cwmwl y gallu nid yn unig i reoli ymgyrchoedd, ond i greu cylchoedd rhyngweithio parhaus sy’n cyrraedd y cwsmer ar eu telerau. Gadewch i ni edrych ar sut mae hyn yn gweithio:

Yn y fideo uchod, rydych chi'n dysgu bod y SDL CXC yn darparu profiadau di-dor, wedi'u gyrru gan ddata ar bob pwynt o daith y cwsmer - ar draws sianeli, dyfeisiau ac ieithoedd. Ar un platfform wedi'i seilio ar SaaS, mae'r CXC yn darparu cyfres reoli integredig profiad cwsmer (CX) gyntaf y diwydiant sy'n ymgorffori cymdeithasol, cynnwys gwe, ymgyrch, e-fasnach, analytics ac offer rheoli dogfennaeth. Mae'r CXC hefyd yn integreiddio â Chwmwl Iaith SDL fel y gall brandiau gynyddu eu cyfleoedd i ryngweithio â chwsmeriaid yn eu hiaith a'u diwylliant.

Mae SDL Profiad Cwsmer Cloud (CXC) yn blatfform technoleg integredig sy'n galluogi cwmnïau i ddarparu profiadau di-dor, wedi'u gyrru gan ddata i gwsmeriaid ar bob pwynt o'r siwrnai brynu - ar draws pob sianel, dyfais ac iaith. Mae 72 o'r 100 brand byd-eang gorau yn defnyddio technoleg SDL i ddarparu profiadau gwell i gwsmeriaid.

Mae dull platfform sengl SDL yn rhoi golwg unedig i farchnatwyr ar eu rhyngweithio â chwsmeriaid. O un lleoliad gall brand weld effeithiolrwydd ei strategaethau a gwneud addasiadau cyson ar draws yr holl ryngweithio â chwsmeriaid, neu gymryd agwedd fwy gronynnog os oes angen.

Dyma enghraifft o ryngwyneb defnyddiwr CXC:

sdl-cwsmer-profiad-cwmwl

Mae'r SDL CXC yn addo ffordd gyflymach a haws i farchnatwyr ryngweithio â'u cwsmeriaid ac yn eu grymuso i:

  • Gwneud synnwyr o sgyrsiau defnyddwyr trwy gasglu data cwsmeriaid ar bob pwynt cyffwrdd i lywio penderfyniadau marchnata a chynhyrchion yn rhagweithiol
  • Cyflwyno ymgyrchoedd digidol deallus trwy drosoledd analytics a thargedu rhyngweithiadau ymgyrchu ar gyfer cwsmeriaid heddiw
  • Pwer profiadau hyper-berthnasol trwy ddadansoddi proffiliau ac ymddygiadau mewn amser real i greu darpariaeth gyd-destunol yn seiliedig ar y ddyfais, amser o'r dydd, lleoliad, iaith, hanes cwsmeriaid a mwy

Cwsmer SDL, Schneider Electric, canfu arbenigwr mewn rheoli ynni fod y dull un platfform a seiliedig ar gymylau yn ei gwneud yn haws o lawer cyflawni eu nodau o ddarparu profiad cwsmer unedig a di-dor. Mae'r cwmni wedi'i arallgyfeirio ar draws mwy na 100 o wledydd ac unedau busnes lluosog. Roeddent yn wynebu her gyffredin i frandiau menter byd-eang: Sut y gall cwmni ag ystod cynnyrch a datrysiadau amrywiol, amrywiol, sy'n gweithredu ledled y byd, ddarparu rhywbeth perthnasol, cyson a chyflym i'r holl gwsmeriaid a daearyddiaethau y maent yn eu gwasanaethu?

Er mwyn diwallu'r angen hwn, fe wnaethant chwilio am ateb ar y we a fyddai'n canoli eu strategaeth farchnata ddigidol, yn ei alinio â'i brofiad cwsmer digidol ac yn caniatáu i'r lefel gywir o hyblygrwydd addasu i anghenion cwsmeriaid lleol. Darparodd SDL yn union hynny.

Rydym yn angerddol am esblygu ein profiad gwe o amgylch ein cwsmeriaid yn barhaus a diwallu eu hanghenion sy'n newid yn barhaus. Credwn fod SDL mewn sefyllfa dda i'n helpu i esblygu ein gwefan yn brofiad cwbl bersonol, gan ymateb i anghenion penodol pob cwsmer unigol. Pan rydyn ni'n cyflwyno'r lefel hon o berthnasedd i'n cwsmeriaid ar-lein, maen nhw'n cael atebion cyflymach i'w hanghenion, mae eu teyrngarwch brand yn cynyddu ac mae ein hecosystem gyfan yn ennill. Shawn Burns, Uwch Is-lywydd Marchnata Gwe a Digidol yn Schneider Electric

Dysgwch fwy am sut Mae Schneider Electric yn defnyddio'r SDL CXC, cliciwch yma. Dysgu mwy am y Cwmwl Profiad Cwsmer SDL.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.