Gorchymyn Scratchpad: Mae'r Ategyn Chrome hwn yn Darparu'r Ffordd Gyflymaf i Fynediad a Diweddaru Salesforce o Unrhyw Ap Gwe

Gorchymyn Scratchpad: Ategyn Chrome Salesforce Am Ddim

Mae swyddogion gweithredol cyfrifon ym mron pob sefydliad gwerthu yn orlawn o ormod o offer gwerthu sy'n cael eu datganoli o'u CRM. Mae hyn yn gorfodi gwerthwyr i mewn i lif gwaith llafurus a blinedig o lywio yn ôl ac ymlaen rhwng offer, rheoli dwsinau o dabiau porwr, clicio undonog, a chopïo a phastio diflas, i gyd wrth geisio diweddaru Salesforce ar yr un pryd. O ganlyniad, mae gostyngiad o ran effeithlonrwydd o ddydd i ddydd, cynhyrchiant, ac, yn y pen draw, amser i werthwyr wneud eu swyddi - gwerthu. 

Gorchymyn Scratchpad wedi lansio, gan ddatgloi'r ffordd gyflymaf i werthwyr gyrchu a diweddaru eu nodiadau gwerthu, tasgau, a Salesforce, ar unrhyw gymhwysiad gwe neu gymuned werthu - am ddim.

Ar ôl siarad yn uniongyrchol â miloedd o swyddogion gweithredol cyfrifon o sefydliadau gwerthu o bob maint, fe wnaethon ni ddysgu eu bod nhw'n treulio mwy na hanner eu hamser yn diweddaru Salesforce yn lle gwerthu. Yn syml, mae swyddogion gweithredol cyfrifon eisiau diweddaru Salesforce yn gyflymach heb newid cyd-destun a thorri eu llif gwaith, fel y gallant gael mwy o sgyrsiau gyda chwsmeriaid a chau mwy o fargeinion. Mae Scratchpad Command yn galluogi pob defnyddiwr Salesforce ar y Ddaear i wneud y diweddariadau angenrheidiol sydd eu hangen arnynt, o unrhyw wefan, heb newid tabiau, am ddim. Mae'n gyflym. Mae'n syml. Ac mae'n hyfryd ei ddefnyddio.

Pouyan Salehi, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Scratchpad

Gyda Scratchpad Command, mewn un clic, gall defnyddwyr greu cyswllt, cyfrif, cyfle, tasg neu weithgaredd newydd a diweddaru unrhyw faes neu wrthrych arfer yn Salesforce. Gall swyddogion gweithredol cyfrifon greu, diweddaru a chysoni nodiadau bargen pwysig o unrhyw le, gan ddileu'r angen i fewngofnodi'n uniongyrchol i Salesforce yn uniongyrchol, bownsio rhwng offer gwerthu eraill, neu gael eu beichio trwy gopïo a gludo o un cais i'r llall.

Gellir defnyddio Scratchpad Command hefyd lle mae swyddogion gweithredol cyfrifon yn cymryd rhan mewn cymunedau gwerthu, gan eu helpu i ddiweddaru Salesforce wrth gysylltu â'u cyfoedion a'u cydweithwyr yn unrhyw le ar y rhyngrwyd. Yn ogystal, mae arweinwyr gwerthu yn elwa o fynediad ar unwaith i ddata Salesforce wedi'i ddiweddaru wrth weithio o fewn eu hoff offer rhagweld a systemau BI, neu ddangosfyrddau adrodd mewnol wedi'u hadeiladu'n benodol.

Gall cwsmeriaid osod Scratchpad fel a Plug-in Chrome, cysylltu â Salesforce a diweddaru eu piblinellau mewn 30 eiliad neu lai. Mae Scratchpad yn cysylltu ar unwaith â Salesforce ac yn rhoi rhyngwyneb cyflym a modern i werthwyr ryngweithio â'u data gwerthu a'u llifoedd gwaith. Mae Salesforce yn parhau i fod y gronfa ddata o record, tra bod Scratchpad yn gweithredu fel pwynt ymgysylltu y mae timau refeniw yn mwynhau ei ddefnyddio. 

O ran cynrychiolwyr gwerthu, nid oes dim yn swnio'n fwy gwir na'r ymadrodd amser yw arian. A phan fydd yr amser hwnnw (a'r arian) yn cael ei dorri yn ei hanner oherwydd yr aneffeithlonrwydd a achosir gan yr holl offer a chymwysiadau sydd i fod i wella eu swyddi, mae'n fater nid yn unig i'r unigolyn gwerthu ond i linell waelod y sefydliad. . Mae Scratchpad Command yn galluogi swyddogion gweithredol cyfrifon i reoli eu piblinellau yn gyflym ac yn effeithlon gyda'u gweithle unedig hawdd ei ddefnyddio eu hunain, fel y gallant fynd yn ôl i gau mwy o fargeinion a chael mwy o effaith ar y busnes.

Nancy Nardin, Sylfaenydd, Offer Gwerthu Smart

Mae Scratchpad Command bellach ar gael ar gyfer freemium a defnyddwyr taledig.

Mwy o wybodaeth Ychwanegu at Chrome

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.