Sgorio Ymgysylltiad Cymdeithasol

sgorio cymdeithasol

Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn deall pwysigrwydd defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â chwsmeriaid, adeiladu ymwybyddiaeth brand a chynhyrchu arweinyddion, ond mae llawer o gwmnïau'n dal i gael trafferth. Sut ydych chi'n ymgysylltu â rhagolygon ar lefel bersonol, yn arddangos gwerth eich cwmni ac yn y pen draw yn eu troi'n gwsmeriaid?

sgorio ymgysylltiad cymdeithasolI fusnes does fawr o werth cael miloedd o ddilynwyr Twitter os nad oes unrhyw un yn prynu gennych chi. Mae'n ymwneud â mesur canlyniadau a nodi'n hawdd a yw'r hyn rydych chi'n ei wneud yn gweithio.

Yn Right On Interactive rydym yn canolbwyntio ar ddod o hyd i'r ffyrdd gorau o fesur llwyddiant, ac rydym yn ei wneud trwy sgorio gwahanol lefelau o ymgysylltu. Mae injan sgorio Right On yn olrhain yr holl weithgaredd a rhyngweithio sy'n ymwneud â'ch brand. Rydym yn sgorio ymgysylltiad cymdeithasol.

Gadewch i ni edrych ar e-bost fel enghraifft. Rydych chi'n anfon eich cylchlythyr e-bost misol at eich rhagolygon. Mae unrhyw un sy'n ei agor yn cael pwynt. Os ydyn nhw'n clicio ar ddolen yn yr e-bost dyna bwynt arall. Os yw hynny'n ymweld â'ch tudalen we, maen nhw'n ennill mwy o bwyntiau. Y derbynwyr sydd â'r nifer fwyaf o bwyntiau yw'r rhai sy'n ymgysylltu fwyaf.

Integreiddiad Twitter newydd Right On yn dod â'r un cysyniad hwnnw i'r cyfryngau cymdeithasol.

Trwy olrhain yr holl weithgaredd sy'n digwydd o amgylch cyfrif twitter marchnatwr, gallwn dynnu'r gweithgaredd hwnnw i lawr i beiriant sgorio Right On a phennu gwerthoedd i wahanol lefelau ymgysylltu.

Pam fod Sgorio Cymdeithasol ROI yn Wahanol

Mae llawer o'r cynhyrchion Twitter cyfredol sydd ar gael yn gynhyrchion mwyhadur. Rydych chi'n postio rhywbeth i gyfrif cyfryngau cymdeithasol ac yn gobeithio ei fod yn cael ail-drydar fel y gall gyrraedd cynulleidfa eang. Mae bron fel gosod hysbysfwrdd ar hyd y briffordd a gobeithio y bydd llawer o bobl yn ei weld.

Yn Right On Interactive rydym yn canolbwyntio ar sgorio ac ymgysylltu, nid ymhelaethu. Mae gennym ddiddordeb mewn nodi a sgorio signalau prynu. Trwy helpu cleientiaid i wneud synnwyr o'u hymdrechion marchnata cyfryngau cymdeithasol gallant weld yn gyflym pa dactegau sydd fwyaf effeithiol.

Mae Sgorio Cymdeithasol ROI yn gwbl addasadwy

Mae'r integreiddiad yn tynnu'r holl ddata sy'n ymwneud â chyfrif Twitter fel dilynwyr newydd, cyfeiriadau brand, ail-drydar a negeseuon uniongyrchol. Gellir neilltuo pwyntiau ymgysylltu i unrhyw un o'r gweithgareddau hyn, gyda'r marchnatwr yn rheoli'r sgôr. Mae'n gwbl customizable.

Er enghraifft, gallai dilynwr newydd dderbyn un pwynt. Gallai ail-drydar fod yn werth dau. Os yw darpar ymgeisydd yn anfon neges uniongyrchol i'r cyfrif a allai fod yn werth 10 pwynt. Gall marchnatwyr neilltuo gwerthoedd i weithgareddau ymgysylltu y maen nhw'n teimlo sydd bwysicaf ac effeithiol.

Nodi Arweinwyr Poeth trwy Sgorio Cymdeithasol ROI

Mae'r integreiddiad Twitter newydd bellach yn nodwedd safonol o Meddalwedd sgorio Right On. Mae'n caniatáu ichi droi dilynwyr anhysbys yn gysylltiadau gwirioneddol yng nghronfa ddata eich cwmni. Mae cysylltu cysylltiadau Twitter cwmni a'i gronfa ddata yn caniatáu i'r tîm marchnata drosoli pob agwedd ar ymgysylltu sy'n ymwneud â'r brand yn well.

Mae un o'r nodweddion mwy cyffrous yn helpu marchnatwyr i nodi arweinyddion poeth, sef y defnyddwyr hynny sy'n creu llawer o ymgysylltu a rhyngweithio mewn cyfnod byr. Trwy adnabod y defnyddwyr hynny yn gyflym, gallwch chi basio'r arweinydd poeth i'r tîm gwerthu ar unwaith.

Dim ond un ffordd arall yw Right On Interactive yw helpu busnesau i wneud y gorau o weithgaredd cyfryngau cymdeithasol.

Right On Interactive yw'r noddwr awtomeiddio marchnata ar gyfer y Martech Zone. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.