Arferion Gorau ar gyfer Amserlennu Priodol Swyddi Cyfryngau Cymdeithasol

Dylai amserlennu'ch swyddi cyfryngau cymdeithasol fod yn rhan bwysig o'ch strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol, ac yn ddiangen i ddweud, mae ganddo lawer o fuddion. Ar wahân i beidio â gorfod meddwl am bostio ar sawl platfform cyfryngau cymdeithasol sawl gwaith y dydd, byddwch hefyd yn cynnal amserlen gyson, yn cynllunio cynnwys sy'n sensitif i amser, ac yn cael cymhareb rhannu iach gan y gallwch chi gynllunio ymlaen llaw.

Yn lle bod ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol trwy'r amser yn ddyddiol, mae amserlennu yn arbed amser gwerthfawr i chi y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer tyfu eich busnes. Os nad ydych chi'n gwybod ble i ddechrau, byddwn ni'n rhoi'r arferion gorau i chi ar gyfer amserlennu'ch swyddi cyfryngau cymdeithasol yn iawn.

Postiwch yn yr Amseroedd Perffaith

Oherwydd yr algorithmau sy'n newid yn barhaus ar wahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, mae postio ar yr adegau perffaith ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn hanfodol os ydych chi am i'ch swyddi gael sylw gan gynifer o bobl â phosib. Gyda nifer y defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol yn cynyddu o ddydd i ddydd, nid yw porthwyr newyddion llwyfannau cyfryngau cymdeithasol erioed wedi symud yn gyflymach.

Mae'r mewnwelediadau a'r dadansoddeg yn un ffordd i chi ddarganfod pa amseroedd yw'r gorau. Yn syml, gwyliwch pan fydd eich cynulleidfa fwyaf gweithgar ar-lein a'i phostio ar yr adegau hynny. Wedi dweud hynny, os ydych chi am gael mewnwelediad hyd yn oed yn fwy manwl gywir, gallwch ddefnyddio teclyn amserlennu cyfryngau cymdeithasol. Bydd y mathau hyn o offer yn rhoi’r amseroedd postio perffaith i chi bob tro gan eu bod yn defnyddio algorithm er mwyn penderfynu ar yr amseroedd gorau.

Yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny â rheoli mwy nag un cyfrif cyfryngau cymdeithasol? Edrychwch ar y canllaw helaeth hwn ar sut i reoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol lluosog a gweld beth yw'r arferion gorau.

Optimeiddio'ch Amledd Postio - Gwybod Pa mor Aml i Postio

“Pa mor aml ddylwn i bostio ar fy nghyfrif Facebook / Twitter / Instagram?” yw un o'r cwestiynau a ofynnir amlaf o ran strategaeth cynnwys cyfryngau cymdeithasol. Yn anffodus, nid oes rhif euraidd sy'n berthnasol i unrhyw blatfform cyfryngau cymdeithasol. Wedi'r cyfan, mae pob platfform yn gweithio'n wahanol, ond mae pob cynulleidfa hefyd yn wahanol, felly bydd ganddyn nhw ofynion a disgwyliadau gwahanol.

Mae un peth yn sicr - ni fydd postio yn rhy aml yn cynyddu eich cyrhaeddiad nac yn tyfu eich cynulleidfa yn gyflymach. I'r gwrthwyneb, efallai y bydd eich cyfrif yn dod ar draws fel sbam, felly fe allech chi golli darpar ddilynwyr mewn gwirionedd.

Un ffordd i ddarganfod sawl gwaith y dylech bostio ar bob platfform cyfryngau cymdeithasol yw trwy arbrofi. Ddydd Llun, gadewch i ni ddweud, gallwch bostio un post. Yna ddydd Mawrth cynyddwch y nifer i ddwy swydd, ddydd Mercher i dair, ac ati. Yr wythnos nesaf gwiriwch eich mewnwelediadau neu ddadansoddeg a chymharwch.

Mae ffordd haws o lawer o ddarganfod beth yw'r rhif cywir, a gellir gwneud hynny hefyd trwy offeryn amserlennu cyfryngau cymdeithasol. Wedi dweud hyn, gadewch i ni roi rhai argymhellion i chi o ran eich amlder postio.

  • Facebook, 1 - 2 gwaith y dydd.
  • Twitter, 3 - 5+ gwaith y dydd.
  • Instagram, 1 - 2 gwaith y dydd.
  • LinkedIn, 2 gwaith y dydd.
  • Pinterest - 5+ gwaith y dydd.
  • Google+, 1- 3 gwaith y dydd.

Sefydlu Amserlen Postio ar gyfer Swyddi Bytholwyrdd

Nid yw'n hawdd bod yn bresennol yn gyson ar gyfryngau cymdeithasol; wedi'r cyfan, dylech ddarparu cynnwys yn barhaus i'ch dilynwyr ar wahanol lwyfannau. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu mai dim ond un tro y dylid cyhoeddi pob swydd. I'r gwrthwyneb, mae rhai swyddi'n parhau i fod yn berthnasol dros gyfnodau hir, gan fod o ddiddordeb i'ch cynulleidfa bob amser. Mae ail-bostio cynnwys bytholwyrdd yn ffordd wych o roi'r hyn maen nhw ei eisiau i'ch cynulleidfa wrth roi gwerth i'ch strategaeth marchnata cynnwys. Felly, sut ydych chi'n gwybod pa byst sy'n fythwyrdd a pha mor aml y dylech eu hail-bostio?

Ystyrir mai swyddi bytholwyrdd yw'r swyddi hynny nad ydynt yn sensitif i amser ac sy'n darparu gwerth dros gyfnod hir o amser. Un ffordd i ddarganfod pa rai o'ch swyddi sy'n fythwyrdd yw chwilio amdanynt â llaw ar eich porthiant yn ôl y cynnwys a nifer y hoff bethau a'r sylwadau. Yna trefnwch bob un â llaw wrth chwilio am yr amseroedd postio gorau.

Ffordd arall yw, rydych chi wedi dyfalu hynny, trwy ddefnyddio teclyn amserlennu. Gall rhai o'r offer hyn nid yn unig eich helpu i ddod o hyd i'r swyddi hynny sydd â'r hoff bethau, y sylwadau a'r cyfranddaliadau mwyaf, ond hefyd eu hamserlennu ar yr amseroedd postio perffaith ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol lluosog.

Defnyddiwch Offer Amserlennu Cyfryngau Cymdeithasol

Pan wnaethom siarad am bostio ar yr adegau perffaith, gan wneud y gorau o'ch amledd postio, yn ogystal ag amserlennu'ch cynnwys bytholwyrdd, gwnaethom grybwyll y byddech nid yn unig yn fwy effeithlon trwy ddefnyddio offer amserlennu cyfryngau cymdeithasol, ond byddwch hefyd yn arbed amser gwerthfawr hefyd. Mae yna lawer o wahanol offer amserlennu cyfryngau cymdeithasol i ddewis ohonynt, fodd bynnag, mae'r mwyafrif yn cynnig yr un ddwy nodwedd. Yr un cyntaf yw, yn amlwg, amserlennu'ch swyddi nid yn unig ar un ond ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol lluosog. Yr ail un yw'r dadansoddeg mawr ei hangen a all eich gwasanaethu i ddod i adnabod eich cynulleidfa a gwella'ch strategaeth gynnwys.

Geiriau terfynol

Yn yr oes sydd ohoni, ni all bron unrhyw fusnes modern weithredu heb fod yn bresennol ar o leiaf un platfform cyfryngau cymdeithasol, os nad mwy. Dyma pam mae amserlennu yn hynod bwysig os ydych chi am gael amser i wneud pethau eraill er mwyn tyfu eich busnes yn lle bod ar eich ffôn yn postio trwy'r amser. Felly, dewiswch offeryn amserlennu fel Amplifr a gwyliwch sut mae'ch bywyd yn cael cymaint yn haws tra bod eich busnes yn tyfu!

amplifr

Cofrestrwch Ar gyfer Amplifr

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.