Graddfa: Storio Data mewn Blwch!

Efallai bod hon yn dipyn o swydd geeky, techy, ond roedd yn rhaid i mi ei rhannu gyda chi. Un o amcanion Martech Zone yn darparu gwybodaeth i bobl am dechnoleg yn ogystal â marchnata - felly fe welwch rai swyddi cŵl ar dechnoleg yn y gymysgedd o bryd i'w gilydd.

Os yw'r swydd hon yn dechrau darllen fel Klingon, dim ond ei throsglwyddo i'ch CIO. Rwy'n siŵr y bydd argraff arno!

Y prynhawn yma cefais y pleser o fynd i seminar gyda Cyfrifiadura Graddfa, dan ofal Doug Theis a Canolfannau Data Llinell Gymorth. Roeddwn i eisiau dysgu mwy am Gyfrifiadura Graddfa ar ôl i mi ddarllen y newyddion y llynedd eu bod wedi derbyn $ 2 filiwn o Gronfa'r 21ain Ganrif.

Roedd rhywfaint o rwgnach yn y diwydiant pan enillodd Scale ... gan fod cymaint o gychwyniadau gwych wedi cael eu gwrthod ac mae rhai drewdod go iawn wedi cyrraedd y gauntlet 21 cronfa. Nid oedd graddfa hyd yn oed yn dechnegol in Indiana ... maen nhw'n adleoli yma. Mae hynny'n newyddion da - a heb os, bydd Graddfa yn elwa o'r trethi isel, y sector technoleg solet a chyflogau fforddiadwy yma yn Indiana.

Wedi dweud hynny, mae'n gynnyrch hynod o ddiddorol y mae Scale wedi'i gynhyrchu. 20 mlynedd yn ôl, gweinyddais rwydwaith OS2 gyda gweinyddwyr diangen a araeau disg RAID. Er mwyn sicrhau bod y system ar waith bob amser, roedd yn gatrawd ddyddiol o wirio a chylchdroi gyriannau, ailadeiladu gyriannau, a chael offer 'standby poeth' yn barod. Roedd yn hunllef - ac roedd yn llawn pwyntiau methiant sengl a oedd bob amser yn broblem.

Storio Clystyredig Deallus (ICS) gan Scale Computing yn eithaf rhywiol.

Fel y dywedodd Bryan Avdyli o Scale, “Nid yw storio wedi bod yn 'rhywiol' ers amser maith!". Roedd Cyfrifiadura Graddfa wedi datblygu caledwedd sy'n disodli sawl cydran yn y ganolfan ddata ar gyfartaledd. Yn nodweddiadol heddiw, mae clystyru a reolir yn defnyddio nodau rheolydd gyda chlystyru gweithredol. Mae hyn yn cyflwyno un pwynt o fethiant ac nid yw'n caniatáu ar gyfer gwir berfformiad graddadwy na mynediad cyffredinol. Ar ôl degawd, mae'r mwyafrif o gyfluniadau'n dal i ddefnyddio prif berthynas caethweision ac maent yn berchnogol. Mae hyn wedi codi pris storio a reolir ... ac ni all y cwmni cyffredin sydd ei angen fforddio datrysiad storio gwych.

pic_diagram02.gif

Cymerodd Scale dechnoleg IBM gymhleth iawn a'i chrebachu i lawr i un uned. Mae Scale yn ddatrysiad clystyru deallus lle mae pob nod yn hygyrch, ac mae pob un yn gweithredu fel uned sengl. Os bydd un nod neu yriant yn methu, cyfeirir y cychwynnwr yn awtomatig at nod arall. Mae graddadwyedd yn syml a bron yn ddiderfyn. Datrysiad storio cost isel a all fod yn SAN / NAS, ciplun, darpariaeth denau, ac ati. Mae dyblygu wedi'i ymgorffori! Gall y system raddfa i 2,200TB (a thu hwnt) a gellir ei gweithredu ar gyfer storio data yn lleol neu'n bell. Mae iSCSI a VMWare iSCSI Multipathing hefyd wedi'i ymgorffori gyda chefnogaeth ar gyfer protocolau iSCSI, CIFS, a NFS.

Yn Saesneg, mae hyn yn golygu y gall eich cwmni brynu datrysiad 3TB am lai na $ 12k a'i blygio i mewn. Gellir cadw'ch gwasanaethau cyfredol i redeg a mudo data - hyd yn oed wrth ehangu eich gallu, gan dorri amser gweinyddol 75%. Wrth ichi ehangu'r system nid oes angen i chi ychwanegu trwyddedau ychwanegol hefyd.

Technoleg anhygoel o anhygoel a all newid cost a scalability y diwydiant storio data yn bendant. Bydd yn rhaid i mi gyfaddef bod grant $ 2 filiwn o'r gronfa 21 yn ôl pob tebyg yn benderfyniad gwych i'r cwmni hwn. Fy unig bryder yw pa mor fuan y byddant yn cael eu prynu gan gwmni mwy ... gobeithio ar ôl iddynt adleoli yma a chael effaith economaidd!

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.