A yw'ch Busnes yn ymwybodol o'r Pedwar Metrig Allweddol hyn?

Cyfarfûm ag arweinydd lleol anhygoel heb fod yn rhy bell yn ôl. Roedd ei angerdd am ei ddiwydiant ac am y cyfle a roddodd yn heintus. Gwnaethom siarad am heriau'r diwydiant gwasanaeth lle mae ei gwmni'n gwneud ei farc.

Mae'n ddiwydiant anodd. Mae'r cyllidebau'n dynn ac weithiau gall y gwaith deimlo'n anorchfygol. Wrth i ni drafod yr heriau a'r atebion, roeddwn i'n teimlo ei fod yn dibynnu ar 4 strategaeth allweddol.

Yn dibynnu ar eich busnes, bydd y metrigau sy'n gysylltiedig â'r strategaethau hyn yn newid. Dylai fod gennych fetrigau sy'n gysylltiedig â phob un, serch hynny. Ni allwch wella'r hyn na allwch ei fesur!

1. Boddhad

BoddhadMae boddhad yn rhywbeth sy'n cofrestru'n ddeublyg i'ch cwmni. Mae'n debyg ein bod ni i gyd wedi clywed y 'whew' ar ôl i gwsmer anfodlon roi'r gorau iddi. Ond yr hyn rydyn ni'n ei esgeuluso'n aml yw'r ffaith eu bod nhw hefyd yn dweud wrth hanner dwsin o bobl eraill pa mor anfodlon oedden nhw. Felly ... ni wnaethoch chi golli cwsmer yn unig, gwnaethoch chi golli rhagolygon ychwanegol hefyd. Peidiwch byth ag anghofio bod cwsmeriaid (a gweithwyr) sy'n rhoi'r gorau iddi oherwydd eu bod yn anfodlon yn dweud wrth bobl eraill!

Gan nad yw'r cwmni sy'n eu gwasanaethu yn gwrando, maen nhw'n mynd i fynd i ddweud wrth bawb arall maen nhw'n eu hadnabod. Nid yw marchnata ar lafar gwlad yn rhywbeth y siaredir digon amdano, ond gall gael yr effaith fwyaf ar fusnes - cadarnhaol a negyddol. Mae offer fel y Rhyngrwyd yn cynyddu anfodlonrwydd.

Sicrhewch eich bod yn gwirio lefel tymheredd eich cwsmeriaid a'u bod (yn fwy na) yn fodlon. Gall e-bost syml, galwad ffôn, arolwg, ac ati wneud mynydd o wahaniaeth. Os nad ydyn nhw'n cael cyfle i gwyno i chi - maen nhw'n mynd i gwyno i rywun arall!

Mae cwsmeriaid bodlon yn gwario mwy ac yn dod o hyd i fwy o gwsmeriaid i chi.

2. Cadw

CadwCadw yw'r gallu i'ch cwmni gadw cwsmeriaid i brynu'ch cynnyrch neu wasanaeth.

Ar gyfer gwefan, cadw yw canran cyfanswm yr ymwelwyr unigryw sy'n dychwelyd. Ar gyfer papur newydd, cadw yw canran yr aelwydydd sy'n adnewyddu eu tanysgrifiad. Ar gyfer cynnyrch, cadw yw canran y prynwyr sy'n prynu'ch cynnyrch eto ar ôl y tro cyntaf.

3. Caffael

CaffaelCaffael yw'r strategaeth o ddenu cwsmeriaid newydd neu sianeli dosbarthu newydd i werthu'ch cynnyrch. Mae Hysbysebu, Marchnata, Cyfeiriadau a Word of Mouth i gyd yn is-strategaethau y dylech fod yn eu sbarduno, eu mesur a'u gwobrwyo.

Peidiwch ag anghofio ... mae caffael cwsmeriaid newydd yn ddrytach na chadw'r rhai presennol. Nid yw dod o hyd i gwsmer newydd i gymryd lle un a adawodd yn tyfu eich busnes! Nid yw ond yn dod ag ef yn ôl i bar. Ydych chi'n gwybod faint mae'n ei gostio i gael cwsmer newydd?

4. Proffidioldeb

proffidioldebProffidioldeb, wrth gwrs, yw faint o arian sydd ar ôl ar ôl eich holl dreuliau. Os nad ydych chi'n broffidiol, ni fyddwch mewn busnes yn hir iawn. Ymyl elw yw pa mor fawr yw'r gymhareb elw ... mae llawer o bobl yn talu sylw agos iawn i hyn ond weithiau ar fai. Mae gan Wal-mart, er enghraifft, ymyl elw isel iawn ond maen nhw'n un o'r cwmnïau mwyaf proffidiol (o ran maint) yn y wlad.

Yr eithriad i bob un o'r rhain, wrth gwrs, yw'r Llywodraeth.

4 Sylwadau

 1. 1

  Post rhyfeddol! Wedi gwirioni ar eich persbectif, yn enwedig ar wasanaeth cwsmeriaid. Diolch.

  Ed

 2. 2

  Yr UNIG beth sydd wir yn gwahanu i'r siop, siop, cwmni neu sefydliad i lawr y stryd yw ein gwasanaeth. Yn anffodus, mae llawer, llawer o gwmnïau yn methu â chyrraedd disgwyliadau hyd yn oed, heb sôn am ragori. Swydd wych a dylai fod yn atgof cyson i unrhyw gwmni sy'n poeni am wasanaeth.

 3. 3
 4. 4

  LOL! Rwyf wrth fy modd â dyfynbris y llywodraeth ar ddiwedd y swydd hon! Mae mor wir. Nid oes ots pa blaid sy'n rhedeg y sioe, mae pobl yn anfodlon â'r Gyngres, yn anfodlon â'r Arlywydd, a llawer hyd yn oed â'u llywodraethau lleol a sirol.

  A ydych chi'n gwybod beth ??? Dim ond tua 6 mis allan o dymor pob cynrychiolydd y mae'r llywodraeth yn gofalu amdano - Yn ystod yr ailethol!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.