Sut wnes i ymddiddori yn y Cyfryngau Cymdeithasol?

douglas karr

Pan ofynnodd Shel am bobl a allai fod â diddordeb mewn darparu rhywfaint o ymateb gyda Arolwg SAP ar y Cyfryngau Cymdeithasol, Neidiais ar y cyfle ac ysgrifennais ef ar unwaith. Gyda chaniatâd Shel, mae wedi caniatáu imi bostio fy ymatebion ar fy mlog. Dyma Ran I!

Dywedwch wrthyf pryd a sut y gwnaethoch chi ymddiddori gyntaf yn y cyfryngau cymdeithasol. Pam?

Gan weithio yn y Cyfryngau Print am dros ddegawd, gwyliais wrth i'r Rhyngrwyd ddechrau seiffon sylw yn gyflym ac, gydag ef, hysbysebu gan y diwydiant papurau newydd. Mae'r Rhyngrwyd fel cyfrwng yn hygyrch, yn rhad, ac mae'r dechnoleg yn weddol syml. Hyd yn oed o fewn y cyfryngau print, roeddwn bob amser yn credu bod gan bob cyfrwng ei gryfderau a'i wendidau ei hun. Weithiau'r Papur Newydd nid oedd y lle mwyaf i hysbysebu.

Pan ddaeth y Rhyngrwyd ymlaen, roedd fy nghydweithwyr yn ei ystyried yn fygythiad. Gwelais ef fel cyfle anhygoel. Neidiais ar y llong a symud i Denver, Colorado i weithio i gwmni a oedd yn arwain y tâl ar ddefnyddio'r Rhyngrwyd. Yn anffodus, ymunais pan oedd y swigen yn byrstio. Symudais i Indianapolis i ymuno â'r papur newydd lleol ac arwain eu hymdrechion marchnata uniongyrchol, gan ddefnyddio data i dargedu darpar danysgrifwyr yn well a gwthio rhaglen bost uniongyrchol ar gyfer cleientiaid.

Ceisiais gymaint â phosibl i gael technolegau fel Marchnata E-bost i mewn i'r papur newydd hefyd, ond roedd unrhyw beth “Rhyngrwyd” yn cael ei ystyried yn gyfrwng i gyflwyno cynnwys a gwerthu hysbysebion… heb greu perthnasoedd. Roedd unrhyw beth Rhyngrwyd hefyd o dan awdurdod yr adran TG felly roeddwn i'n camu ar flaenau pobl eraill. Pan ddaeth rheolwyr newydd i mewn a dechrau gofyn, “Beth ydych chi'n ei wneud?”, Roeddwn i'n gwybod eu bod yn anghofus ac roedd angen i mi adael.

Trwy ffrind a chydweithiwr, Darrin Gray, cwrddais â Pat Coyle ac ymuno â'u cwmni, Branddirect. Roedd Darrin yn feistr ar werthu a rhwydweithio ac mae'n feistr arno. Roedd Pat yn feistr ar adeiladu perthnasoedd. Fi oedd y boi data a thechnoleg - dod o hyd i'r technolegau gorau i gynyddu perthnasoedd cwmnïau â'u rhagolygon a'u cwsmeriaid. Roedd yn llwyddiant, gwerthodd Darrin, tywysodd Pat, ac fe wnes i adeiladu!

047174719X.01. SCMZZZZZZZYn ystod y cyfnod hwn y dechreuodd Pat a minnau weld yr effaith yr oedd Cyfryngau Cymdeithasol yn ei chael. Ddim yn rhy eironig, fe wnaethon ni ddarllen (devoured) llyfr Shel, Sgyrsiau Noeth. Roeddem yn deall nad oedd marchnata bellach yn dechnoleg 'gwthio' yn unig, roedd yn troi'n rhywbeth gwahanol iawn.

Symudodd Pat i The Indianapolis Colts yn llawn amser. Roedd y Colts, dan arweiniad Jim Irsay, yn gwybod eu bod ar drothwy mawredd a chredaf fod ganddo'r weledigaeth i wybod bod angen iddo achub ar y cyfle i gysylltu â chefnogwyr tra bod ei wthio i'r Superbowl o'r golwg.

Symudais i UnionTarged, Darparwr Gwasanaeth E-bost, wedi'i syfrdanu gan efengylu CMO a sylfaenydd Chris Baggott. Roedd neges Chris yn ymwneud â gwerth anhygoel marchnata e-bost yn seiliedig ar ganiatâd, gan dargedu'r neges gywir at y bobl iawn ar yr adeg iawn.

MyColts.netYn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, roedd Pat a minnau yn dal i fod yn ffrindiau agos ac yn cyfarfod yn aml â chlwb llyfrau lleol y mae'n ei gydlynu, The Indianapolis Book Mashup. Ein llyfr cyntaf? Sgyrsiau Noeth wrth gwrs!

Manteisiodd Pat ar y cyfle i wthio The Colts i adeiladu rhwydwaith cymdeithasol ar gyfer Pencampwyr Superbowl. Rwy'n salivated wrth i mi wylio MyColts.net yn dod yn realiti. Gydag amserlen brysur fy hun, yn lansio Cymuned Datblygwr ar gyfer ExactTarget ac yn cael fy nyrchafu'n Rheolwr Cynnyrch ar gyfer ExactTarget wrth i ni dyfu o gannoedd o gleientiaid integredig i filoedd, ni allwn ond gwylio wrth i MyColts.net gael ei lansio.

Dechreuodd Chris Baggott a minnau gyfarfod a siarad am y cyfrwng hefyd. Roedd Chris yn deall gwerth y cyfrwng, a oedd (rwy'n credu) yn ddylanwadol i raddau helaeth wrth yrru ExactTarget i flaen y diwydiant. Chris ' E-bostiwch blog Arferion Gorau dyfarnwyd sawl gwaith dros y blynyddoedd ac fe’i cydnabuwyd yn bendant fel arweinydd meddwl yn y diwydiant Marchnata E-bost - diolch yn rhannol i’w flog. Dyma pryd y dechreuodd Chris weld cyfle, serch hynny. Roedd blogiau yn gyfryngau gwych er gwybodaeth - ond nid yw'n hawdd i'r defnyddiwr ddod o hyd i'r nugget o aur yr oedd blogwyr yn ei bostio.

Meddalwedd CompendiwmDechreuodd Chris hau yr hadau ar gyfer Meddalwedd Compendiwm, ei gychwyn newydd. Cadwch lygad ar y cwmni hwn! Dyma esblygiad nesaf blogio ac mae bellach yn dod yn realiti. Weithiau, rydw i'n teimlo fel tad yn gwylio ei blentyn yn tyfu i fyny wrth i mi weld y cwmni hwn yn cychwyn - ond, yn anffodus, nid oedd yr amseriad yno i mi ymuno â'r tîm.

Pam ydw i wedi cael fy nal yn y Cyfryngau Cymdeithasol?

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn lefelu'r cae chwarae. Rwy'n credu ei fod yr un mor bwysig i fusnes ag ydyw i ddemocratiaeth. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn darparu unrhyw un sydd â bysellfwrdd a mynediad i'r rhyngrwyd i gael llais. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn fodd i fusnesau da, gonest adeiladu perthnasoedd â'u rhagolygon a'u cwsmeriaid. Nid 'ef bellach sy'n gallu fforddio'r mwyaf o hysbysebu' sy'n ennill. Nid oes rhaid i fusnesau dalu canrannau enfawr o'u cyllidebau mwyach i gyfryngau print a darlledu sydd i'w cael. Nawr mae'n rhaid iddyn nhw wneud gwaith gwych a bydd y gair yn mynd allan.

Pa farchnatwr na fyddai eisiau bod yn rhan o hynny?

Nodyn Ochr: Flynyddoedd yn ddiweddarach, mae The Indianapolis Star wedi dechrau gweld y golau hefyd. Ar ôl cael ei sgwrio gan y staff golygyddol, erbyn hyn mae cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn dod yn faes twf blaenllaw i'r papur newydd. Edrychwch ar IndyMoms fel enghraifft wych.

9 Sylwadau

 1. 1

  Erthygl wych, Doug. Rwy'n dod o'r byd print hefyd. Rwy'n torri fy nannedd yn dysgu i gysodi ar CompuWriter Jr. Roedd gan y peth stribed ffilm hir gyda ffont wedi'i imprinio a oedd yn troelli ar olwyn y tu mewn i'r peiriant. Ar ôl teipio llythyr, ni allech fynd yn ôl a gwneud cywiriad. Roedd yn rhaid i chi aildeipio'r llinell a'i thynnu â llaw dros y camgymeriad!

  Cefais fy chwythu i ffwrdd wrth i dechnoleg ddod ymlaen a wnaeth y broses fecanyddol gyfan yn “awto-hud.” Gyda chyfrifiadur ac argraffydd, agorwyd y byd i bosibiliadau diddiwedd, gan gynnwys cywiro math-o cyn argraffu'r dudalen (dychmygwch hynny).

  Yna daeth y Rhyngrwyd a dechreuodd pobl gyfathrebu â'i gilydd fel erioed o'r blaen. Rwy'n cael fy synnu'n gyson gan ddyfnder ac ehangder talent a deallusrwydd yn y byd. Wrth gwrs mae'r 'crackpots' hefyd, ond dwi'n amddiffyn eu hawl i ymuno â'r sgwrs. Mae'n gyffrous bod yn byw yn ystod cyfnod o chwyldro go iawn.

  • 2

   Rhy cŵl! Doeddwn i ddim yn sylweddoli ichi ddod o brint hefyd! Roedd gen i gefndir trydanol / electroneg a gweithiais ar ochr pasiant y busnes cryn dipyn felly rwy'n gwybod o ble rydych chi'n dod. Roeddwn i yno pan ddechreuon ni dudaleniad ac awtomeiddio o adeiladu tudalennau torri a gludo!

   Mae eiddoch yn ddiwydiant hynod ddiddorol hefyd sydd wedi'i baratoi ar gyfer technoleg. Rwy'n credu mai manwerthu arbenigol yw dyfodol manwerthu ac, er ei fod yn gryf heddiw, nid wyf yn credu y bydd y “Super Store” yn para degawd arall (o leiaf nid wyf yn gobeithio).

   Mae'r ffordd rydych chi'n Folks yn trosoli technoleg yn Adar Gwyllt Diderfyn yn wych. Mae'ch masnachfreintiau yn bobl lwcus o'ch cael chi!

   Diolch!
   Doug

   • 3
    • 4

     Helo Ravi,

     Pan fyddaf yn cynnal seminarau ymlaen Blogio Corfforaethol a Chorfforaethau sy'n 'ei wneud yn iawn', y cwmni cyntaf rydw i'n sôn amdano yw Sun a Jonathon Schwartz!

     Dwi wedi darllen eich blog yn y gorffennol! Rydych chi'n gwneud gwaith braf ac mae gennych bersbectif diddorol ar sut mae technoleg yn esblygu ac yn newid ein bywydau.

     Diolch am wneud sylwadau!
     Doug

 2. 5
  • 6

   Helo Ivy,

   Shel yw Shel Israel, awdur Naked Conversations - llyfr yr wyf yn ei argymell yn fawr. Mae gan Shel wych blog mae hynny'n parhau i archwilio a thrafod Cyfryngau Cymdeithasol.

   Ac mae'n foi neis iawn! Mae'n hynod dryloyw, agored, onest ac ar gael trwy ei wefan. Rwy'n credu ei fod yn un o'r awduron cyntaf i roi ei grefft i weithio gan ddefnyddio'r blogosffer!

   Cheers,
   Doug

 3. 7

  Gwefannau cyfryngau cymdeithasol yw'r ffordd newydd o hysbysebu, rwy'n credu. Mae'n anhygoel i mi sut mae'r Rhyngrwyd wedi esblygu dros y blynyddoedd a tybed beth sy'n dod yn y dyfodol. Mae unrhyw farchnatwr rhwydwaith nad yw'n defnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn colli cyfle mawr i gynyddu busnes.

 4. 8

  Felly rydych chi'n dweud mai rhyngweithio â chleientiaid yw'r prif reswm bod cyfryngau cymdeithasol mor bwysig? Ydych chi'n meddwl bod blogiau'n cael yr un cyfle neu eu bod nhw'n gosod yr awdur ar awyren uwch na'r gynulleidfa?

  • 9

   Mae'r gallu i ddarparu gwerth ac adeiladu awdurdod ar flog ... yna ei rannu a'i hyrwyddo trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn gyfuniad gwych. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gyfeiriadol, gan eich galluogi i gael sgwrs gyda'r gynulleidfa neu hyd yn oed eich galluogi i adeiladu eich cymuned eich hun. Dwi ddim yn siŵr y byddai'r naill mor bwerus heb y llall.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.