Llwyfan Sba Salonist a Rheoli Salon: Penodiadau, Rhestr, Marchnata, Cyflogres, a Mwy

Llwyfan Sba Salonist a Rheoli Salon

Salonydd meddalwedd salon yw hwn sy'n helpu sba a salonau i reoli'r gyflogres, bilio, ymgysylltu â'ch cleientiaid, a gweithredu strategaethau marchnata. Ymhlith y nodweddion mae:

Gosod Apwyntiadau ar gyfer Sbaon a Salonau

 • Archebu Ar-lein - Gan ddefnyddio meddalwedd archebu smart Salonist Online, gall eich cwsmeriaid drefnu, aildrefnu neu ganslo apwyntiadau yn unrhyw le y maent. Mae gennym alluoedd gwefan ac ap y gellir eu hintegreiddio â dolenni cyfryngau cymdeithasol Facebook ac Instagram. Gyda hyn, mae'r broses archebu gyffredinol wedi'i awtomeiddio'n llwyr. Dim archebion dwbl. Hwyl fawr i ddim sioeau gyda'r Salonist.
 • Rhwystrau Slot - Stopiwch wastraffu amser staff a chwsmeriaid trwy roi slotiau amser nad ydynt ar gael ar eich calendr. Gyda blocwyr slot ar gyfer archebu ar-lein, mae gennych y pŵer i ddangos slotiau sydd ar gael yn unig, sy'n cyfyngu ar archebu apwyntiadau gormodol o fewn amserlen benodol.
 • Archebu y tu allan i oriau - Rhowch fwy o hyblygrwydd i'ch cwsmeriaid archebu apwyntiadau, hyd yn oed y tu allan i oriau busnes, trwy ddefnyddio meddalwedd rheoli. Gyda'r meddalwedd salon gorau, gall eich busnes ddal i symud hyd yn oed pan fyddwch chi oddi ar-lein. Dyluniwyd Salonist i gadw mewnlif eich cwsmer yn gyson, tra eu bod yn archebu'n gyfleus unrhyw bryd ac unrhyw le y maent.
 • Archebu Pecyn - Mwynhewch y rhyddid i greu pecynnau ar gyfer gwahanol wasanaethau mewn sypiau cyfleus. Gyda'r meddalwedd rheoli cleientiaid hwn, gallwch gynyddu'r gwerthiant a'r refeniw yn eich stiwdios trwy ei gwneud hi'n hawdd i gwsmeriaid osod archebion yn seiliedig ar eu dewisiadau. Mae meddalwedd salon Salonist hefyd yn wych ar gyfer cynyddu teyrngarwch eich cwsmeriaid gyda phecynnau salon di-dor ar flaenau eu bysedd.
 • Archebu Aelodaeth - Rhowch gymhelliant i'ch cwsmeriaid aros yn deyrngar gan ddefnyddio'r nodwedd archebu ac amserlennu ar-lein aelodaeth. O ran Salonist, gall perchnogion salon redeg rhaglen ffyddlondeb sy'n rhoi gostyngiadau i aelodau am wasanaethau penodol. Profwyd bod hyn yn sbarduno twf salon ac yn cynyddu cyfraddau cadw cwsmeriaid.
 • Derbyn Taliadau - Pa mor drawiadol fyddai cael y feddalwedd salon orau sy'n gwneud derbyn taliadau yn awel? Salonydd yn dod gyda widget archebu ar-lein sy'n gysylltiedig â Paypal, Stripe, ac Authorize.Net. Gall perchnogion salon gael taliadau am eich gwasanaethau trwy gydamseru pryniannau â'r teclyn hwn ar ein meddalwedd rheoli salon. Gallwch hefyd dderbyn pob math o daliadau gyda'n Pwynt Gwerthu integredig.

Marchnata ar gyfer Sbaon a Salonau

 • Marchnata E-bost - Anfon cyfarchion pen-blwydd, cynlluniau aelodaeth, a chadarnhadau apwyntiad mewn llai na phum munud gan ddefnyddio gwasanaethau marchnata e-bost Salonist. Mae marchnata e-bost yn ffordd wych o gynyddu apwyntiadau ar gyfer eich gwasanaethau salon a sba. Mae Salonist yn ymwneud â gwella cyfraddau cadw cwsmeriaid a chynhyrchu refeniw uwch i'ch cwmni.
 • Rheoli Adolygu - Mae adolygiadau yn ffordd wych o ddangos i'r byd eich bod chi'n gwneud rhywbeth yn iawn. Mae'n eich helpu i sicrhau mwy o gwsmeriaid wrth eu cadw'n deyrngar. Mae meddalwedd amserlennu Apwyntiad Salonist yn eich galluogi i gael adborth amser real gan eich cwsmeriaid ar eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau. Gyda chynigion yn cael eu hanfon trwy SMS ac e-bost ar eu ffonau smart ar gyfer rheoli cleientiaid yn iawn, gallwch aros yn gysylltiedig â'ch cwsmeriaid.
 • Rheoli Cwpon - Os oes un peth y mae cwsmeriaid yn ei garu, mae'n wasanaethau am ddim. Gwobrwywch eich cwsmeriaid am eu nawdd gyda chynigion disgownt a chwpon ar bob archeb adnewyddu. Nid oes unrhyw broses gymhleth yn gysylltiedig. Gallwch reoli'r hawl hon o'r tab Generate Salon and Spa Discount Coupons ar y feddalwedd salon smart. Cadwch eich cleientiaid i ddod gydag amrywiaeth o ostyngiadau.
 • Cardiau Rhodd - Rhowch gyfle i'ch cwsmeriaid roi eich anwyliaid gyda'ch gwasanaethau ar achlysuron arbennig. P'un a yw'n ddathliad pen-blwydd neu'n ben-blwydd, gall cerdyn rhodd wedi'i bersonoli ar Salonydd eich helpu i ymgysylltu â darpar gwsmeriaid. Mae'r platfform yn eu hysbysu ar unwaith trwy e-bost neu SMS.
 • System Teyrngarwch - Mae rhaglenni teyrngarwch trwy reoli cleientiaid yn system wobrwyo wych arall i'ch cwsmeriaid. Bydd hyn yn helpu i wella amlder eu hymweliadau. Edrychwch ar feddalwedd Salonist i gael mynediad hawdd at raglenni teyrngarwch a fydd yn rhoi hwb cyflym i'ch atgyfeiriadau, ymgysylltiad a diogelwch cwsmeriaid.
 • Ymgyrchoedd SMS - Lleihau'r posibilrwydd o ddim sioeau gan eich cwsmeriaid. Mae Salonist yn eich helpu i gadw mewn cysylltiad â nhw trwy nodiadau atgoffa apwyntiadau, ymgysylltu â chwsmeriaid, ymgyrchoedd hyrwyddo, a chymaint mwy. Tyfwch eich busnes salon trwy ddechrau sgwrsio â'ch cwsmeriaid a gwybod yn union beth maen nhw ei eisiau.

Yn ogystal â gosod apwyntiadau a marchnata, Salonydd hefyd yn cynnwys rheoli cwsmeriaid, apwyntiadau rhagdaledig, rheoli rhestr eiddo, rheoli costau, rheoli lleoliad, siop ar-lein, dadansoddeg, pwynt gwerthu, cymhwysiad symudol, ffurflenni ar-lein, ac adroddiadau manwl. Mae'r meddalwedd salon hwn wedi'i ffitio â phopeth sydd ei angen arnoch i hybu refeniw, arbed amser, gwella gwelededd brand, a gwneud penderfyniadau craff yn y diwydiant harddwch. Archwiliwch nodweddion yr offeryn mwyaf poblogaidd hwn a pharatowch i wella'ch busnes.

Dechrau Arni gyda Salonist

Mae eu cwsmeriaid yn cynnwys siopau barbwr, salonau gwallt, therapyddion tylino, salonau ewinedd, sbaon, salonau priod, meddalwedd sba feddygol, gofal croen esthetig, artistiaid tatŵ, rhentwyr bwth, salonau lliw haul, a gwastrodi anifeiliaid anwes.

Dechreuwch Treial Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt o Salonydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.