SalesRep.ai: Defnyddio Cudd-wybodaeth i Awtomeiddio Rhyngweithio Prospect Aml-Sianel

GwerthuRep

Fel y fideo hwn o GwerthuRep yn dangos, treulir cyfran enfawr o amser gwerthu allan yn cysylltu neu'n amserlennu i gysylltu â chwsmer. Mae SalesRep yn defnyddio awtomeiddio galwadau gyda llwyfan prosesu iaith ymreolaethol, naturiol i dynnu’r ymdrech honno oddi ar gefn eich tîm gwerthu, gan eu galluogi i ganolbwyntio eu holl sylw ar y gwerthiant - nid y cysylltiad.

Mae'r platfform yn caniatáu i gleientiaid adeiladu prosesau a drefnwyd gan ddefnyddio negeseuon testun e-bost, llais a SMS.

Mae gwthio botwm yn syml yn eich CRM yn cychwyn y broses ddilynol ar gyfer pob arweinydd y mae angen i'ch person gwerthu gysylltu ag ef. Mae SalesRep yn dilyn trywydd am fisoedd heb flino. Pan na wneir bargen yn ystod cyswllt, ychwanegwch y blaen yn y ciw proses ddilynol a bydd y platfform yn gwneud y gweddill.

Nodweddion Allweddol SalesRep Cynhwyswch:

  • Dilyniannau dilynol - Bydd llif gweithredu galwadau, testunau a system e-byst yn perfformio i fynd ar ôl pob arweinydd penodol. Mae SalesRep.ai yn gweithio'n agos gyda'ch sefydliad i sefydlu dilyniannau yn seiliedig ar ble mae'ch arweinydd ar hyd y cylch gwerthu. Os nad ydych erioed wedi siarad ag arweinydd, cymerir y camau dilyniant cywir. Os ydych chi'n dilyn i fyny o alwad werthu flaenorol, mae un wahanol yn cael ei dechrau. Ychwanegwch unrhyw broses ddilynol sydd ei hangen ar SalesRep.ai.
  • Galwadau ffôn gyda lleol presenoldeb - Bydd SalesRep.ai yn galw arweinyddion ar eich rhan mor aml a chyhyd ag y dymunwch. Bydd SalesRep.ai yn galw o rifau lleol ac ni fyddant yn trafferthu'ch cynrychiolwyr nes iddynt gael yr awenau ar y llinell. Unwaith y gwnânt - bydd SalesRep.ai yn dweud wrthynt beth yw pwrpas yr alwad ac yna bydd yn cysylltu â'ch cynrychiolydd neu'ch adran dderbyn. Os nad yw'r plwm ar gael, bydd SalesRep.ai yn gadael neges llais neu'n hongian i fyny i alw yn ôl yn nes ymlaen.
  • Negeseuon SMS a negeseuon e-bost AI - Anfonir SMS o rifau lleol ac anfonir e-byst o gyfrifon personol eich cynrychiolwyr yn union fel petaent yn eu hanfon. Gydag elfen AI, pan fydd SaleRep.ai yn derbyn neges gan dennyn, gall ddeall yr ystyr a gweithredu arno. Gall AI Stopio neu Oedi dilyniant yn gwrtais; Trefnu neu Aildrefnu galwad; ac ateb cwestiynau syml fel nad oes raid i chi wneud hynny.

Dyma lun o ba mor ddatblygedig y gellir rhaglennu eu peiriant dilyniannu:

Dilyniannu SalesRep

Mae'r system yn gynhwysfawr, gyda'r gallu i blymio i mewn i bob cwsmer, pob trafodyn, a phob ymateb.

Ymateb SMS SalesRep

Maent hyd yn oed yn darparu estyniad Chrome:

Estyniad Chrome SalesRep

Ymhlith yr integreiddiadau mae Salesforce, Velocify, Microsoft Dynamics, Hubspot, a Infusionsoft. Gan ddefnyddio SalesRep.ai, gall cwmnïau osgoi colli cwsmeriaid, gallant ryddhau amser cynrychiolwyr gwerthu ar gyfer gwerthu, ac yn y pen draw gau mwy o gwsmeriaid.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.