Salesmachine: Cynyddu Trosi Treial SaaS a Mabwysiadu Cwsmer

Peiriant gwerthu

Os ydych chi'n gwerthu a Meddalwedd fel Gwasanaeth Cynnyrch (SaaS), mae eich refeniw yn dibynnu ar drosoli data cwsmeriaid a defnydd cynnyrch ar y lefel cyswllt a chyfrif. Peiriant gwerthu yn grymuso timau gwerthu a llwyddiant gyda mewnwelediadau gweithredadwy ac awtomeiddio i gynyddu trosi Treialon a Mabwysiadu Cwsmer.

Mae gan Salesmachine Dau Brif Budd

 • Hwb Trosi Treial - Sgorio arweinwyr cymwys yn seiliedig ar ffit cwsmeriaid a mabwysiadu cynnyrch. Mae cymhwyster prawf Salesmachine yn caniatáu i'ch tîm gwerthu ganolbwyntio ar arweinwyr â chymwysterau uchel a chau bargeinion gwell gyda llai o ymdrech.
 • Cynyddu Mabwysiadu a Chadw Cwsmeriaid - Cydlynu camau rhagweithiol i sicrhau llwyddiant ar draws taith gyfan y cwsmer. Mae Salesmachine yn eich helpu i yrru llwyddiant ar bob cam o daith y cwsmer ac ymgysylltu â'r cwsmer pan ganfyddir risg.

Sut mae Salesmachine yn Cynyddu Trosi Treial

 • Sgôr Ffit Cwsmer - Ar gyfer pob arwydd newydd mae Salesmachine yn cyfrif sgôr ffitrwydd cwsmer yn seiliedig ar ei wybodaeth ddemograffig a chwmni.

Sgôr Ffit Cwsmer Salesmachine

 • Sgôr Mabwysiadu Cynnyrch - Sgorio mabwysiadu cynnyrch yn seiliedig ar ymddygiad cyfrif a defnyddiwr, amlder defnyddio, actifadu nodwedd, NPS a mwy o signalau.

Sgôr Mabwysiadu Cynnyrch Salesmachine

 • Cymhwyster Treial - Cyfuno sgôr ffitrwydd Cwsmer a sgôr mabwysiadu Cynnyrch i nodi Arweinwyr Cymwysedig Cynnyrch (PQL).

Cymhwyster Treial Salesmachine - Ffit Cwsmer yn erbyn Mabwysiadu Cynnyrch

 • Hysbysiadau Gweithredu - Rhowch wybod i'ch tîm gwerthu yn CRM, E-bost neu Slack pan ganfyddir treial cymwys newydd.

Hysbysiadau Gweithredu Salesmachine

 • Llifoedd Gwaith Awtomataidd - Hybu ymgysylltiad cynnyrch ar gyfer cwsmeriaid mabwysiadu isel, gyda dilyniannau ysgubol ac e-byst addysg nodwedd.

Llifoedd Gwaith Awtomeiddio E-bost Salesmachine

 • Adrodd ar Fabwysiadu Treialon - Tracio, mesur, dadansoddi sgoriau ac addasiadau i wella cywirdeb a pherfformiad.

Adrodd Salesmachine

Sut mae Salesmachine yn Cynyddu Mabwysiadu Cwsmer

 • Sgorio Iechyd - Mae Salesmachine yn cyfrifo iechyd eich cwsmeriaid yn awtomatig ar sail eu hymddygiad. Gallwch ymgysylltu'n rhagweithiol â nhw pan ganfyddir risg neu gyfle ar draws taith gyfan y cwsmer.

Sgorio Iechyd Mabwysiadu Cynnyrch Cwsmer Salesmachine

 • Rhybuddion Risg - Mae Salesmachine wedi'i integreiddio â Slack, E-bost, ac offer eraill i hysbysu defnyddwyr pan fyddant yn dirywio i iechyd gwael neu unrhyw newidiadau.

Rhybuddion Risg Mabwysiadu Cynnyrch Salesmachine

 • Rheoli Cylch Bywyd Cwsmer - Ni ddylid trin cwsmer yn y cam cylch bywyd Onboarding yr un ffordd na chwsmer yn y cam cylch bywyd Adnewyddu. Mae Salesmachine yn caniatáu ichi grwpio cwsmeriaid ar draws gwahanol gamau taith y cwsmer.

Rheoli Cylch Bywyd Cwsmer Salesmachine

 • Llyfrau chwarae - Pan ganfyddir arweinydd cymwys newydd, gall Salesmachine anfon e-byst yn awtomatig, creu tasg yn eich CRM, anfon hysbysiad atoch. Eich cynorthwyydd personol sy'n llenwi'ch calendr a'ch mewnflwch gydag arweinwyr cymwys yn cau.

Llyfrau Chwarae Mabwysiadu Cwsmer Salesmachine

 • Llifoedd Gwaith Awtomeiddio - Mae Salesmachine yn blatfform agored, yn creu gweithredoedd mewn gwasanaethau 3ydd partïon fel Salesforce, Hubspot, Pipedrive, Intercom i gydlynu gweithredoedd rhwng y gwahanol dimau sy'n rhyngweithio â'ch cwsmer.

Automation Mabwysiadu Cwsmer Salesmachine a Llifoedd Gwaith

 • Golwg 360 Gradd ar y Cwsmer - Cael golwg gyfannol o'ch cwsmeriaid. Agregau mewn un lle yr holl Intercom, sgyrsiau e-bost, tocynnau Cymorth, sgôr NPS.

Gweledigaeth Unedig Salesmachine o'r Cwsmer

 • Adrodd ar Fabwysiadu Cwsmeriaid - Dangos gwerth eich gweithredoedd. Mesurwch effaith wirioneddol eich strategaethau Salesmachine ar eich refeniw, iechyd cwsmeriaid, corddi, a mwy.

Adrodd Mabwysiadu Cwsmer Salesmachine

Mae Salesmachine wedi cynhyrchu integrations gyda Zendesk, Gmail, Segment, Intercom, Salesforce, Delighted, Strip, StatisMeter, Olark, a Zapier. Mae ganddyn nhw hefyd lyfrgell JavaScript cyflawn, API, a llyfrgelloedd Backend ar gael i gydgrynhoi eich cefnogaeth, NPS, taliad, CRM, a'ch system e-bost i mewn i olwg unedig o'ch cwsmeriaid.

Gofynnwch am Demo Salesmachine

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.