Llwyddiant trwy Adroddiadau Defnydd Awtomataidd

Yn fy swydd, rydym yn defnyddio Salesforce fel ein teclyn Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM). Mae Salesforce yn un o'r systemau anhygoel hynny sy'n gallu gwneud bron unrhyw beth, ond fel arfer angen peth ymdrech i gyrraedd yno.

Un o'r ymdrechion gwych a welaf Salesforce yn ei hyrwyddo yw adroddiadau defnydd marchnata e-bost rhagweithiol a anfonir yn fisol at bob defnyddiwr. Mae'r adroddiadau'n rhoi rhywfaint o fewnwelediad i feysydd y cais y maent yn eu defnyddio'n llawn yn ogystal â meysydd eraill a allai eu helpu.
adroddiad defnydd

Mae'r adroddiad e-bost awtomataidd yn gorffen gyda 4 adran:

 1. Gweithredu
 2. Atgyfnerthu
 3. Optimize
 4. Expand

Er bod y strategaeth farchnata e-bost ar hyn yn wych, rwy'n gweld bod y manylion ym mhob adran yn brin o ymarferoldeb na rhwyddineb eu gweithredu. Gallwch glicio trwy bob un o'r pynciau ar yr e-bost i gael manylion ychwanegol am yr hyn y mae'r nodwedd yn ei gynnig. Roedd Optimeiddio, er enghraifft, â 15 argymhelliad yn fy e-bost. Mae mwyafrif yr argymhellion hyn yn ddiddorol ond nid oes gennyf unrhyw reolaeth dros weithredu rhai ohonynt.

Mae hon yn strategaeth farchnata e-bost wych y byddwn yn annog pawb yn y diwydiant Meddalwedd fel Gwasanaeth i'w gweithredu; fodd bynnag, byddwn yn gwneud yr argymhellion canlynol:

 • Cadwch bethau'n syml. Byddwn yn argymell un eitem ar gyfer pob adran ... un eitem i'w gweithredu, un i'w hatgyfnerthu, un i'w optimeiddio, un i'w hehangu.
 • Cyfle busnes. Gyda phob eitem, byddwn yn darparu cyfle busnes neu astudiaeth achos o gleient arall sy'n defnyddio'r eitem.
 • Sut i ddechrau. Nawr eu bod wedi cyrraedd eich diddordeb, byddai rhywfaint o wybodaeth gyswllt ar gyfer pwy i ddilyn gyda nhw am help yn rhesymegol.

Trwy awtomeiddio a gweithredu strategaeth farchnata e-bost fel hon, rydych chi'n darparu'r offer ar gyfer llwyddiant i'ch cleientiaid. Yn gyfnewid am hyn, bydd gweithredu'ch meddalwedd yn llwyddiannus yn arwain at well defnydd a chanlyniadau busnes - cyfle gwych ar gyfer cyfleoedd ailwerthu a mwy o gadw cwsmeriaid. Os ydych chi wedi gweithredu strategaeth awtomataidd fel hon, gadewch i mi wybod. Byddwn i wrth fy modd yn clywed y canlyniadau!

Fy ysbrydoliaeth ar gyfer y swydd hon oedd Chantelle yn Compendiwm, a weithredodd a Tip y Dydd e-bost i'w gleientiaid ddewis. Fel arall, gall defnyddwyr (neu hyd yn oed rhai nad ydynt yn gleientiaid) ddewis ymuno â Chynghorau Dyddiol ar gyfer Blogio Busnes ar Twitter!

2 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n dal i gofio sut mae Hotmail yn boblogaidd iawn 10 mlynedd yn ôl. Maent yn defnyddio'r ddolen llofnod yn e-bost pob defnyddiwr i ledaenu'r gair ledled y byd sy'n eu hedfan yn uchel yn gyflym. Rwy'n siŵr bod marchnata e-bost yn dechneg farchnata dda ond bydd trin blwch sbam yn dalent ychwanegol.

 2. 2

  Fe ddefnyddion ni werthiant yn fy swydd ddiwethaf, ac er fy mod i'n siŵr y gallai fod yn ddefnyddiol pe bai wedi'i sefydlu'n iawn, gwelais fod y rhyngwyneb defnyddiwr yn ffiniol na ellir ei ddefnyddio. Wedi dweud hynny, nid oeddwn yn ei ddefnyddio ar gyfer marchnata, roeddwn yn ei ddefnyddio ar gyfer gwerthu. Ar ryw adeg hoffwn weld CRM's yn integreiddio â'r cyfryngau cymdeithasol. Byddai hynny'n llawer mwy defnyddiol i mi yn bersonol. Nid fy mhersonoliaeth i yn unig yw data. Mae'n well gen i berthnasoedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.