Marchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostCynnwys MarchnataLlwyfannau CRM a Data

Canolfan Dewis Cwmwl Marchnata Salesforce: AMPScript ac Enghraifft Tudalen Cloud

Stori wir ... fe ddechreuodd fy ngyrfa dros ddegawd yn ôl pan ddechreuais i swydd fel Ymgynghorydd Integreiddio ar gyfer ExactTarget (Salesforce Marketing Cloud erbyn hyn). Aeth fy swydd â mi ledled y byd yn cynorthwyo cwmnïau i ddatblygu integreiddiadau dwfn gyda'r platfform ac fe wnes i adeiladu cymaint o wybodaeth sefydliadol am y platfform nes i mi gael fy nyrchafu'n Rheolwr Cynnyrch.

Yn y pen draw, arweiniodd heriau Rheolwr Cynnyrch sefydliad a oedd gynt yn eiddo i ddatblygwr i mi symud ymlaen. Roedd yn sefydliad gwych, ond wnes i erioed wir sy'n eiddo y cynnyrch. Felly, er bod fy nghyfoedion mewn cefnogaeth, gwerthu a marchnata cynnyrch yn edrych ataf i wneud newid go iawn ... y gwir amdani oedd bod y tîm datblygu yn aml yn gweithredu datrysiad gwahanol a byddwn yn darganfod ddyddiau cyn y rhyddhau.

Un o fy mhrosiectau diwethaf oedd gweithio ar blatfform sgriptio mewnol a fyddai'n galluogi ein cwsmeriaid i ychwanegu sgript at eu negeseuon e-bost. Fe wnes i weithio gyda Rheolwr Cynnyrch arall a gwnaethon ni dunnell o ymchwil ... yn y pen draw, penderfynais ddatblygu dull JQuery gyda'n swyddogaethau ein hunain, ond gan gynnwys y gallu i basio a bwyta araeau, defnyddio JSON, ac ati. Roedd yn mynd i fod yn eithaf datrysiad ... nes iddo daro datblygiad. Yn gynnar yn y cylch cynnyrch, cafodd fy llyfrgell ei dileu a disodlodd uwch ddatblygwr yn ei lle AMPscript.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, daeth y Partner Salesforce Mae'r cwmni rydw i'n bartner ynddo bellach yn gwneud integreiddiadau menter cymhleth, ac rydw i'n cael fy hun yn AMPcript yn ddyddiol - naill ai'n gwella rhesymeg cynnwys e-bost neu'n cyflwyno Cloud Pages. Wrth gwrs, mae rhwystredigaeth gweithio o ddydd i ddydd ac allan gyda AMPscript yn fy sicrhau bod y penderfyniad anghywir wedi'i wneud yn ôl yn y dyddiau hynny ... byddai fy ateb wedi bod yn llawer mwy cain. Rwy'n teimlo fy mod yn ôl i raglennu TRS-80 yn SYLFAENOL.

Mae'r golygydd rydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer Cloud Pages yn anfaddeuol. Nid yw'n dal materion syml fel datgan newidynnau neu wallau cystrawen gyda'ch cod. Mewn gwirionedd, gallwch chi gyhoeddi tudalen a fydd yn syml yn cynhyrchu gwall 500 gweinydd. Mae dau faes enwi ar gyfer eich tudalennau hefyd ... peidiwch â gofyn i mi pam.

Pro-tip: Os na fydd Cloud Pages byth yn dychwelyd data sampl pan fyddwch chi ar fin cyhoeddi ac mae'n edrych fel ei fod yn prosesu am byth ... rydych chi'n mynd i daflu gwall. Os byddwch chi'n cyhoeddi beth bynnag, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi ddileu'r Cloud Page yn gyfan gwbl a dechrau drosodd. Fy dyfalu yw nad yw'r isadeiledd y mae wedi'i adeiladu arno yn ddigon deallus i nodi newid cod a'i fod yn dal i brosesu'r cod storfa.

Ar wahân i hynny, byddwch yn falch o wybod bod gan lawer o'r samplau cod dogfenedig eu gwallau cystrawen eu hunain. Hwrê! Mae'n brofiad erchyll ... ond gallwch chi ei ddefnyddio o hyd a dylech ei ddefnyddio oherwydd ei fod yn darparu rhywfaint o hyblygrwydd anhygoel.

Nodyn ochr: Mae Tudalen Gwmwl newydd Profiad… Lle mae'n edrych fel eu bod nhw newydd ail-groenio'r dudalen ac nid yw'n darparu unrhyw wybodaeth ychwanegol. Rwy'n hoffi'r hen fersiwn yn well ar gyfer y dilyniant cyhoeddi aml-gam.

Tra fy nghwmni Highbridge yn adeiladu datrysiadau cymhleth, wedi'u galluogi gan Ajax, sy'n integreiddio systemau lluosog ac yn ymgorffori estyniadau data ag AMPscript, SSJS, Cloud Pages, ac e-bost ... Roeddwn i eisiau rhannu enghraifft syml o sut y gallwch chi ddechrau defnyddio AMPcript yn unig i gwestiynu eich enghraifft Salesforce a thynnu. data yn ôl. Yn yr achos hwn, cae boole syml sy'n cadw baner dad-danysgrifio meistr. Gallwch, wrth gwrs, ymestyn y cod hwn i adeiladu tudalen dewis gyfan neu ganolfan broffil y gallwch ei defnyddio.

Cynhyrchu Cyswllt Tudalen Cloud gyda Data Tanysgrifiwr

Os edrychwch ar fanylion eich Tudalen Cloud, gallwch gaffael ID y dudalen unigryw ar gyfer y dudalen y gallwch ei chynnwys yn eich e-byst.

tudalen cwmwl id

Mae'r cystrawen fel a ganlyn:

<a href="%%=RedirectTo(CloudPagesURL(361))=%%">View My Preferences</a>

AMPscript ar gyfer Data Salesforce trwy Cloud Pages trwy Estyniadau Data

Y cam cyntaf yw adeiladu eich AMPcript i ddatgan newidynnau ac adfer y data o Salesforce i'w ddefnyddio ar eich tudalen. Yn yr enghraifft hon, enwir fy maes boolean Salesforce sy'n dal y gwir neu'r anwir Wedi Optio Allan:

%%[

/* Declare EVERY variable */
VAR @contactKey,@agent,@referrer,@unsub
VAR @rs,@updateRecord,@checked
 
/* Request your ContactKey from the querystring */
Set @contactKey = Iif(Empty([_subscriberKey]),RequestParameter("contactKey"),[_subscriberKey])

/* Set unsub to false unless it is passed in the querystring */
SET @unsub = Iif(Not Empty(RequestParameter('unsub')),RequestParameter('unsub'),'false')
 
/* If unsub, then update the Salesforce field OptedOut */ 
IF NOT Empty(@unsub) THEN
 SET @updateRecord = UpdateSingleSalesforceObject('contact',@contactKey,'OptedOut', @unsub)
ENDIF

/* Retrieve the Salesforce Contact record */
Set @rs = RetrieveSalesforceObjects('contact', 'FirstName,LastName,OptedOut', 'Id', '=', @contactKey);
 
/* Get the fields from the record */
 IF RowCount(@rs) == 1 then
 var @record, @firstName, @lastName, @optout
 set @record = Row(@rs, 1)
 set @firstName = Field(@record, "FirstName")
 set @lastName = Field(@record, "LastName")
 set @optout = Field(@record, "OptedOut")
ENDIF

/* Build a string for your checkbox to be checked or not
 set @checked = '';
 IF (@optout == 'true') THEN
 set @checked = 'checked'
 ENDIF
 
]%%

Nawr gallwch chi adeiladu eich HTML a'ch ffurflen sy'n prosesu'r cais:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <title>Profile Center</title>
  <body>
   <h2>Your Profile:</h2>
   %%[ if RowCount(@rs) == 1 then ]%%
   <ul>
     <li><strong>First Name:</strong> %%=v(@firstName)=%%</li>
     <li><strong>Last Name:</strong> %%=v(@lastName)=%%</li>
     <li><strong>Unsubcribed:</strong> %%=v(@optout)=%%</li>
   </ul>
   <form method="get">
    <div>
     <input type="hidden" id="contactKey" name="contactKey" value="%%=v(@contactKey)=%%">
     <input type="checkbox" id="unsub" name="masterUnsub" value="true" %%=v(@checked)=%%>
     <label for="masterUnsub">Unsubscribe From All</label>
    </div>
    <div>
     <button type="submit">Update</button>
    </div>
   </form>
   %%[ else ]%%
   <p>You don't have a record.</p>
   %%[ endif ]%%
  </body>
</html>

Dyna ni ... rhowch y cyfan at ei gilydd ac mae gennych dudalen ddewis sydd wedi'i diweddaru â'ch cofnod tanysgrifiwr ac sy'n pasio cais i ddiweddaru maes boolean (gwir / gau) yn Salesforce. Nawr gallwch chi adeiladu ymholiadau penodol o amgylch y maes hwnnw i sicrhau nad yw cysylltiadau sy'n cael eu optio allan yn cael eu hanfon unrhyw e-bost!

Sut i Wella'ch Tudalen Dewis neu Ganolfan Broffil

Wrth gwrs, dim ond ymlid o'r hyn sy'n bosibl gyda thudalen dewis yw hon. Gwelliannau efallai yr hoffech chi feddwl amdanynt:

 • Poblogwch y testun gwirioneddol o estyniad data arall fel y gall eich tîm marchnata ddiweddaru cynnwys y dudalen pryd bynnag yr hoffent heb gyffwrdd â'r cod.
 • Poblogwch estyniad data dolen cyhoeddiad a dolen trwy'r cyhoeddiadau i gynnig optio i mewn neu optio allan ar ddewisiadau yn ogystal â meistr dad-danysgrifio.
 • Poblogwch estyniad data rheswm i ddal pam fod eich tanysgrifwyr yn meistroli dad-danysgrifio.
 • Poblogi gwybodaeth broffil arall o gofnod Salesforce i ddarparu gwybodaeth broffil ychwanegol.
 • Proseswch y dudalen gydag Ajax fel y gallwch ei phoblogi'n ddi-dor.
 • Cynigiwch fodd o gofrestru fel y gall eich defnyddiwr gael mynediad i'w ganolfan proffil personol ar unrhyw adeg.

Adnoddau Ychwanegol ar gyfer AMPscript

Os ydych chi'n ceisio rhywfaint o gymorth ychwanegol ar gyfer dysgu a defnyddio AMPscript, dyma ychydig o adnoddau gwych:

 • Canllaw AMPscriptWedi'i e-drefnu gan rai o weithwyr Salesforce, mae hon yn gronfa ddata eithaf cyflawn o gystrawen AMPscript, er bod yr enghreifftiau'n wirioneddol ysgafn. Pe bai'n fwy cadarn, gallai fod yn werth y buddsoddiad.
 • AMPysgrif Trailhead - Mae Trailhead Salesforce yn adnodd dysgu am ddim a gall eich arwain trwy hanfodion yr iaith gydag AMPscript, SSJS, a sut y gall y ddau ryngweithio.
 • Cyfnewidfa Stack ar gyfer Salesforce - cymuned ar-lein wych ar gyfer gofyn am gymorth gyda thunnell o samplau cod AMPscript.

Mae yna dunnell o gyfle i integreiddio'ch Tudalennau Cwmwl â Salesforce i ddarparu profiad defnyddiwr gwell. Ac os yw'ch cwmni'n ei chael hi'n anodd, gallwch chi gysylltu â ni bob amser i gynorthwyo!

Cysylltu Highbridge

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.