Einstein: Sut y gall Datrysiad AI Salesforce yrru Perfformiad Marchnata a Gwerthu

Salesforce Einstein

Mae adrannau marchnata yn aml yn brin o staff ac yn gorweithio - cydbwyso amser ar symud data rhwng systemau, nodi cyfleoedd, a defnyddio cynnwys ac ymgyrchoedd i gynyddu ymwybyddiaeth, ymgysylltu, caffael a chadw. Fodd bynnag, ar brydiau, rwy'n gweld cwmnïau'n ei chael hi'n anodd cadw i fyny pan fydd atebion go iawn ar gael a fyddai'n lleihau'r adnoddau sy'n angenrheidiol i gynyddu effeithiolrwydd cyffredinol.

Deallusrwydd artiffisial yw un o'r technolegau hynny - ac mae eisoes yn profi i ddarparu gwerth gwirioneddol i farchnatwyr wrth i ni siarad. Mae gan bob un o'r prif fframweithiau marchnata eu peiriant AI eu hunain. Gyda goruchafiaeth Salesforce yn y diwydiant, mae angen i gleientiaid Salesforce a Marketing Cloud edrych ar Einstein, Llwyfan AI Salesforce. Er bod angen llawer o ddatblygiad ar lawer o beiriannau AI, datblygwyd Salesforce Einstein i gael ei ddefnyddio heb lawer o raglennu ac integreiddiadau ledled pentwr gwerthu a marchnata Salesforce ... p'un a yw'n B2C neu B2B.

Rheswm allweddol pam mae AI yn dod mor amlwg ym maes gwerthu a marchnata yw ei fod, os caiff ei ddefnyddio'n gywir, yn dileu gogwydd mewnol ein timau marchnata. Mae marchnatwyr yn tueddu i arbenigo a symud i'r cyfeiriad maen nhw'n fwyaf cyfforddus o ran strategaethau brandio, cyfathrebu a gweithredu. Rydym yn aml yn cribo trwy ddata i gefnogi'r rhagosodiad y mae gennym yr hyder mwyaf ynddo.

Addewid AI yw ei fod yn darparu barn ddiduedd, yn seiliedig ar ffaith, ac un sy'n parhau i wella dros amser wrth i ddata newydd gael ei gyflwyno. Er fy mod yn ymddiried yn fy perfedd, mae'r canfyddiadau y mae AI yn eu cynhyrchu bob amser yn creu argraff arnaf! Yn y pen draw, credaf ei fod yn rhyddhau fy amser, gan fy ngalluogi i ganolbwyntio ar atebion creadigol gyda budd data a chanfyddiadau gwrthrychol.

Beth yw Salesforce Einstein?

Gall Einstein gynorthwyo cwmnïau i wneud penderfyniadau yn gyflymach, gwneud gweithwyr yn fwy cynhyrchiol, a gwneud cwsmeriaid yn hapusach gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) ar draws Platfform Cwsmer Salesforce 360. Mae ei ryngwyneb defnyddiwr yn gofyn am raglennu lleiaf posibl ac mae'n defnyddio dysgu peiriant i gymryd data hanesyddol i ragfynegi neu optimeiddio ymdrechion marchnata a gwerthu yn y dyfodol.

Mae sawl ffordd y gellir defnyddio deallusrwydd artiffisial, dyma fanteision a nodweddion allweddol Salesforce Einstein:

Salesforce Einstein: Dysgu Peiriant

Byddwch yn fwy rhagfynegol am eich busnes a'ch cwsmeriaid.

  • Darganfod Einstein - Rhowch hwb i gynhyrchiant a darganfyddwch batrymau perthnasol yn eich holl ddata, p'un a yw'n byw yn Salesforce neu'r tu allan. Dewch o hyd i fewnwelediadau ac argymhellion AI syml i broblemau anodd. Yna, gweithredwch ar eich canfyddiadau heb adael Salesforce byth.

Darganfod Salesstein Einstein

  • Adeiladwr Rhagfynegiad Einstein - Rhagfynegi canlyniadau busnes, fel corddi neu werth oes. Creu modelau AI wedi'u haddasu ar unrhyw faes neu wrthrych Salesforce gyda chliciau, nid cod.

Adeiladwr Rhagfynegiad Einstein Salesforce

  • Einstein Y Cam Gorau Nesaf - Cyflwyno argymhellion profedig i weithwyr a chwsmeriaid, yn yr apiau lle maen nhw'n gweithio. Diffinio argymhellion, creu strategaethau gweithredu, adeiladu modelau rhagfynegol, arddangos argymhellion, ac actifadu awtomeiddio.

Salesforce Einstein Y Cam Gorau Nesaf

Salesforce Einstein: Prosesu Iaith Naturiol

Defnyddiwch NLP i ddod o hyd i batrymau ieithyddol y gallwch eu defnyddio i ateb cwestiynau, ymateb i geisiadau, a nodi sgyrsiau am eich brand ar draws y we.

  • Iaith Einstein - Deall sut mae cwsmeriaid yn teimlo, llwybr ymholiadau yn awtomatig, a symleiddio'ch llifoedd gwaith. Ymgorfforwch brosesu iaith naturiol yn eich apiau i ddosbarthu'r bwriad a'r teimlad sylfaenol mewn corff o destun, ni waeth beth yw'r iaith.

Iaith Salesstein Einstein

  • Bots Einstein - Adeiladu, hyfforddi a defnyddio bots personol yn hawdd ar sianeli digidol sydd wedi'u cysylltu â'ch data CRM. Gwella prosesau busnes, grymuso'ch gweithwyr, a swyno'ch cwsmeriaid.

Bots Einstein Salesforce

Salesforce Einstein: Gweledigaeth Gyfrifiadurol

Mae gweledigaeth gyfrifiadurol yn cynnwys adnabod patrwm gweledol a phrosesu data i olrhain eich cynhyrchion a'ch brand, adnabod testun mewn delweddau, a mwy.

  • Gweledigaeth Einstein - Gweld y sgwrs gyfan am eich brand ar gyfryngau cymdeithasol a thu hwnt. Defnyddiwch gydnabyddiaeth delwedd ddeallus yn eich apiau trwy hyfforddi modelau dysgu dwfn i gydnabod eich brand, cynhyrchion a mwy.

Gweledigaeth Einstein Salesforce

Salesforce Einstein: Cydnabod Lleferydd yn Awtomatig

Mae adnabod lleferydd yn awtomatig yn cyfieithu iaith lafar yn destun. Ac mae Einstein yn mynd â hi gam ymhellach, trwy roi'r testun hwnnw yng nghyd-destun eich busnes. 

  • Llais Einstein - Cael sesiynau briffio dyddiol, gwneud diweddariadau, a gyrru dangosfyrddau trwy siarad â Chynorthwyydd Llais Einstein yn unig. A, chreu a lansio'ch cynorthwywyr llais wedi'u brandio eich hun gyda Einstein Voice Bots.

Llais Einstein Salesforce

Ewch i wefan Einstein Salesforce i gael gwybodaeth ychwanegol am y cynnyrch, deallusrwydd artiffisial, ymchwil AI, Achosion Defnydd, a chwestiynau Cyffredin.

Salesforce Einstein

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â fy Cwmni ymgynghori a gweithredu Salesforce, Highbridge, a gallwn eich cynorthwyo i ddefnyddio ac integreiddio unrhyw un o'r strategaethau hyn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.