4 Datguddiadau Gallwch Chi eu Datgelu gyda Data Salesforce

data marchnata crm

Maen nhw'n dweud bod CRM yr un mor ddefnyddiol â'r data ynddo. Mae miliynau o farchnatwyr yn defnyddio Salesforce, ond ychydig sydd â dealltwriaeth gadarn o'r data y maent yn ei dynnu, pa fetrigau i'w mesur, o ble mae'n dod, a faint y gallant ymddiried ynddo. Wrth i farchnata barhau i gael ei yrru'n fwy gan ddata, mae hyn yn mwyhau'r angen i ddeall beth sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni gyda Salesforce, yn ogystal ag offer eraill.

Dyma bedwar rheswm pam mae angen i farchnatwyr wybod eu data y tu mewn a'r tu allan, a'r allweddi i ddeall y data hwnnw.

Trac cyfaint plwm trwy'ch twndis

Cyfaint plwm yw un o'r mesuriadau mwyaf syml, a'r metrig cyntaf y dylai pob marchnatwr edrych arno. Mae Cyfrol yn dweud wrthych y nifer amrwd o arweinyddion y mae marchnata (ac adrannau eraill) wedi'u cynhyrchu. Mae hefyd yn rhoi synnwyr ichi a allwch gyrraedd eich nodau ar gyfer ymholiadau, marchnata arweinwyr cymwys (MQL), a bargeinion caeedig.

Gallwch olrhain metrigau cyfaint yn Salesforce trwy sefydlu adroddiadau i olrhain eich cyfeintiau yn ôl pob cam twndis, ac yna sefydlu dangosfyrddau i ddelweddu'r data hwnnw. Byddwch yn gallu gweld nifer y cofnodion a gyflawnodd bob cam.

Defnyddiwch eich data cyfaint twndis i gyfrifo'ch cyfraddau trosi rhwng camau

Wrth i dennyn symud trwy'r twndis, mae'n bwysig deall sut maen nhw'n trosi o gam i gam. Mae hyn yn eich galluogi i ddeall pa mor dda y mae rhaglenni marchnata yn perfformio trwy gydol y cylch gwerthu, yn ogystal â nodi meysydd problemus (hy trawsnewidiadau isel o un cam i'r nesaf). Mae'r cyfrifiad hwn yn rhoi mwy o fewnwelediad na'r niferoedd cyfaint amrwd oherwydd ei fod yn datgelu pa ymgyrchoedd sydd â'r cyfraddau derbyn gwerthiant uchaf ac sy'n delio â chyfraddau agos.

Gallwch ddefnyddio'r mewnwelediadau hyn i wella'ch proses werthu a darparu arweiniadau o ansawdd uwch at werthiannau. Gall fod yn heriol olrhain cyfraddau trosi yn Salesforce safonol, ond os ydych chi'n adeiladu fformiwlâu ac adroddiadau wedi'u teilwra, yna gallwch chi hefyd eu delweddu mewn dangosfyrddau. Mae fformwlâu cryno yn opsiwn da, oherwydd maent yn caniatáu ichi hidlo a grwpio'ch adroddiad i weld eich cyfraddau trosi yn ôl gwahanol ddimensiynau.

Stampiwch amser pob ymateb marchnata i olrhain cyflymder y twmffat

Cyflymder yw'r metrig twndis pwysig olaf i'w olrhain. Mae cyflymder yn dangos i chi pa mor gyflym sy'n arwain cynnydd trwy'ch sianeli marchnata a gwerthu. Mae hefyd yn datgelu pa mor hir yw'ch cylch gwerthu ac yn dangos tagfeydd rhwng camau. Os gwelwch fod arweinwyr o ymgyrch benodol yn cael eu tagio mewn cam twndis am gyfnod hir, gallai hyn adlewyrchu cam-gyfathrebu, amseroedd ymateb araf, neu ddull anghyson. Gyda'r wybodaeth hon, gall marchnatwyr weithio ar fynd i'r afael â'r broblem honno ac o ganlyniad cyflymu cynnydd 'trwy'r twndis.

Gallwch olrhain cyflymder y twmffat yn adroddiadau Salesforce gydag apiau rheoli perfformiad marchnata trydydd parti, fel yn Cylch Llawn.

Ewch y tu hwnt i briodoli un cyffyrddiad traddodiadol a mesur dylanwad ymgyrch

Er y gallwch olrhain priodoli cyffyrddiad olaf yn frodorol yn Salesforce, yn aml mae angen i farchnatwyr gael dealltwriaeth ddyfnach o berfformiad eu hymgyrch. Mae'n anghyffredin y bydd un ymgyrch yn gyfrifol am greu cyfle. Mae apiau fel Dylanwad Ymgyrch Cylch Llawn yn eich helpu i gael gwell data marchnata gyda phriodoli aml-gyffwrdd a modelau dylanwad ymgyrchu wedi'u pwysoli. Mae'r rhain yn caniatáu ichi briodoli'r swm cywir o refeniw i bob ymgyrch ar gyfle a dangos yn union pa ymgyrchoedd oedd fwyaf dylanwadol wrth gynhyrchu cyfle i werthu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.