Gwerthiant Gwerthu: Y CRM ar gyfer Busnesau Bach a Thimau Gwerthu Gwerthu B2B

Gwerthu: CRM Ar gyfer Timau Gwerthu Bach sy'n Gwerthu B2B

Os ydych chi wedi siarad ag unrhyw arweinydd gwerthu, gweithredu rheolaeth perthynas cwsmer (CRM) platfform yn hanfodol ... ac yn nodweddiadol cur pen hefyd. Mae'r buddion CRM yn llawer mwy na'r buddsoddiad a'r heriau, serch hynny, pan fydd y cynnyrch yn hawdd ei ddefnyddio (neu wedi'i addasu i'ch proses) a bod eich tîm gwerthu yn gweld y gwerth ac yn mabwysiadu ac yn trosoli'r dechnoleg.

Yn yr un modd â'r mwyafrif o offer gwerthu, mae gwahaniaeth enfawr yn y nodweddion sydd eu hangen ar gyfer busnes bach ystwyth na chwmni menter rhyngwladol. Os ydych chi'n fusnes bach sy'n gwasanaethu'r farchnad B2B, Salesflare mae ganddo rai nodweddion unigryw iawn sy'n gwneud mabwysiadu a defnyddio'n syml iawn ... ac sy'n galluogi'ch tîm gwerthu i weld y buddion a gwerthfawrogi'r platfform.

Gwerthiant Gwerthu: CRM Hawdd i'w Ddefnyddio

Salesflare yw'r CRM doethach, modern ar gyfer busnesau bach. Os ydych chi wedi blino mewnbynnu data cwsmeriaid â llaw a threulio amser yn llywio system gymhleth, gallai Salesflare fod yn iawn i chi. Mae Salesflare yn integreiddio'n daclus â'ch cyfrifon gwaith, gan gydamseru e-byst, cyfarfodydd, llofnodion e-bost, olrhain e-bost a mwy.

Nodweddion Gwerthiant Gwerthu

Trefnwch eich ymdrechion gwerthu gyda'r nodweddion canlynol:

 • Popeth mewn un lle - llyfr cyfeiriadau, llinell amser cyfathrebu, tasgau, ffeiliau, piblinellau a mwy.
 • Piblinell weledol - golwg glir, addasadwy o'ch twndis gwerthu.
 • Tasgau ac awgrymiadau tasg - peidiwch byth â gollwng y bêl ar dennyn eto.
 • Rhannu tîm - cydweithiwch â'ch tîm yn ddi-ffael.
 • caeau Custom - cadwch olwg ar yr holl ddata cwsmeriaid y gallwch chi ei ddychmygu.
 • Chwilio - dewch o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch ar unwaith.
 • Hysbysiadau byw - cael yr hysbysiadau diweddaraf pryd bynnag, ble bynnag, ar unrhyw ddyfais.
 • Dangosfwrdd mewnwelediadau - meistroli'r rhifau.

Awtomeiddio'ch proses werthu i sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl:

 • Llyfr cyfeiriadau awtomataidd - awtomeiddio'ch gwybodaeth gyswllt a chwmni yn llawn - stopiwch fewnbynnu â llaw a data cwmni.
 • Llinellau amser awtomataidd - mae eich llinellau amser wedi'u cysoni â'ch e-bost, cyfarfodydd calendr a hanes galwadau ffôn.
 • Cadwrfa ffeiliau awtomataidd - cadwch ffolderau dogfennau defnyddiol i'ch cwsmeriaid yn ddiymdrech.
 • Llinell amser gyda diweddariadau Twitter - bob amser yn cael y newyddion diweddaraf am eich cwsmeriaid wrth law trwy eu proffiliau cymdeithasol.
 • Anfon e-byst awtomataidd yn seiliedig ar sbardunau - awtomeiddio'ch dilyniant e-bost yn seiliedig ar sbardunau y gallwch eu sefydlu'n uniongyrchol yn y CRM.

Gwella'ch cyfathrebiadau a gyrru mwy o werthiannau wrth leihau cylchoedd gwerthu:

 • E-bost ac olrhain gwe - cael y darlun llawn o sut mae arweinwyr a chwsmeriaid yn rhyngweithio â'ch cwmni.
 • Perthynas - gweld yn hawdd pwy mae'ch cydweithwyr eisoes yn ei wybod - a phwy maen nhw'n ei adnabod orau.
 • Rhybuddion sgorio plwm / poethder - nodi a blaenoriaethu'ch arweinyddion gyda rhybuddion poethder.
 • E-byst swmp - anfon e-byst dilynol wedi'u personoli ar raddfa.

Integreiddiwch y CRM i'ch llwyfannau eraill:

 • Ebariau ochr post ar gyfer Gmail & Outlook - defnyddiwch Salesflare heb adael eich blwch derbyn e-bost.
 • Ap symudol ar gyfer iPhone & Android - yn olaf, ap CRM sy'n cynnig ymarferoldeb llawn o'ch ffôn.
 • REST API - mae'n syml: Gellir cysylltu API Salesflare ag unrhyw app arall.
 • 1000+ integreiddiadau - Mae Salesflare yn cynnig integreiddiadau brodorol a mynediad at 1,000+ o integreiddiadau ap drwodd Zapier yn ogystal ag yn frodorol.

App CRM Symudol Salesflare ar gyfer iPhone neu Android

Rhowch gynnig ar Salesflare Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Salesflare.