Gwerthu a Marchnata: The Original Game of Thrones

gwerthu yn erbyn marchnata

Mae hwn yn ffeithlun gwych gan dîm Pardot ar sefydliadau lle mae gwerthu a marchnata yn ei chael hi'n anodd alinio eu hunain. Fel ymgynghorydd marchnata, rydym wedi cael trafferth gyda sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau hefyd. Un mater allweddol yw bod sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau yn aml yn cymhwyso'r un disgwyliadau ag sydd ganddynt ar gyfer eu tîm gwerthu i'r tîm marchnata.

Rydyn ni'n cael ein cyflogi gan sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau oherwydd eu bod nhw'n sylweddoli nad yw eu brand wedi adeiladu ymwybyddiaeth, awdurdod ac ymddiriedaeth ar-lein a bod eu tîm gwerthu yn cael ei ddymchwel gan gystadleuwyr sy'n gwneud hynny. Ond yna unwaith y bydd y buddsoddiad yn cael ei wneud i adeiladu'r ymwybyddiaeth, yr awdurdod a'r ymddiriedaeth honno - mae'r arweinydd gwerthu yn dechrau twyllo rhywfaint ar ansawdd plwm, maint plwm, cyflymder y cau, a gwerth yr ymgysylltu. Mae'n ddisgwyliad rhyfedd iawn i wneud cais yn y tymor byr. Rydym am fesur momentwm o ran marchnata.

Rydym am sicrhau, gyda strategaeth farchnata wych, ein bod yn parhau i dyfu ymwybyddiaeth, adeiladu awdurdod, ac ennill ymddiriedaeth. Trwy gyfathrebu â'r sefydliad gwerthu, rydyn ni am sicrhau ein bod ni'n cynhyrchu'r briwsion bara cywir a fydd yn helpu'r person gwerthu i gau'r gwerthiant. Dros amser, rydym am wylio ansawdd plwm yn gwella, cynyddu maint plwm, cost fesul plwm yn gwastatáu, cynyddu cyflymder cau a gwerth yr ymgysylltiad. Fe ddylen ni fod yn arsylwi hyn dros amser hir… misoedd a blynyddoedd, nid ar unwaith.

Gyda gwahanol nodau, cymhellion ac offer, gall alinio adrannau gwerthu a marchnata eich cwmni fod yn her ddyddiol. Gyda phob tîm yn cadw eu cais i wahanol feysydd o'r broses fusnes, gall fod yn anodd dod o hyd i unrhyw dir cyffredin i ddod â nhw at ei gilydd. Fodd bynnag, pan fydd gwerthu a marchnata yn gweithio gyda'i gilydd i gynhyrchu arweinyddion, meithrin perthnasoedd, a bargeinion agos, gall cwmni ffynnu. Matt Wesson, Pardot.

Mae priodoli yn anoddach. Nid wyf yn credu y dylid priodoli unrhyw werthiant i'r naill neu'r llall yn unig. Dylai eich person gwerthu allu camu ymlaen a diolch i'r tîm marchnata am hysbysu a gyrru'r blaen tuag at y diwedd. Dylai eich tîm marchnata allu darparu dadansoddiad cyffredinol o sut mae eu hymdrechion yn helpu'r cynrychiolydd gwerthu. Dyna pam rwy'n gwerthfawrogi casgliad yr ffeithlun hwn - gan dynnu sylw sut awtomeiddio marchnata - gyda graddio / sgorio plwm, magu plwm ac adrodd yn helpu'r tîm gwerthu ac yn cyfeirio'r tîm marchnata at wella strategaethau caffael cyffredinol.

Nodyn ochr: Fel Milwr Marchnata, byddwn i wedi rhoi fy CMS gyda thudalennau glanio a galwadau i weithredu o flaen Twitter a hyd yn oed AdWords. Rhaid i gynnwys (gyda brand sefydledig) fod yn sylfaen i unrhyw strategaeth farchnata sy'n dod i mewn.

Gwerthiannau yn erbyn Marchnata a Game of Thrones

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.