Syniadau Da Gwerthu o'r Swyddfa Gartref

Gyda'r argyfwng presennol, mae gweithwyr proffesiynol busnes yn cael eu hynysu ac yn gweithio gartref, yn pwyso ar strategaethau fideo ar gyfer cynadleddau, galwadau gwerthu a chyfarfodydd tîm.

Ar hyn o bryd rydw i'n ynysu fy hun am yr wythnos nesaf ers i ffrind i mi ddod i gysylltiad â rhywun a brofodd yn bositif ar gyfer COVID-19, felly penderfynais lunio rhai awgrymiadau i'ch helpu chi i drosoli fideo yn well fel eich cyfrwng cyfathrebu.

Awgrymiadau Fideo'r Swyddfa Gartref

Gydag ansicrwydd yr economi, rhaid i chi fod yn empathetig i heriau pob gobaith a chwsmer. Rhaid i chi fod yn ffynhonnell gymorth hyderus i bob darpar ymgeisydd a chwsmer. Mae strategaethau tymor hir yn cael eu hanwybyddu i raddau helaeth wrth i gwmnïau chwilio am bethau a meddwl yn dactegol. Mae fideo yn fodd i oresgyn rhai o'r heriau pellter sydd gennym gyda'r cysylltiad dynol, ond mae'n rhaid i chi wneud y gorau o'r profiad hwnnw hefyd.

Ar gyfer fideo, mae angen meddylfryd arnoch chi, y logisteg, y strategaeth negeseuon, a'r llwyfannau i gynyddu ymgysylltiad ac effaith eich neges i'r eithaf.

Fideo Mindest

Gall ynysu, straen ac ansicrwydd effeithio ar ein golwg. Dyma bethau y gallwch chi eu gwneud i wella'ch meddylfryd personol yn ogystal â sut mae'ch gwyliwr yn eich gweld chi.

 • Diolchgarwch - Cyn i chi fynd ar fideo, myfyriwch ar yr hyn rydych chi'n ddiolchgar amdano.
 • Ymarfer - Rydym yn ansymudol i raddau helaeth. Sicrhewch ymarfer corff i glirio'ch pen, dileu straen, ac adeiladu endorffinau.
 • Gwisgwch am Lwyddiant - mae'n bryd cymryd cawod, eillio a gwisgo er mwyn llwyddo. Bydd yn gwneud ichi deimlo'n fwy hyderus a bydd eich derbynnydd yn cael argraff wych hefyd.
 • Scene - Peidiwch â sefyll o flaen wal wen. Bydd swyddfa gyda rhywfaint o ddyfnder a lliwiau priddlyd y tu ôl i chi yn llawer mwy gwahoddgar gyda goleuadau cynnes.

Logisteg Fideo'r Swyddfa Gartref

Lleihau unrhyw faterion y byddwch chi'n eu cael gydag ansawdd sain, ansawdd fideo, aflonyddwch a materion cysylltedd. Edrychwch ar fy swyddfa gartref i weld beth rydw i wedi buddsoddi ynddo a sut mae'r cyfan yn gweithio.

 • Hardwire - Peidiwch â dibynnu ar Wifi am fideo a sain, rhedeg cebl dros dro o'ch llwybrydd i'ch gliniadur.
 • Sain - Peidiwch â defnyddio siaradwyr allanol i wrando, defnyddiwch earbuds.üsain - Mae sain yn allweddol, mynnwch feicroffon gwych neu defnyddiwch eich meicroffon headset i leihau sŵn cefndir.
 • Anadlwch a Ymestyn - Defnyddiwch anadlu diaffragmatig cyn eich fideo fel nad ydych chi'n llwgu am ocsigen. Ymestynnwch eich pen a'ch gwddf cyn cychwyn.
 • Cyswllt Llygaid - Gosodwch eich camera ar lefel y llygad neu'n uwch ac edrychwch ar y camera drwyddo draw.
 • Aflonyddwch - Diffoddwch hysbysiadau ar eich ffôn a'ch bwrdd gwaith.

Strategaethau Cyfathrebu Fideo Busnes

Mae fideo yn gyfrwng pwerus, ond mae angen i chi ei ddefnyddio am ei gryfderau fel y gallwch gael yr effaith fwyaf.

 • Byrder- Peidiwch â gwastraffu amser pobl. Ymarferwch yr hyn rydych chi'n mynd i'w ddweud a chyrraedd y pwynt yn uniongyrchol.
 • Empathi - Heb wybod am sefyllfa bersonol eich gwyliwr, efallai yr hoffech osgoi hiwmor.
 • Darparu Gwerth - Yn yr amseroedd ansicr hyn, mae angen i chi ddarparu gwerth. Os ydych chi'n ceisio gwerthu yn unig, byddwch chi'n cael eich anwybyddu.
 • Adnoddau Rhannu - am wybodaeth ychwanegol lle gall eich gwyliwr hunan-ymchwilio yn ddyfnach.
 • Cynnig Cymorth - Rhowch gyfle i'ch darpar neu gleient ddilyn i fyny. Nid yw hwn yn werthiant!

Mathau o Lwyfannau Fideo

 • Gweminar, Llwyfannau Cynadledda a Chyfarfod - Mae Zoom, Uberconference, a Google Hangouts i gyd yn feddalwedd cynadledda wych ar gyfer 1: 1 neu 1: Llawer o gyfarfodydd. Gellir hefyd eu recordio a'u hyrwyddo i gynulleidfa eang.
 • Llwyfannau Byw Cyfryngau Cymdeithasol - Mae Facebook ac Youtube Live yn llwyfannau fideo cymdeithasol gwych i'w rhannu â chynulleidfaoedd mawr.
 • Llwyfannau Fideo Gwerthu ac E-bost - Gwŷdd, Dubb, BombBomb, Covideo, OneMob eich galluogi i recordio ymlaen llaw gyda'ch sgrin a'ch camera. Anfonwch animeiddiadau mewn e-bost, rhybuddiwch, ac integreiddiwch â'ch CRM.
 • Lletya Fideo - Youtube yw'r peiriant chwilio ail fwyaf o hyd! Rhowch ef yno a'i optimeiddio. Mae Vimeo, Wistia, a llwyfannau busnes eraill yn rhagorol hefyd.
 • Cyfryngau Cymdeithasol - Mae LinkedIn, Twitter, Instagram i gyd yn caniatáu ichi drosoli'ch holl sianeli cymdeithasol i rannu a hyrwyddo'r fideos yn eu fformatau brodorol. Gwyliwch fod gan bob platfform gyfyngiadau ar hyd eich fideo.

Rwy'n gobeithio y bydd y rhain yn darparu rhywfaint o gymorth wrth i chi weithio gyda fideo gartref yn yr argyfwng hwn!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.