Mae hyd yn oed y Pros yn Dychwelyd i'r Gwersyll Hyfforddi

iStock 000000326433XBach1

iStock_000000326433XSmall.jpgPam gwneud y Ebolion mynd i'r Gwersyll Hyfforddi? Onid ydyn nhw eisoes yn gwybod sut i chwarae Pêl-droed?

Ar Orffennaf 30ain eleni bydd y Colts yn mynd i'r Gwersyll Hyfforddi, bydd hyn yn arwydd o ddechrau cyfnod o bedair wythnos o ymarfer dwys a ddyluniwyd i orfodi'r chwaraewyr i ganolbwyntio ar yr hyn y mae angen iddynt ei wneud i wella eu gallu i chwarae pêl-droed. Ond mae'n ymddangos yn wastraff amser i mi, ar ôl i'r mwyafrif o'r chwaraewyr hyn dreulio o leiaf 8 mlynedd olaf eu bywyd yn gweithio eu crefft mewn gemau cystadleuol iawn ac mae'r Colts wedi ennill mwy nag unrhyw dîm proffesiynol arall yn ystod yr amser hwn. Beth ar y Ddaear y gallai'r bobl hyn feddwl eu bod yn mynd i'w ddysgu?

Nid yw'n syndod, ar ddiwrnod cyntaf y gwersyll, mae'n debyg y byddant yn clywed dyfyniad enwog Vince Lombardi y mae bron pob hyfforddwr yn ei ddefnyddio i ddechrau gwersyll hyfforddi. “Foneddigion, pêl-droed yw hwn.” Mae'r dechrau hwn yn arwydd i bob un o'r chwaraewyr ar y cae bod llwyddiant mewn pêl-droed, yn debyg iawn i lwyddiant mewn gwerthiant, yn ymwneud â ffocws cyflawn ac un meddwl ar wneud y pethau bach yn iawn a bod yn sicr eich bod chi'n cyflawni'r Hanfodion.

Wrth i ni weithio gyda'n cleientiaid, nid oes unrhyw beth mwy boddhaol na gwylio eu llygaid yn goleuo gan eu bod yn sylweddoli nad yw hyfforddiant mewn gwerthu yn ddim gwahanol na hyfforddi ar gyfer chwaraeon. Maent yn sylweddoli nad yw'r system y maent wedi dechrau ei dysgu yn ddim mwy na chyfres syml o Ymddygiadau, Agweddau a Thechnegau - sydd, o'u gweithredu'n gywir, yn cynyddu eu siawns o gau mwy o fusnes a gwneud mwy o arian.

Ac maen nhw hefyd yn sylweddoli pam mae hyfforddiant yn broses barhaus, gyda'n cleient nodweddiadol yn gweithio gyda ni am 4-6 blynedd. Oherwydd ni waeth pa mor syml yw'r Ymddygiadau, Agweddau a Thechnegau mae yna ffordd hir o beidio â gwybod beth ddylech chi ei wneud i wneud yr hyn y dylech chi ei wneud yn awtomatig.

Nid wyf yn credu bod ymarfer yn gwneud yn berffaith, mewn gwirionedd mewn pêl-droed ac mewn gwerthiannau nid oes unrhyw berffaith. Fodd bynnag, ym mhob maes proffesiynol rydym yn gwybod bod ymarfer yn gwneud cynnydd. Pan edrychwch ar eich llu gwerthu, a ydyn nhw'n ymarfer? Ac yn ôl fy arfer, a ydyn nhw wir yn gweithio i wella eu gallu i werthu yn systematig gan ddefnyddio atgyfnerthu parhaus ynghyd ag ailadrodd a mesur canlyniadau? Neu ydyn nhw allan yn gweld cymaint o bobl ag y gallan nhw, gan obeithio bod yr hyn maen nhw'n ei wneud yn iawn?

Y tro nesaf y byddwch chi'n gwylio Peyton Manning yn taflu tocyn cyffwrdd pedair llath sy'n ymddangos yn hawdd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n oedi ac yn sylweddoli ei fod am bob munud y mae Peyton yn chwarae ar gae yn ystod y gemau yn treulio mwy na 15 munud ar gae yn ymarfer. Sy'n fy arwain yn ôl at fy nghwestiwn, pan edrychwch ar eich llu gwerthu, a ydyn nhw'n ymarfer?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.