Hyd yn oed arnofio pysgod marw

bysgota

Wrth dyfu i fyny cefais fy magu gan optimist a pesimist, mae'n debyg mai fy Mam oedd y person mwyaf doniol doniol a mwyaf cyfeillgar y gallech chi erioed ei gyfarfod. Fe wnaeth hi'n siŵr fy mod wedi fy magu gyda meddylfryd toreithiog, gan ddymuno dim byd da i bawb a gwneud fy ngorau i helpu pobl allan. Wrth i mi ddechrau dysgu ac aeddfed, gofynnais iddi pam ei bod yn helpu rhai pobl nad oedd yn eu hoffi mewn gwirionedd ac roedd ei hymateb yn syml.

Gall Matt bawb fod yn well eu byd ac mae eu helpu yn helpu'r gymuned. Cofiwch fod “llanw yn codi yn codi pob cwch”. Ychydig a wyddwn mai ei neges oedd y neges fawr y byddwn yn ei chasglu yn astudio economeg yn ddiweddarach wrth imi fynd i'r coleg. Unwaith eto, dysgais pan ddaw at yr economi, pan fydd pethau'n dda “mae llanw'n codi yn codi pob cwch.”

Profodd blynyddoedd ffyniant y 90au yn wirioneddol fod fy Mam ac roedd fy mhroffeswyr econ ill dau yn athrylithwyr. Am fwy na 15 mlynedd (tan 2008) cododd llanw economaidd cynyddol gwch pawb. I fwyafrif o fusnesau bach roedd y blynyddoedd hynny yn rhagorol, roedd prynwyr yn doreithiog, roedd yr elw'n gyffyrddus a gyda pheth ymdrech roedd yn eithaf syml mynd allan a dod o hyd i ragolygon parod a galluog i dyfu eich refeniw.

pysgod-allan.jpgYn 2008, dechreuodd hanner arall neges fy rhiant wneud synnwyr. Mae fy Nhad yn foi gwych ond yn wahanol i'm Mam roedd yn eithaf da am gadw ei feddwl yn canolbwyntio ar anfantais yr hyn oedd yn digwydd mewn gwirionedd. Roedd ei neges i mi ychydig yn wahanol. Dywedodd wrthyf Mae hyd yn oed pysgod marw yn arnofio. Yr hyn a olygai oedd pan fydd y llanw'n codi mae popeth yn symud i fyny ond nid cwch yw popeth. Roedd ei bwynt yn syml iawn, nid yw economïau gwael yn creu gwendid, mae economïau gwael yn datgelu gwendid.

Am yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydym wedi bod yn dysgu byw gyda neges fy Nhad. A chan WE, dwi'n golygu economi America. Rydym wedi gweld nifer enfawr o fusnesau a wnaeth benderfyniadau gwael. A phan oedd amseroedd yn hawdd roedd y penderfyniadau hynny'n edrych yn iawn, nid oedd unrhyw broblemau na chanlyniadau gwirioneddol i'r dewisiadau gwael. Ond cyn gynted ag y gwnaethom daro twmpath yn y ffordd amlygwyd y canlyniadau hynny ac yn rhy aml o lawer mae'r amlygiad hwnnw wedi arwain at fethiant trychinebus.

Fel hyfforddwr gwerthu, rwy'n treulio fy nyddiau yn gweithio gyda pherchnogion busnes sy'n gweld ochr hollol newydd i'w busnes. Roedd y gwerthwyr yn eu barn nhw yn wych yn troi allan i fod yn gwneud dim mwy na marchogaeth llanw ychydig o gleientiaid allweddol a oedd yn tyfu. Mae'r gwerthwyr a oedd yn barod i dorri ychydig o bris yn yr amseroedd da yn cael eu lladd nawr nad oes ganddyn nhw unrhyw beth i ddisgyn yn ôl iddo heblaw torri prisiau.

Mae'r gwerthwyr hynny nad oeddent yn edrych yn gyson wedi gwylio eu cyfaint gwerthiant yn cwympo nawr bod cystadleuwyr yn potsian eu cyfrifon. Ddwy flynedd yn ôl efallai nad oedd y gwendidau hyn wedi aeddfedu, roedd yr economi'n gryf, roedd y prynwyr yn ddigonol ac roedd yr ymylon yn iach. Roedd yr economi'n tyfu ac roedd cael prosesau gwerthu gwan a'r timau gwerthu anghywir yn broblemau, ond nid oeddent yn broblemau digon mawr i'w datrys.

Heddiw mae'n wahanol, mae'ch busnes yn cael ei gynnal yn wystlon. Mae eich tîm gwerthu yn rheoli eich dyfodol ac oni bai eich bod yn gwybod eu bod yn gweithio o'r strategaeth gywir, yn y strwythur cywir a bod gennych y sgiliau cywir, bydd yr adferiad hyd yn oed yn her.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.