19 Ystadegau Gwerthu ar gyfer E-bost, Ffôn, Post Llais a Gwerthu Cymdeithasol

19 ystadegau gwerthu

Mae gwerthu yn fusnes pobl lle mae perthnasoedd o bwys cymaint â'r cynnyrch, yn enwedig yn y diwydiant gwerthu meddalwedd. Mae ar berchnogion busnes angen rhywun y gallant ddibynnu arno am eu technoleg. Byddant yn trosoledd y realiti hwn, ac yn ymladd am y pris gwell, ond mae'n mynd yn ddyfnach na hynny. Mae'n rhaid i gynrychiolydd gwerthu a pherchennog SMB gyd-dynnu, ac mae'n bwysicach i'r cynrychiolydd gwerthu i hynny ddigwydd. Nid yw'n anghyffredin i wneuthurwyr penderfyniadau hepgor cynrychiolwyr gwerthu nad ydyn nhw'n eu hoffi, hyd yn oed os yw'n golygu talu mwy.

Mae yna hen jôc ym maes rheoli nad oes rhaid i gynrychiolydd gwerthu fod yn graff - dim ond digon craff. Mae angen i bawb sy'n gwerthu wybod sut i gau'r fargen. Os gallant wneud hynny, bydd y gweddill yn gofalu amdano'i hun. Gall cynorthwywyr swyddfa a chyfrifwyr ofalu am y gweddill. Y prif beth y mae'r siwtiau ar y llawr uchaf yn poeni amdano yw faint o arian y gall cynrychiolydd gwerthu ddod ag ef i mewn.

Mae gweithio ym maes gwerthu hefyd yn gofyn am feddylfryd gwahanol. Mae saer yn gwybod pan fydd rhywbeth yn cael ei adeiladu a'i orffen. Mae eu gwaith o'u blaenau ac yn ddiriaethol. Bydd gweithiwr llinell ymgynnull yn gweld yr hyn y gwnaethon nhw ei ychwanegu at y teclyn y gwnaethon nhw helpu i'w adeiladu, a byddan nhw hefyd yn gwybod faint o unedau wnaethon nhw orffen mewn diwrnod. Nid oes gan gynrychiolydd gwerthu y ciw diriaethol hwnnw. Mae eu llwyddiannau yn cael eu mesur yn debycach i bwyntiau mewn gêm. Maent yn gwybod iddynt ei gael, hyd yn oed os nad yw'n rhywbeth y gallant ei gyffwrdd a'i deimlo. Mae eu cerdyn sgorio yn cynnwys symiau doler a chwotâu.

Nid yw'n faes statig chwaith. Mae technoleg wedi newid gwerthiant cymaint ag unrhyw ddiwydiant arall. Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi rhoi mwy o ffyrdd i gyrraedd cwsmeriaid a gall pethau fel e-bost fod yn offer effeithiol i'r rhai sy'n gwybod sut i'w ddefnyddio. Mae'r ffeithlun hwn o Apiau Bizness yn dangos yr effaith bellgyrhaeddol y mae technoleg yn ei chael ar werthiannau, a sut mae wedi newid y gêm.

19 Ystadegau Gwerthu Syfrdanol A Fydd Yn Newid Sut Rydych Yn Gwerthu

19 Ystadegau Gwerthu Syfrdanol A Fydd Yn Newid Sut Rydych Yn Gwerthu

Am Apiau Bizness

Apiau Bizness yn WordPress ar gyfer creu ap symudol. Mae llawer o'n cwsmeriaid yn crewyr ap label gwyn - asiantaethau marchnata neu ddylunio sy'n defnyddio ein platfform i adeiladu apiau symudol yn gost-effeithiol ar gyfer cleientiaid busnesau bach.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.