Pam nad yw'ch Cynrychiolydd Gwerthu yn Gymdeithasol?

socialmedia gwerthu

Mewn cynhadledd ddiweddar, gwelsom fod un o'n cleientiaid yn rhwydweithio'n fedrus a gweithio'r ystafell. Roeddent yn gwneud gwaith gwych ac yn casglu rhai arweinwyr da er gwaethaf rhestr mynychwyr cynnes yn y gynhadledd. Pan siaradodd Marty â nhw, sylwodd nad oedd ganddyn nhw unrhyw wybodaeth gymdeithasol iddo gysylltu â'r bobl werthu ar-lein. Ar ôl dychwelyd, ysgrifennodd y busnes i roi gwybod iddyn nhw ac roedden nhw'n onest a dywedodd nad oedd eu tîm gwerthu mewn gwirionedd cymdeithasol.

Mae'n rhaid i chi fod yn fy niddanu.

Er y gall LinkedIn ymddangos yn feichus, gall Facebook ymddangos fel ei fod ar gyfer plant coleg a hyd yn oed y gair trydar Efallai eu bod yn swnio'n hurt, dyma'r cynadleddau ar-lein mwyaf y gallwch chi ddod o hyd iddynt. Mae yna biliynau o bobl ar-lein gyda channoedd yn chwilio am eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau ar unrhyw ddiwrnod penodol, yn holi am eich cwmni, ac yn barod i ymgysylltu ar-lein mwy nag y byddent yn all-lein.

Mae grwpiau diwydiant ar LinkedIn, tudalennau Diwydiant ar Facebook, Tweetups, sesiynau Twitter byw a hashnodau ar Twitter yn cynnig cyfle anhygoel i'ch tîm gwerthu rwydweithio, adeiladu hygrededd, a dod o hyd i ragolygon ar-lein. Pam yn y byd y byddech chi'n gwario miloedd o ddoleri i adeiladu bwth ac anfon eich tîm gwerthu i gynhadledd ... ond anwybyddu'r cyfryngau cymdeithasol? Dyna gnau plaen y dyddiau hyn. Cnau.

Dyma rai awgrymiadau i gael eich timau gwerthu ar Twitter:

  • Meddu ar polisi cyfryngau cymdeithasol yn ei le a sicrhau bod eich cynrychiolwyr gwerthu yn gwybod beth a phwy y caniateir iddynt ac na chaniateir iddynt siarad amdano ar-lein.
  • Llenwch yn llawn eich proffil ac ychwanegu llun go iawn. Efallai y byddwch hyd yn oed yn gofyn i'ch cwmni gael tudalen lanio wedi'i deilwra ar gyfer eich cynrychiolydd gwerthu yn unig!
  • Chwilio grwpiau diwydiant ar LinkedIn. Ymunwch â'r grwpiau gyda llawer o aelodau sydd â llawer o weithgaredd. Ychwanegwch werth i'r sgwrs.
  • Peidiwch â gwerthu! Ni fyddech yn cerdded i fyny at rywun mewn cynhadledd ac yn cynnig treial 14 diwrnod iddynt ... peidiwch â'i wneud ar gyfryngau cymdeithasol. Mae'n rhaid i chi gyflenwi gwerth ac adeiladu perthynas â'ch rhwydwaith all-lein i gau busnes ac nid yw'n wahanol ar-lein.
  • Osgoi dadlau. Crefydd, gwleidyddiaeth, hiwmor amheus - gall y cyfan eich rhoi mewn trafferth yn y swyddfa a gall eich rhoi mewn trafferth ar-lein yn llwyr. Ac ar-lein yn barhaol!
  • Peidiwch â badmouth y gystadleuaeth. Mae'n ddi-flas a bydd yn costio busnes i chi. Efallai y bydd hyd yn oed yn codi cywilydd arnoch chi wrth i'w cleientiaid a'u cwsmeriaid hapus ddod i'w hachub a dechrau cymryd siglenni arnoch chi.
  • Darparu cymorth. Nid yw'n ddigon i anfon pobl ymlaen i'ch tudalen gwasanaeth cwsmeriaid. Bydd cymryd cyfrifoldeb personol i sicrhau bod problem yn cael ei thrin yn iawn a chadw cleient yn hapus yn rhoi argraff wych ohonoch chi a faint rydych chi'n poeni am eich cleientiaid.
  • Peidiwch â dim ond cysylltu â rhagolygon. Dilynwch eich cystadleuaeth fel y gallwch ddysgu mwy amdanynt, eu strategaethau a'u cymuned. Dilynwch arweinwyr meddwl diwydiant a allai helpu i'ch cyflwyno i'ch rhwydwaith. Dilynwch eich cleientiaid a hyrwyddo eu gwaith. Yna dilynwch y rhagolygon i ddod i'w hadnabod.

Os mai'ch strategaeth werthu yw aros am dennyn i mewn, deialu trwy restrau plwm, ac aros i'r gynhadledd nesaf gasglu cardiau busnes, rydych chi'n cyfyngu'n ddifrifol ar eich cyfleoedd i werthu lle mae'r galw. Mae'r galw am eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau ar-lein ar hyn o bryd. Mae'r sgyrsiau'n digwydd gyda chi neu heboch chi ... neu'n waeth - gyda'ch cystadleuwyr. Fe ddylech chi fod yn y sgyrsiau hynny. Fe ddylech chi fod yn cael y gwerthiannau hynny.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.