5 Cam Rhwydweithio Cymdeithasol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gwerthu

cydweithredu

Wedi cwrdd â chleient heddiw a oedd yn deall hanfodion Twitter, Facebook, LinkedIn, ac ati ac roeddwn i eisiau rhoi rhywfaint o adborth iddyn nhw dechrau i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol. Roedd y cleient yn weithiwr proffesiynol gwerthu ac eisiau dechrau manteisio ar y cyfrwng ond nid oedd yn hollol siŵr sut yr oedd yn mynd i gydbwyso gofynion ei swydd wrth rampio strategaeth cyfryngau cymdeithasol.

Mae hynny'n broblem gyffredin. Nid yw rhwydweithio cymdeithasol ar-lein yn wahanol i rwydweithio all-lein. Rydych chi'n cwrdd â phobl, yn adnabod cysylltwyr, ac yn dod o hyd i ac yn meithrin perthnasoedd â dylanwadwyr a rhagolygon. Ni allwch gamu i'r digwyddiad Rainmakers cyntaf a gwneud hyn (mae Rainmakers yn grŵp rhwydweithio rhanbarthol mae gan hynny dwf ffrwydrol). Mae'n cymryd amser, yn gofyn am ychydig o gloddio, ac yn y pen draw momentwm i ddechrau elwa o'ch rhwydwaith. Mae hyn yr un mor wir ar-lein ag y mae'n all-lein.

5 Cam i Ddefnyddio Rhwydweithio Cymdeithasol yn Llwyddiannus i Yrru Gwerthiannau

 1. Ewch ar-lein: Adeiladu eich LinkedIn proffil, agor a Twitter cyfrif, ac os ydych chi am gyflymu'r broses (a buddsoddi mwy o amser), dechreuwch ysgrifennu blog ar eich diwydiant. Os nad oes gennych flog, yna dewch o hyd i flogiau eraill y gallwch chi gyfrannu atynt.
 2. Nodi Cysylltwyr: Un ffordd gyflym o ddod o hyd i'r cysylltwyr yn eich grŵp yw ymuno â rhwydwaith ar-lein fel LinkedIn. Ar Twitter, gallwch wneud hyn erbyn ymchwilio i hashnodau a dod o hyd i'r bobl y tu ôl i'r trydariadau diwydiant hynny. Offer uwch fel rheiddiol6 gall helpu yma hefyd!

  Ar gyfer Blogiau, gall y newidiadau diweddaraf i Technorati eich helpu chi i leihau eich targedau. Gall gwneud chwiliad blog am derm fel CRM ddarparu rhestr o flogiau i chi, yn nhrefn poblogrwydd! Ychwanegwch y porthwyr hyn i'ch hoff ddarllenydd bwyd anifeiliaid!

 3. Adeiladu Perthynas: Ar ôl i chi nodi cysylltwyr, dechreuwch ychwanegu gwerth at eu cynnwys trwy ychwanegu cyfraniadau perthnasol atynt trwy sylwadau a thrydariadau. Peidiwch â hunan-hyrwyddo ... nid y bobl hyn yw'r rhain prynu eich cynhyrchion, nhw yw'r rhai a fydd siarad am eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau.
 4. Denu Dilyn: Trwy gyfrannu at yr awdurdod sgwrsio ac adeiladu yn eich diwydiant - bydd cysylltwyr yn siarad amdanoch chi a bydd dylanwadwyr yn dechrau eich dilyn. Yr allwedd yma yw rhoi, rhoi, rhoi ... ni allwch roi digon. Os ydych chi'n poeni am bobl yn syml yn dwyn eich gwybodaeth a'i defnyddio heb dalu i chi ... peidiwch â! Nid oedd y bobl hynny byth yn mynd i dalu i chi, beth bynnag. Y rhai sydd Byddai tâl yw'r rhai a fydd yn dal i wneud hynny.
 5. Darparu Llwybr i Ymgysylltu: Dyma lle mae blog wir yn dod i mewn 'n hylaw! Nawr bod gennych sylw Folks, mae angen ichi ddod â nhw yn ôl i rywle i wneud busnes gyda chi. Ar gyfer blog, gall fod yn alwad i weithredu yn eich bar ochr neu'n ffurflen gyswllt. Darparwch rai tudalennau cofrestru ar gyfer lawrlwythiadau neu weminarau. Os dim arall, cynigiwch eich proffil LinkedIn i gysylltu â nhw. Beth bynnag y penderfynwch chi, gwnewch yn siŵr ei bod hi'n hawdd iawn dod o hyd iddo ... yr hawsaf yw cysylltu â chi, y mwyaf o bobl fydd.

Nid yw'n anodd rhwydweithio cymdeithasol ar gyfer cynhyrchu gwerthiannau ond gall gymryd amser hir. Yn yr un modd â rhoi nodau gwerthu i lawr ar gyfer nifer y galwadau rydych chi'n eu gwneud, nifer y cyfarfodydd rydych chi'n eu mynychu a nifer y cau rydych chi'n eu gwneud ... dechreuwch nodi rhai nodau ar nifer y bobl ddiwydiant rydych chi'n eu darganfod, y nifer rydych chi'n dilyn, yn cysylltu â, ac yn cyfrannu ato. Ar ôl i chi gael eich gêm ymlaen, gwirfoddoli ar gyfer swydd westai neu gael post gwestai cysylltwyr neu ddylanwadwyr hynny ar eich blog. Mae masnachu cynulleidfaoedd yn ffordd wych o ehangu'ch rhwydwaith.

Wrth i chi barhau i weithio'ch rhwydwaith a meithrin perthnasoedd â chysylltwyr a dylanwadwyr, byddwch chi'n ennill eu parch ac yn agor eich hun i gyfleoedd nad oeddech chi erioed yn gwybod yn bodoli. Rwy'n ymgynghori bob dydd nawr, yn siarad yn rheolaidd, yn ysgrifennu llyfr ac mae gen i fusnes sy'n tyfu - pob un wedi'i adeiladu o strategaeth rhwydweithio cymdeithasol effeithiol. Cymerodd flynyddoedd i gyrraedd yma - ond roedd yn werth chweil! Hongian i mewn 'na!

3 Sylwadau

 1. 1

  Gan fy mod yn mabwysiadu cyfryngau cymdeithasol yn hwyr gall y wybodaeth hon ganiatáu imi fod yn fwy effeithlon gyda'r amser rwy'n bwriadu ei dreulio ar symud fy hun ymlaen fel gweithiwr proffesiynol - sy'n gysylltiedig â chyfryngau cymdeithasol. Diolch am y mewnwelediad Doug.

 2. 2

  Rydych chi'n gwneud gwaith braf o dynnu sylw at y ffaith bod meithrin perthynas yn dal i fod yn sgil perfformiad gwerthu craidd. Fodd bynnag, mae rhai o'r dulliau wedi newid neu wedi cael eu gwella.

  Rwy'n credu bod pobl yn colli rhywfaint o gyfle go iawn pan fyddant yn diystyru cyfryngau cymdeithasol fel dull ar gyfer nodi cyfle a chyflymu perthnasoedd gwneud bargeinion.

 3. 3

  Efallai y bydd tyfu rhwydwaith partner atgyfeirio cryf yn cael mwy o effaith ar eich busnes nag unrhyw beth arall a wnewch eleni yn unig. Defnyddiwch offer am ddim fel Cyfeiriadau-In.com i drosoli LinkedIn ar gyfer tyfu eich rhwydwaith partner atgyfeirio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.