5 Rhesymau Nid yw'ch Tîm Gwerthu yn Cyrraedd eu Cwotâu

tueddiadau gweithredu gwerthiant

Mae Qvidian wedi cyhoeddi eu Adroddiad Tueddiadau Cyflawni Gwerthu ar gyfer 2015 ac mae'n llawn stats ar draws adrannau gwerthu a ddylai eich helpu i feincnodi eich perfformiad gwerthu eich hun yn erbyn y canfyddiadau.

Mae sefydliadau yn 2015 yn gwneud symudiad sylfaenol tuag at dwf ymosodol. Rhaid i arweinwyr gwerthu ailffocysu ar wneud eu timau'n fwy llwyddiannus trwy edrych y tu hwnt i alluogi gwerthiannau tactegol a grymuso heddluoedd gwerthu i gyflawni gwerthiant strategol o'r dechrau i'r diwedd.

Gan fod adrannau gwerthu yn pwyso am gynyddu cyfraddau ennill a gwella cyrhaeddiad cwota, mae 5 rheswm allweddol dros beidio â chyrraedd cwotâu:

 1. Daeth 42% o'r cyfleoedd i ben dim penderfyniad.
 2. Daeth 41% o'r cyfleoedd i ben oherwydd bod y gwerthiant methu cyfathrebu gwerth yn effeithiol.
 3. Collwyd 36% o gyfleoedd oherwydd bod y gwerthiant yn faich ar dasgau gweinyddol eraill a pheidio â threulio amser yn gwerthu.
 4. Collwyd 36% o gyfleoedd oherwydd mae rampio'r cynrychiolwyr yn cymryd gormod o amser.
 5. Collwyd 30% o gyfleoedd oherwydd oherwydd nad oedd rheolwyr gwerthu yn gallu hyfforddi cynrychiolwyr yn effeithiol.

Mae mewnwelediad gwych y tu ôl i'r niferoedd hyn!

 • Os nad yw cwmnïau'n dod i ben mewn penderfyniad, yna mae angen meithrin y berthynas honno ymhellach ag awtomeiddio marchnata, marchnata e-bost, a chyfleoedd eraill i adeiladu perthnasoedd.
 • Os na all gwerthiannau gyfathrebu gwerth yn effeithiol, mae ymchwil gynradd ac eilaidd ynghyd â phapurau gwyn, astudiaethau achos a thystebau yn fenter farchnata angenrheidiol.
 • Os yw gwerthiant yn cael ei losgi â thasgau eraill, mae awtomeiddio gwerthiant yn hollbwysig - o ddeialu ceir i reoli cynigion.
 • Ac os yw cynyddu cynrychiolwyr gwerthu a hyfforddi yn pwyntio at rai cyfleoedd adnoddau dynol a hyfforddi yn y sefydliad.

Mae gan yr ffeithlun ddarganfyddiadau eraill y dylai gwerthu a marchnata fod yn talu sylw manwl iddynt - yn enwedig deall y broses prynu cwsmeriaid. Tra bod y mwyafrif o gwsmeriaid yn edrych ar y twndis, Rwy'n credu eu bod yn colli allan ar nifer y ffactorau amgylcheddol sy'n dylanwadu ar benderfyniad prynu - pob un yn canolbwyntio ar adeiladu ymddiriedaeth ac awdurdod gyda'r gobaith.

Tueddiadau Gwerthu Infograffig

O Qvidian

Mae Tueddiadau Cyflawni Gwerthu mae'r adroddiad yn dangos, er bod y mwyafrif o sefydliadau heddiw yn symud o dwf darbodus i dwf ymosodol, rhwystrau fel cynrychiolwyr ramp i fyny, diffyg proses brynu wedi'i theilwra a chynnwys, a systemau wedi'u datgysylltu â chyfyngedig analytics i gyd yn gweithio gyda'i gilydd i niweidio'r llinell waelod, rhwystro cyrhaeddiad cwota, ac atal twf cynaliadwy. Er mwyn codi uwchlaw'r heriau hyn, rhaid i sefydliadau wella meysydd allweddol o'r cylch gwerthu er mwyn adeiladu, gweithredu a gwneud y gorau o fentrau gwerthu.

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Erthygl craff. Ar ôl gweithio mewn tîm gwerthu yn hir, deallaf y pwyntiau yr ydych wedi tynnu sylw atynt. Rwy'n cytuno â'ch pwynt ynglŷn â gweithredu awtomeiddio gwerthu. Bydd yn fy helpu i wneud penderfyniadau gwerthu gwell.

 3. 3

  Rwy'n cytuno mai diffyg gwneud penderfyniadau cyflym yw un o'r rhesymau allweddol pam nad yw'r tîm gwerthu yn gallu cyrraedd eu targed. Rydym wedi gweld hyn yn eithaf aml. Penderfyniad cyflym yw'r ateb. “Arian yw amser!”

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.