Pam nad ydych chi'n gwybod pwy ydw i?

dwi'n frenin

Mae'n bwysig rhag-gymhwyso ein rhagolygon marchnata er mwyn sicrhau ein bod yn cael y cwsmer iawn. Os ydym yn llofnodi'r cwsmeriaid anghywir, rydym yn gwybod ar unwaith oherwydd bod ein cynhyrchiant yn llusgo, mae nifer y cyfarfodydd yn cynyddu, ac mae mwy a mwy o rwystredigaeth yn mynd i mewn i'r berthynas. Nid ydym am hynny. Rydyn ni eisiau cleientiaid sy'n deall ein proses, sy'n gwerthfawrogi ein perthynas ac yn gweld y canlyniadau rydyn ni'n eu cael.

Y prynhawn yma roedd yn rhaid i mi wneud yr alwad i ffrind a chydweithiwr i mi, Chad Pollitt yn Kuno Creative. Mae gan Chad berthynas wych gyda gwerthwr mawr yr ydym yn edrych i brynu ganddo. Gyda chyrhaeddiad ein blog, y cysylltiad agos sydd gennym â'u diwydiant, a'r cleientiaid allweddol sydd gennym ... rwy'n weddol hyderus y byddai arweinwyr yn eu cwmni'n gwerthfawrogi gwneud busnes gyda ni.

Yn anffodus, mae ganddyn nhw broses fyrddio sydd wedi gofyn i mi siarad â pherson gwerthu, ymateb i nifer o gwestiynau rhag-gymhwyso, siarad â rheolwr sianel, gwylio ychydig o fideos a anfonwyd gan reolwr y sianel, ymateb i daenlen gyda thua 50 cwestiwn… ac y mae Duw yn gwybod beth nesaf.

Onid ydyn nhw'n gwybod pwy ydw i?

Dydw i ddim yn golygu hynny yn y math jerk egocentric o synnwyr. Rwy'n rhwystredig yn onest eu bod nhw mewn gwirionedd ddim yn gwybod pwy ydw i! Mae eu sefydliad wedi tyfu… fel y mae eu proses… ac erbyn hyn mae ganddyn nhw haen o bobl y tu mewn i’w proses werthu sydd mor anghyfarwydd â’r diwydiant fel nad ydyn nhw wir yn gwybod bod gen i enw da ac enw da ynddo. Dwi ddim yn credu iddyn nhw gymryd yr amser i edrych, chwaith. Yn syml, rhif arall ydw i yn eu twmffat gwerthu.

Rwy'n rhwystredig oherwydd gweithiais yn galed i adeiladu cydnabyddiaeth a'r dilyniant enfawr sydd gennyf. Nid Steve Jobs ydw i ... ond o fewn eu cilfach fach o ddiwydiant, rwy'n eithaf siŵr fy mod i'n ymddangos yn y 25 o bobl orau sy'n deall yr hyn maen nhw'n ceisio'i gyflawni, yn siarad amdano, ac yn rhannu amdano. Mae gan ein blog gyrhaeddiad enfawr o fewn eu diwydiant, ond mae'r Folks yn eu proses werthu yn anghofus.

Dyma enghraifft wych o'r gwerthiannau broses wedi mynd o'i le. Y peth cyntaf rwy'n ei wneud pan fydd cwmni'n cysylltu â mi ar gyfer busnes posib yw mynd i ymchwilio iddyn nhw. Weithiau rydyn ni'n gwneud busnes oherwydd maen nhw'n mynd i fod yn gleient gwych ... ond lawer gwaith rydyn ni'n gwneud busnes oherwydd mae'n mynd i fod yn gyfle enfawr i ni!

Mae'n debyg nad ydw i'n mynd i lenwi'r daenlen. Arhosaf nes bydd cyswllt Chad yn gweld a hoffent fod yn bartneriaid ag arweinydd arall yn y diwydiant ai peidio. Bydd yn siomedig os na wnânt hynny ers i mi eistedd ar arddangosiad a gweld offer y gallwn eu defnyddio ar gyfer ein cleientiaid ... ond pe byddai'n well ganddynt fy rhoi trwy broses 42 cam i'm gwahardd yn hytrach na deall pwy ydw i, rydw i dwi ddim yn siŵr fy mod i eisiau gwneud busnes gyda nhw.

Ni ddylid taflu popeth y mae busnes yn ei wneud i broses. Mae prosesau'n wych ar gyfer peiriannau, ond mae bodau dynol yn gallu meddwl a gwneud penderfyniadau penderfyniadau anhygoel nad ydyn nhw bob amser yn ffitio mewn proses. Nid yw eich rhagolygon yn gofnodion ar daenlen ... maen nhw'n bobl go iawn. Dylai fod gennych eithriadau ar gyfer popeth a wnewch ... o linellau amser, i gyllideb, i adnoddau a gymhwysir. Rwyf am i bawb un o'm rhagolygon delfrydol deimlo fel fy mod yn deall pwy ydyn nhw, pam maen nhw'n bwysig, a sut y gallwn eu helpu.

Dylai'r gwerthwr hwn hefyd.

4 Sylwadau

 1. 1

  Bravo Doug! Rwy'n newydd i'ch blog a hyd yn hyn mae eich gwybodaeth yn werthfawr iawn. Rwy'n cytuno â chi, weithiau mae angen rhoi'r bots o'r neilltu a busnes yn cael ei gynnal gan y partïon perthnasol. cyfnod.

 2. 2

  Mae'r broses yn bwysig. Mae fel arfer yn helpu'r prynwr a'r gwerthwr. Ond, weithiau mae angen ei roi o'r neilltu o blaid deialog. Rhan bwysig o werthu yw gwybod pryd i wyro o'r broses a siarad â phobl yn unig.

  A chytunwyd bod 'ymchwil yn hollbwysig'. Bob amser yn gwybod â phwy rydych chi'n siarad.

  Diolch am yr adborth, Douglas. Byddwn yn rhoi eich adborth ar waith.

 3. 3

  Helo Douglas,
  Y tro cyntaf yma ac yn braf gwybod amdanoch chi yma. Mae popeth a ysgrifennoch yma yn swnio'n atyniadol 
  ac yn addysgiadol. Rwy'n dal i ddod yn ôl yma.

 4. 4

  P'un a ydych chi'n cyfeirio at dwf busnes neu ddim ond y
  gweithredu technoleg newydd, mae'r naill neu'r llall yn cael effaith dad-ddyneiddio a
  difreinio perthnasoedd person-i-berson. Ac mae'n wirioneddol i farchnata
  budd y weithrediaeth i ddarganfod ffordd i bwysleisio person-i-berson
  perthnasoedd, waeth beth yw maint y cwmni a'r math o dechnoleg y mae ef neu hi
  mae hi'n gweithredu.

  Yn fy maes gwasanaethau proffesiynol, os na fyddaf yn datblygu a
  perthynas â defnyddiwr, p'un a wyf yn darparu gwasanaethau i gwmni mawr
  neu un bach, yn nodweddiadol nid wyf yn mynd i werthu'r gwasanaethau hynny. Mae'n
  yn brin iawn y byddaf yn llenwi ffurflen, yn rhoi holiadur, yn gwneud cyfweliad
  ac yna cael prosiect. Nid yw'n digwydd yn fy llinell waith; mae bob amser wedi
  i ymwneud â pherthnasoedd. I mi, dylai pob cwsmer deimlo fel eich bod chi'n gwybod pwy
  Mae nhw. Dyna'r berthynas. Ac os na allwch chi chyfrif i maes ffordd i'w wneud
  mae cwsmeriaid yn teimlo'n arbennig, rydych chi'n mynd i golli busnes.

  David S. Jackson

  Carlile Patchen & Murphy LLP

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.