Allgymorth Gwerthu: Chwe Strategaeth sy'n Ennill Calonnau (A Chynghorau Eraill!)

Strategaethau Allgymorth Gwerthu - Cardiau Llawysgrifen

Mae ysgrifennu llythyrau busnes yn gysyniad sy'n ymestyn yn ôl i'r gorffennol. Ar yr adegau hynny, roedd llythyrau gwerthu corfforol yn duedd gyda'r nod o ddisodli marchnatwyr o ddrws i ddrws a'u caeau. Mae angen dulliau modern ar gyfer yr oes fodern (dim ond edrych ar y newidiadau mewn hysbysebu arddangos) ac nid yw ysgrifennu llythyrau gwerthu busnes yn eithriad. 

Mae rhai egwyddorion cyffredinol mae ffurf ac elfennau llythyr gwerthu da yn dal i fod yn berthnasol. Wedi dweud hynny, mae strwythur a hyd eich llythyr busnes yn dibynnu ar y math o'ch cynulleidfa a'r cynnyrch rydych chi am ei werthu. Y darn arferol yw 4-8 paragraff, ond gall fod yn fwy os oes angen disgrifiad manwl gywir, neu lai, ar gyfer eich cynhyrchion ar gyfer cynigion mwy syml. 

Fodd bynnag, byddwn yn canolbwyntio ar haciau defnyddiol a all nid yn unig eich helpu i gau bargeinion ond hefyd ennill calonnau eich cynulleidfaoedd.

Strategaeth 1: Defnyddiwch Awtomeiddio i Bersonoli'ch Llythyrau Gwerthu Busnes

Os ydych chi am i'ch llythyrau gwerthu busnes ennill calonnau, bydd angen i chi sefyll allan mewn sawl ffordd. Yn gyntaf, bydd angen i chi fod yn greadigol a gwneud rhywbeth personol. Mae anfon nodiadau mewn llawysgrifen yn ffordd wych o wneud i'ch gohebiaeth anfon, fodd bynnag, gall eu hysgrifennu'n unigol gymryd llawer o amser.  

Yn ffodus, gallwch ddefnyddio a gwasanaeth llythyr mewn llawysgrifen mae hynny'n awtomeiddio'r broses gyfan ac yn gwneud i'ch testun ymddangos fel iddo gael ei ysgrifennu gan law ddynol gan ddefnyddio beiro go iawn. Mae anfon llythyr busnes fel hwn, gydag arddull ysgrifennu personol, apelgar yn weledol, yn ffordd wych o ennill calon y derbynnydd.

Strategaeth 2: Cynnwys Prawf Cymdeithasol Cryf

Nid oes unrhyw beth yn gwerthu’n well na chynnyrch a alwyd yn “newid bywyd” gan farn a phrofiadau’r rhai a ddefnyddiodd. Nid yw hynny'n golygu bod angen i'ch cynnyrch fod yn chwyldroadol, ond mae'n rhaid iddo gael prawf cymdeithasol cryf wedi'i siapio gan leisiau cwsmeriaid bodlon. 

Dyna pam mae'n wych cynnwys prawf cymdeithasol yn eich llythyrau gwerthu. Mae darparu dolenni i dystebau fideo yn un ffordd o wneud hynny. Profwyd bod y dull hwn yn gyrru gwerthiannau yn effeithiol.

Mae tysteb fideo cwsmer yn rhagarweiniad ar gyfer y botwm CTA (Galwad i Weithredu) y dylid ei osod o dan y dysteb. Y pwrpas yw defnyddio momentwm emosiynau cadarnhaol ac ysbrydoliaeth a ysgogodd eich tysteb ymhlith gwylwyr ac yn naturiol yn rhoi opsiwn iddynt brynu (trwy CTA).

Strategaeth 3: Defnyddiwch Offer Awtomeiddio LinkedIn

Nid oes lle gwell i farchnatwyr B2B drosoli ac anfon llythyrau gwerthu na LinkedIn. Mae LinkedIn yn blatfform busnes helaeth lle mae pob math o weithwyr proffesiynol yn ymgynnull i ddysgu, rhwydweithio, cynyddu eu busnes a marchnata eu cynhyrchion neu wasanaethau. Mae'n farchnad unigryw gyda llawer o gyfleoedd y dylid eu defnyddio ar gyfer eich strategaeth werthu.

Mae llawer o Offer awtomeiddio LinkedIn yn gallu'ch helpu chi i gyflawni lefelau uchel o bersonoli mewn ffordd greadigol. Er enghraifft, mae rhai o'r offer hyn yn cynnig personoli delwedd fel y gallwch ychwanegu enw neu lun proffil y derbynnydd y tu mewn i ddelwedd, i'w wneud yn fwy personol. Gall offer awtomeiddio LinkedIn hefyd sgrapio gwybodaeth gywir o broffiliau eich cynulleidfaoedd targed a chreu negeseuon personol a greddfol wrth i fod dynol eu hysgrifennu.

Strategaeth 4: Gwneud y Llinell Agoriadol yn Bersonol

Un camgymeriad mawr wrth ysgrifennu llythyr gwerthu yw'r cyfarchiad anaddas. Nid oes unrhyw un yn hoff o salutations generig fel “Annwyl gwsmer ffyddlon” neu “Annwyl ddarllenydd”. Yn lle, mae'ch cynulleidfa eisiau teimlo'n arbennig, yn cael ei pharchu, a'i drin yn unigryw.

Dyna pam mae cynnwys eu henwau a'u proffesiynau (ar gyfer busnesau B2B) yn eich cyfarchiad, yn ffordd sicr o ddangos iddyn nhw eich bod chi mewn gwirionedd yn mynd i'r afael â'r person penodol hwnnw. Bydd mynd heibio “Dear Ben” neu “Dear Doctor Richards” yn eich arwain yn bell ac yn sicrhau y bydd y derbynnydd eisiau darllen eich llythyr ymhellach.

Gyda chynulleidfa fawr, mae'n anodd annerch pob person â llaw mewn ffordd unigryw ac ysgrifennu pob llythyren wedi'i theilwra ar eu cyfer. Dyna lle mae awtomeiddio yn dod i mewn 'n hylaw ac yn arbed llawer o amser trwy gasglu'r wybodaeth â llaw fel enw, proffesiwn, rhyw, ac ati.

Strategaeth 5: Defnyddiwch Fideos ar gyfer Eich Allgymorth Gwerthu

Fideo ar hyn o bryd yw un o'r rhai mwyaf fformatau cynnwys dymunol sy'n ysgogi ymgysylltiad yn anhygoel ac yn gallu trochi'r gynulleidfa yn fwy nag unrhyw fformat arall. Dylech ei sbarduno er mantais i chi a'i ymgorffori yn eich llythyrau busnes i wneud eich llain werthu yn fwy effeithiol. 

Gall traw fideo fachu sylw'r gwyliwr ar unwaith a thrafod yn gryno y pynciau y byddech chi fel arfer yn eu cynnwys gan ddefnyddio fformat testun. Gyda fideo, gallwch gynnwys golygfeydd gweithredadwy o'ch gwasanaeth ar waith, arddangos boddhad eich cwsmer, ac yn y pen draw, cysylltu'n ddyfnach â'ch cynulleidfa. 

Gall llawer o offer eich helpu i wneud neges fideo wedi'i phersonoli yn doreithiog gydag animeiddiadau cyfoethog a delweddau trawiadol, a fydd yn gyrru trosiadau.

Strategaeth 6: Defnyddiwch Amseryddion Cyfrif i Lawr 

Gallwch gynnwys amseryddion cyfrif i lawr i'ch e-byst gwerthu oherwydd gallant adeiladu ymdeimlad o frys yn y person sy'n darllen. Dylai'r amseryddion hyn gael eu gosod ar y brig, o dan y pennawd, wedi'u hadeiladu gydag ymddangosiad trawiadol sy'n bachu sylw.

Nid eich rhuthro yw eich nod ond arddangos nodweddion gorau eich cynnyrch a phwysleisio bod yr amser i weithredu yn gyfyngedig. Wedi dweud hynny, mae angen i chi gael datrysiad effeithiol o hyd ar gyfer eu pwyntiau poen a dull cywir i'w arddangos.

Dyma Rhai Awgrymiadau Allgymorth Gwerthu Ychwanegol

Dyma rai awgrymiadau i wneud i'ch llythyrau gwerthu busnes ennill calonnau:

  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n adnabod eich cynulleidfa a'u rhannu'n iawn fel y gallwch chi wybod eu manylion
  • Creu penawdau ac is-benawdau cymhellol sy'n cyd-fynd â'r math o'ch cynulleidfa
  • Cynhwyswch fwy nag un CTAs lle mae'n naturiol (islaw'ch tystebau fideo, ar ddiwedd y llythyr, ac ati)
  • Defnyddiwch fachau i greu emosiynau yn eich darllenwyr
  • Defnyddiwch flychau dirgel trwy gydol eich llythyr i wneud i ddarllenwyr ddarllen mwy mewn eraill i ei ddatrys
  • Rhowch eich cynnig ar y dudalen gyntaf bob amser
  • Peidiwch â gorwneud pethau â'r wybodaeth, dylech gynnwys dim ond y ffeithiau, y nodweddion a'r nodweddion penodol gorau sydd gan eich cynnyrch a'ch gwasanaeth
  • Defnyddiwch dechnegau profedig fel Blwch Johnson i dynnu sylw at fuddion eich cynnig trwy gydol y llythyr

Beth yw blwch Johnson?

Drigain mlynedd yn ôl, profodd yr arbenigwr hysbysebu Frank H. Johnson a allai gynyddu cyfraddau ymateb i'w lythyrau gwerthu trwy ddull a elwir yn serchog fel y Johnson Box. Mae Blwch Johnson yn nodi'r cynnig mewn pennawd uwchben y cyfarchiad.

Mae ysgrifennu allgymorth gwerthu busnes gwych yn broses feddylgar a heriol. Dylai eich geiriau gael eu hysgrifennu'n ofalus, dylai eich cynnwys gael ei strwythuro'n iawn a dylai'r argraff ar ôl darllen sgrechian “mae'r cynnyrch hwn yn rhoi gwerth”. 

Yn ogystal, bydd defnyddio haciau yn arbed eich amser ac yn darparu rhai llwybrau byr i osgoi gwneud gweithgareddau diangen â llaw. Gall Haciau hefyd ychwanegu ychydig o bersonoliaeth a chreadigrwydd at gynnwys eich llythyr gwerthu, wedi'i deilwra i'ch cynulleidfa a'u manylion penodol. 

Copi gwerthu cryf yw craidd llythyr busnes llwyddiannus a defnyddio haciau yn greadigol yw'r drws i ennill calonnau'r derbynwyr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.