Y Paradigm Gwerthu Newid

strategaeth werthu1

Bydd y digwyddiad Techmakers nesaf yn un arbennig! Rwyf bob amser yn ddiolchgar am y cyfle i siarad ac mae Techmakers yn darparu cynulleidfa sy'n wahanol. Mae gwneuthurwyr technoleg yn weithwyr proffesiynol technoleg yn bennaf sy'n pontio'r bwlch rhwng y pen ôl a'r bobl ben blaen. Mae yna hefyd gymysgedd braf o fusnesau bach a mawr yn bresennol yn y digwyddiadau hyn.

Bydd y digwyddiad nesaf yn Brewhouse Scotty Downtown ddydd Mawrth, Ionawr 5ed am 5:30 PM. Gobeithio y gallwch chi fod yn bresennol! Rydyn ni mewn gwirionedd wedi tyfu i bwynt lle rydyn ni nawr yn cymryd y ddwy ystafell breifatrwydd yn Scotty's!

Byddaf yn siarad ar y newid patrwm gwerthu. Mae gwerthwyr nad ydyn nhw wedi mabwysiadu technoleg yn mynd â sedd eithaf cefn i'r rhai sydd ac mae'r bwlch yn tyfu. Mae adrannau gwerthu allanol traddodiadol heb unrhyw bresenoldeb ar-lein yn rhoi eu busnes dan anfantais eithaf.

Y broblem yw bod gan ddefnyddwyr a busnesau anhygoel bellach offer a rhwydweithiau sydd ar gael iddynt ar-lein i helpu i'w haddysgu ar benderfyniadau prynu a busnes. Mae rhwydweithiau a chymunedau â ffocws ar-lein, allweddeiriau peiriannau chwilio, a blogiau sy'n rhoi tunnell o wybodaeth i ddefnyddwyr a busnesau cyn maen nhw byth yn galw neu'n siarad â'ch cynrychiolwyr gwerthu.

Erbyn i obaith gyrraedd eich gwefan, ar y ffôn, neu ar garreg eich drws, maent weithiau'n fwy gwybodus o'ch cynhyrchion, gwasanaethau, cryfderau, gwendidau, a'ch busnes yn gyffredinol nag yr hoffech iddynt fod.

Yn y gorffennol, eich gwerthwr oedd y cwndid rhwng y gobaith a'r gwerthiant. Nid yw hyn yn wir bellach. Nawr gwybodaeth sydd ar gael yn agored ar-lein yw'r cwndid. O ganlyniad, os yw'ch cwmni am fod yn bresennol pan fydd pobl ar y cam hanfodol yn y broses benderfynu, rhaid i bobl werthu fod ar-lein lle mae'r penderfyniadau hynny'n digwydd.

Deialu am ddoleri nid bellach yw'r unig ffordd o dyfu gwerthiant. Nid wyf yn erbyn galwadau allan, ond os ydych chi eisiau gwell canlyniadau ar gyfer eich gwariant gwerthu, mae angen i chi gydbwyso galwadau allan â gweithgareddau rhwydweithio ar-lein ac all-lein. Bydd cydbwysedd o'r holl gamau gweithredu hyn yn rhoi mwy o amlygiad i'ch awdurdod, awdurdod ... ac yn y pen draw, ymddiriedaeth. Yn y tymor hir, bydd gennych biblinell werthu llawer iachach.

Yn anad dim, gellir mesur y fethodolegau hyn yn gywir. Gallwn fesur traffig ac addasiadau o wefannau adolygu, cyfeirlyfrau ar-lein, gwefannau cyfeirio a blogiau, rhwydweithiau cymdeithasol fel LinkedIn a Facebook, yn ogystal â chyfryngau cymdeithasol fel Twitter. Mae'r strategaethau hyn yn gofyn am fomentwm hefyd ... ni fydd buddsoddi ychydig wythnosau mewn strategaeth ar-lein yn helpu'ch cwmni - ond mae gan fuddsoddi blwyddyn y potensial i dyfu eich busnes yn gyflymach nag y byddech chi'n ei ddychmygu.

Gobeithiaf eich gweld yn y digwyddiad i drafod ymhellach y strategaethau a'r offer y gall eich busnes eu mabwysiadu i ddechrau adeiladu ar y strategaethau gwerthu newydd hyn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.