Buddion Marchnata a Gwerthu Awtomeiddio Marchnata

offeryn gwerthu neu farchnata 1024x426

Yn ôl Mewnwelediadau CSO, mae gan gwmnïau sydd ag arferion cynhyrchu plwm a rheoli aeddfed a Cyfradd cyflawni cwota gwerthiant 9.3% yn uwch. Dyma lle mae llwyfannau awtomeiddio gwerthu fel ein noddwyr yn Salesvue wedi cael effaith ddramatig ar wella adroddiadau ac effeithlonrwydd timau sy'n defnyddio Salesforce - gan ddarparu a chwilio am ddatrysiad awtomeiddio piblinell. Fodd bynnag, nid awtomeiddio gwerthiant yn unig sy'n cynorthwyo cynrychiolwyr gwerthu i ddod yn fwy cynhyrchiol ac effeithlon.

Er gwaethaf cael ei farchnata am flynyddoedd fel arf ar gyfer, wel, marchnatwyr, mae awtomeiddio yn newid siâp yr adran werthu fodern hefyd. Cyn bo hir, mae cwmnïau sy'n gweithredu'r datrysiad ar gyfer eu timau marchnata yn darganfod bod awtomeiddio yn ymestyn ymhell y tu hwnt i ffiniau marchnata. Heb eich argyhoeddi? Mae cynyddu cyflawniad cwota bron i 10% nid yn unig yn rhoi llawer o arian parod ychwanegol ym mhocedi eich cynrychiolwyr gwerthu, ond mae hefyd yn mynd yn bell tuag at alinio ymdrechion gwerthu a marchnata, ac yn cyfrannu'n sylweddol at effeithlonrwydd cyffredinol cylch gwerthu cwmni. Matt Wesson, Pardot

Mae awtomeiddio marchnata yn dod â mewnwelediad gwerthfawr i'ch tîm gwerthu a all gynorthwyo cynrychiolydd gwerthu i ddeall anghenion y cwsmer. Sut wnaethon nhw glywed am eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau? Pa ddata maen nhw wedi'i ddarparu ar ffurflenni sy'n siarad â'u cymhwyster fel arweinydd? Pa eiriau allweddol y gwnaethon nhw chwilio arnyn nhw pan lanion nhw ar y wefan? Pa ryngweithio maen nhw wedi'i gael trwy'r cyfryngau cymdeithasol? Pa e-byst y maent wedi tanysgrifio iddynt? Pa dudalennau wnaethon nhw ymweld â nhw? Pa bapurau gwyn y gwnaethon nhw eu lawrlwytho neu ddigwyddiadau y gwnaethon nhw gofrestru ar eu cyfer?

Gall y math hwn o wybodaeth fod yn hynod werthfawr i gynrychiolydd gwerthu baratoi ar gyfer ei alwad neu e-bost nesaf gyda'r gobaith. Gallwch chi hyd yn oed blaenoriaethwch eich ymdrechion trwy sgorio plwm i ddod o hyd i'r arweiniadau sy'n fwy tebygol o fod yn gwsmer gwych a'u cau.

marchnata-awtomeiddio-gwerthu

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.