Infograffeg MarchnataTechnoleg HysbysebuDadansoddeg a PhrofiCynnwys MarchnataLlwyfannau CRM a DataE-Fasnach a ManwerthuMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostTechnoleg NewyddMarchnata DigwyddiadMarchnata Symudol a ThablediCysylltiadau CyhoeddusGalluogi GwerthuChwilio MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Sut Mae Marchnata Digidol yn Bwydo'ch Twnnel Gwerthu

Pan fydd busnesau'n dadansoddi eu twmffat gwerthu, yr hyn maen nhw'n ceisio ei wneud yw deall pob cam yn nhaith eu prynwyr yn well i nodi pa strategaethau y gallant eu cyflawni dau beth:

  • Maint - Os gall marchnata ddenu mwy o ragolygon yna mae'n gredadwy y bydd y cyfleoedd i dyfu eu busnes yn cynyddu o ystyried bod cyfraddau trosi yn aros yn gyson. Hynny yw, os byddaf yn denu 1,000 yn fwy o ragolygon gyda hysbyseb a bod gennyf gyfradd trosi o 5%, bydd hynny'n cyfateb i 50 yn fwy o gwsmeriaid.
  • Trosiadau - Ar bob cam o'r twndis gwerthu, dylai marchnata a gwerthu fod yn gweithio i gynyddu'r gyfradd trosi i yrru mwy o ragolygon drwodd i drosi. Hynny yw, os byddaf yn denu'r un 1,000 yn fwy o ragolygon ond yn gallu cynyddu fy nghyfradd trosi i 6%, bydd hynny nawr yn cyfateb i 60 yn fwy o gwsmeriaid.

Beth Yw Twnnel Gwerthu?

Mae twmffat gwerthu yn gynrychiolaeth weledol o'r nifer o ragolygon tebygol rydych chi'n eu cyrraedd wrth feithrin gwerthiant a marchnata eich cynhyrchion neu wasanaeth.

beth yw twndis gwerthu

Mae gwerthu a marchnata bob amser yn ymwneud â'r twndis gwerthu, gan drafod y rhagolygon sydd yn aml ar y gweill i ddiffinio sut y gallant ragweld twf refeniw i'w busnes yn y dyfodol.

Gyda marchnata digidol, mae'r aliniad rhwng gwerthu a marchnata yn hollbwysig. Rwyf wrth fy modd â'r dyfyniad hwn o un o'm podlediadau diweddar:

Mae marchnata yn siarad â phobl, mae gwerthiant yn gweithio gyda phobl.

Kyle Hamer

Mae eich gweithiwr gwerthu proffesiynol yn cael trafodaethau gwerthfawr gyda rhagolygon yn ddyddiol. Maent yn deall pryderon eu diwydiant yn ogystal â'r rhesymau pam y gallai'ch cwmni fod yn colli bargeinion i gystadleuwyr. Ynghyd ag ymchwil a dadansoddi cynradd ac eilaidd, gall marchnatwyr ddefnyddio'r wybodaeth honno i fwydo eu hymdrechion marchnata digidol ... gan sicrhau bod gan obaith ar bob cam o'r twndis y cynnwys ategol i helpu'r gobaith i drosi i'r cam nesaf.

Camau Twnnel Gwerthu: Sut Mae Marchnata Digidol yn Bwydo Nhw

Wrth i ni edrych ar yr holl gyfryngau a sianeli y gallwn eu hymgorffori yn ein strategaeth farchnata gyffredinol, mae yna fentrau penodol y gallwn eu defnyddio i gynyddu a gwella pob cam o'r twndis gwerthu.

A. Ymwybyddiaeth

Hysbysebu a cyfryngau a enillwyd gyrru ymwybyddiaeth o'r cynhyrchion a'r gwasanaethau sydd gan eich busnes i'w cynnig. Mae hysbysebu'n galluogi'ch tîm marchnata i ddefnyddio cynulleidfaoedd a grwpiau targed sy'n edrych fel ei gilydd i hysbysebu a chynyddu ymwybyddiaeth. Efallai y bydd eich tîm cyfryngau cymdeithasol yn cynhyrchu cynnwys difyr a chymhellol sy'n cael ei rannu ac sy'n gyrru ymwybyddiaeth. Mae eich tîm cysylltiadau cyhoeddus yn gosod dylanwadwyr a chyfryngau i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd a chodi ymwybyddiaeth. Efallai yr hoffech chi hyd yn oed gyflwyno'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau ar gyfer gwobrau i yrru ymwybyddiaeth gyda grwpiau a chyhoeddiadau diwydiant.

B. Llog

Sut mae pobl â diddordeb yn eich cynhyrchion neu wasanaethau yn dangos diddordeb? Y dyddiau hyn, maen nhw'n aml yn mynychu digwyddiadau, yn cymryd rhan mewn grwpiau diwydiant, yn tanysgrifio i gylchlythyrau defnyddiol, yn darllen erthyglau, ac yn chwilio Google am broblemau maen nhw'n ceisio datrysiad ar eu cyfer. Gellir nodi diddordeb trwy glicio drwodd ar hysbyseb neu atgyfeiriad sy'n dod â gobaith i'ch gwefan.

C. Ystyriaeth

Mae ystyried eich cynnyrch yn fater o werthuso'r gofynion, y gost, ac enw da eich cwmni ynghyd â'ch cystadleuwyr. Yn nodweddiadol, dyma'r cam y mae gwerthiannau'n dechrau cymryd rhan a marchnata arweinwyr cymwys (MQLs) yn cael eu trosi'n arweinwyr cymwys â gwerthiant (SQLs). Hynny yw, mae rhagolygon tebygol sy'n cyd-fynd â'ch proffiliau demograffig a firmagraffig bellach yn cael eu dal fel arweinwyr ac mae eich tîm gwerthu yn eu cymhwyso yn eu tebygolrwydd o brynu a bod yn gwsmer gwych. Dyma lle mae gwerthiant yn hynod dalentog, yn darparu achosion defnydd, yn darparu atebion, ac yn dileu unrhyw bryderon gan y prynwr.

D. Bwriad

Yn fy marn i, y cam bwriad yw'r pwysicaf o safbwynt amseru. Os yw'n ddefnyddiwr chwilio sy'n chwilio am ateb, mae'n hollbwysig eich bod yn dal eu gwybodaeth ac yn cael eich staff gwerthu i'w dilyn. Roedd y chwiliad a ddefnyddiwyd ganddynt yn cynnig y bwriad eu bod yn chwilio am ateb. Mae'r amser ymateb i'ch cynorthwyo hefyd yn hollbwysig. Dyma lle mae clic-i-alwad, ymatebion ffurf, bots sgwrsio, a bots byw yn cael effaith enfawr ar gyfraddau trosi.

E. Gwerthuso

Gwerthuso yw'r cam lle mae gwerthiannau'n casglu cymaint o wybodaeth ag y gallant i wneud y gobaith yn gartrefol bod gennych yr ateb cywir. Gallai hyn gynnwys cynigion a datganiadau gwaith, trafodaethau prisiau, leinin goch cytundebol, a dileu unrhyw fanylion eraill. Mae'r cam hwn wedi tyfu gydag atebion galluogi gwerthiant dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf - gan gynnwys arwyddion digidol a rhannu dogfennau ar-lein. Mae hefyd yn bwysig bod gan eich busnes enw da ar-lein gan y bydd eu tîm sy'n adeiladu consensws yn cloddio i mewn ac yn ymchwilio i'ch cwmni.

F. Prynu

Mae proses brynu ddi-dor yr un mor hanfodol ar gyfer archwiliad e-fasnach er budd defnyddiwr ag ydyw i gwmni menter. Rhaid i allu bilio a chasglu'r refeniw yn hawdd, cyfleu'r profiad ysgubol, anfon disgwyliadau cludo neu leoli, a symud y gobaith i mewn i gwsmer fod yn hawdd ac wedi'i gyfathrebu'n dda.

Beth nad yw'r Twnnel Gwerthu yn ei Gynnwys?

Cofiwch, canolbwynt y twmffat gwerthu yw troi gobaith yn gwsmer. Nid yw fel rheol yn mynd y tu hwnt i hynny er bod timau gwerthu a thimau marchnata modern yn ymatebol i brofiad y cwsmer ac anghenion cadw cwsmeriaid.

Mae'n bwysig nodi hefyd bod y twmffat gwerthu yn gynrychiolaeth weledol o ymdrechion tîm gwerthu a marchnata eich sefydliad ... nid yw'n adlewyrchu taith prynwyr go iawn. Gall prynwr, er enghraifft, symud yn ôl ac ymlaen o fewn ei daith. Er enghraifft, gall gobaith chwilio am ateb i integreiddio dau gynnyrch yn fewnol.

Ar y pwynt hwnnw, maen nhw'n dod o hyd i adroddiad dadansoddwr ar y math o blatfform maen nhw'n ei geisio ac yn eich adnabod chi fel datrysiad hyfyw. Fe wnaeth hynny gychwyn ar eu hymwybyddiaeth er gwaethaf eu bod eisoes â bwriad.

Peidiwch ag anghofio ... mae prynwyr yn symud mwy a mwy i brosesau hunanwasanaeth wrth werthuso eu pryniant nesaf. Oherwydd hyn, mae'n hanfodol bod gan eich sefydliad lyfrgell gynnwys gynhwysfawr i'w cefnogi yn eu taith ac i'w gyrru i'r cam nesaf! Os gwnewch chi waith gwych, bydd y cyfle i gyrraedd mwy a throsi mwy yn digwydd.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol