Awgrymiadau Galluogi Gwerthu

Awgrymiadau Galluogi Gwerthu

Mae'r sianeli marchnata a gwerthu cyfnewidiol yn arddweud sut rydym yn gwneud busnes. Yn benodol, mae hyn yn cyfeirio at sut mae gwerthiannau yn agosáu at ragolygon newydd ac yn cau'r fargen. Mae galluogi gwerthu yn cydweithredu marchnata a gwerthu wrth gynhyrchu refeniw. Mae sicrhau bod y mentrau hyn yn cyd-fynd yn hanfodol i lwyddiant marchnata a gwerthu.

awgrymiadau galluogi gwerthuFel marchnatwr, wrth gwrs rwy'n teimlo bod ymdrechion marchnata yn bwysig. Ond ar ddiwedd y dydd (yn dibynnu ar y sefyllfa), mae'r tîm gwerthu yn dal i fynd i gael effaith fwy “dwys” ar obaith oherwydd bod cyfathrebu uniongyrchol a phersonol (unwaith y byddan nhw'n mynd heibio'r marchnata ar sail caniatâd neu gwneud cyswllt uniongyrchol). Mae cael cynllun strategol ar sut i fynd at ragolygon o safbwynt gwerthu yn dod yn bwysicach nag erioed. Er y gall y cylch gwerthu fod cyhyd â'r cylch marchnata, gall pob pwynt cyffwrdd unigol benderfynu a ydych chi'n agosach at eistedd i lawr gyda'r gobaith neu a ydyn nhw wedi gwneud yn siarad â chi am byth.

Os ydych chi am sicrhau eich bod un cam yn agosach at y cyfarfod hwnnw, yna dyma un neu ddau awgrymiadau galluogi gwerthu:

Dewch i gael teimlad o fath personoliaeth ac arddull ddysgu eich darpar. Mae pobl yn dysgu ac yn treulio cynnwys mewn gwahanol ffyrdd. Yn benodol, mae yna 3 math o ddysgu: clywedol, gweledol a chinesthetig.

  • Os yw'n ymddangos bod eich gobaith yn dysgu trwy “glywed” yr hyn rydych chi'n ei ddweud, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnwys podlediadau, dolenni cymdeithasol, neu fideos yn eich cynnig. Dyma'r cyfryngau cynnwys a fydd yn atseinio gyda'r math hwn o obaith.
  • Os yw'n ymddangos bod eich gobaith yn ymateb mwy gyda graffiau, siartiau, neu luniau, yna mae gennych ddysgwr gweledol ar eich dwylo. Dyma'r math amlycaf o ddysgwr. Mae sawl math o gynnwys yn apelio at y dysgwr hwn - fideos, ffeithluniau, e-lyfrau, papurau gwyn, delweddau, ac ati. Os ydych chi'n “dangos” y gobaith am yr hyn rydych chi'n ymwneud ag ef, yna maen nhw'n fwy tebygol o ddeall a rhoi pwys ar yr hyn rydych chi'n ei ddweud.
  • Yn olaf, mae'r dysgwyr cinesthetig, sy'n dysgu trwy wneud. Mae hyn ychydig yn anoddach ei drin o safbwynt marchnata cynnwys, ond gellir ei wneud. Maen nhw eisiau canllaw neu gynnwys “sut i” sy'n dweud wrthyn nhw “sut” y gallan nhw lwyddo. Mae papurau gwyn, e-lyfrau, fideos a gweminarau sy'n canolbwyntio ar sut i gyflawni rhywbeth yn dda i'r math hwn o obaith. Mae'n hollbwysig dangos arbenigedd a darparu'r wybodaeth honno iddynt.

Byddwch yn ymwybodol o'r holl lwybrau posib. Yn gyffredinol, nid oes un penderfynwr mewn cwmni. Penderfyniad tîm yw penderfynu buddsoddi mewn gwasanaeth neu gynnyrch. Er bod rhai unigolion sydd â mwy o lais nag eraill, mae'n bwysig apelio at sawl plaid yn y broses benderfynu.

  • Pwy fydd eich cynnyrch neu wasanaeth yn elwa? Mae'n debyg bod hyn yn cynnwys marchnata, gwerthu, gweithrediadau a gweithrediadau (llinell waelod). Ydych chi wedi nodi sut mae'ch cynnyrch / gwasanaeth yn helpu pob un o'r personas hyn?
  • Rydym yn gweld cynnydd yn nifer y galwadau i weithredu. Yn lle dweud wrth obaith i wneud rhywbeth, mae cwmnïau'n gofyn cwestiynau i annog clic-drwodd ar eu gwefannau. Mae unigolion yn gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar yr hyn sydd orau iddyn nhw - bydd cynnwys sy'n ymwneud â “phersonoliaethau” yn helpu i berswadio penderfyniad y tîm.

Mae ein noddwr cynnig gwerthuMae TinderBox, yn rhoi cyfle i greu cynigion cyfoethog yn y cyfryngau a fydd yn apelio at bob math o ddysgwr, yn ogystal â bod yn ymwybodol o bwy sy'n edrych ar eich cynnig. Yn y pen draw, bydd y metrigau hyn yn helpu i gau'r fargen a datblygu proffilio cwsmeriaid. Rheoli cynigion gwerthu yn allweddol i lwyddo mewn galluogi gwerthu. Bydd dysgu sut i greu cynnig gwerthu effeithiol yn cynyddu trosiadau ac yn clicio drwodd.

Pa awgrymiadau galluogi gwerthu eraill sydd gennych chi? Beth arall ydych chi'n ei weld yn y diwydiant?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.