Awgrymiadau Galluogi Gwerthu

Awgrymiadau Galluogi Gwerthu

Mae'r sianeli marchnata a gwerthu cyfnewidiol yn arddweud sut rydym yn gwneud busnes. Yn benodol, mae hyn yn cyfeirio at sut mae gwerthiannau yn agosáu at ragolygon newydd ac yn cau'r fargen. Mae galluogi gwerthu yn cydweithredu marchnata a gwerthu wrth gynhyrchu refeniw. Mae sicrhau bod y mentrau hyn yn cyd-fynd yn hanfodol i lwyddiant marchnata a gwerthu.

awgrymiadau galluogi gwerthuAs a marketer, of course I find marketing efforts important. But at the end of the day (depending on the situation), the sales team is still going to have a more “intense” impact on a prospect because there is direct and personal communication (once they make it past the permission-based marketing or make direct contact). Having a strategic plan on how to approach prospects from a sales perspective is becoming more important than ever. While the sales cycle can be as long as the marketing cycle, each individual touch point can determine whether you are closer to a sit down with the prospect or whether they're done talking to you forever.

If you want to ensure that you're one step closer to that meeting, then here are a couple of awgrymiadau galluogi gwerthu:

Get a feel for your prospect's personality type and learning style. Mae pobl yn dysgu ac yn treulio cynnwys mewn gwahanol ffyrdd. Yn benodol, mae yna 3 math o ddysgu: clywedol, gweledol a chinesthetig.

  • Os yw'n ymddangos bod eich gobaith yn dysgu trwy “glywed” yr hyn rydych chi'n ei ddweud, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnwys podlediadau, dolenni cymdeithasol, neu fideos yn eich cynnig. Dyma'r cyfryngau cynnwys a fydd yn atseinio gyda'r math hwn o obaith.
  • If your prospect seems to respond more with graphs, charts, or pictures, then you have a visual learner on your hands. This is the most prominent type of learner. Multiple content types appeal to this learner – videos, infographics, ebooks, whitepapers, images, etc. If you “show” the prospect what you're about, then they are more likely to understand and place importance on what you're saying.
  • Yn olaf, mae'r dysgwyr cinesthetig, sy'n dysgu trwy wneud. Mae hyn ychydig yn anoddach ei drin o safbwynt marchnata cynnwys, ond gellir ei wneud. Maen nhw eisiau canllaw neu gynnwys “sut i” sy'n dweud wrthyn nhw “sut” y gallan nhw lwyddo. Mae papurau gwyn, e-lyfrau, fideos a gweminarau sy'n canolbwyntio ar sut i gyflawni rhywbeth yn dda i'r math hwn o obaith. Mae'n hollbwysig dangos arbenigedd a darparu'r wybodaeth honno iddynt.

Byddwch yn ymwybodol o'r holl lwybrau posib. Yn gyffredinol, nid oes un penderfynwr mewn cwmni. Penderfyniad tîm yw penderfynu buddsoddi mewn gwasanaeth neu gynnyrch. Er bod rhai unigolion sydd â mwy o lais nag eraill, mae'n bwysig apelio at sawl plaid yn y broses benderfynu.

  • Pwy fydd eich cynnyrch neu wasanaeth yn elwa? Mae'n debyg bod hyn yn cynnwys marchnata, gwerthu, gweithrediadau a gweithrediadau (llinell waelod). Ydych chi wedi nodi sut mae'ch cynnyrch / gwasanaeth yn helpu pob un o'r personas hyn?
  • We're seeing an increase of question calls-to-action. Instead of telling a prospect to do something, companies are posing questions to encourage click-throughs on their sites. Individuals make decisions based on what's best for them – content surrounding “personas” will help persuade the team decision.

Mae ein noddwr cynnig gwerthuMae TinderBox, yn rhoi cyfle i greu cynigion cyfoethog yn y cyfryngau a fydd yn apelio at bob math o ddysgwr, yn ogystal â bod yn ymwybodol o bwy sy'n edrych ar eich cynnig. Yn y pen draw, bydd y metrigau hyn yn helpu i gau'r fargen a datblygu proffilio cwsmeriaid. Rheoli cynigion gwerthu yn allweddol i lwyddo mewn galluogi gwerthu. Bydd dysgu sut i greu cynnig gwerthu effeithiol yn cynyddu trosiadau ac yn clicio drwodd.

Pa awgrymiadau galluogi gwerthu eraill sydd gennych chi? Beth arall ydych chi'n ei weld yn y diwydiant?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.