Technoleg ar gyfer Galluogi Gwerthu yn Llwyddiannus

Ergyd Sgrin 2013 04 15 am 11.01.54 AM

Yn y byd sydd ohoni, mae galluogi technoleg a gwerthu yn mynd law yn llaw. Mae'n hanfodol eich bod yn olrhain gweithgareddau eich darpar er mwyn eu cymhwyso fel arweinyddion poeth neu feddal. Sut mae rhagolygon yn rhyngweithio â'ch brand? Ydyn nhw'n rhyngweithio â'ch brand? Pa offer ydych chi'n eu defnyddio i olrhain hyn?

Buom yn gweithio gyda'n noddwr cynnig gwerthu, TinderBox, i greu ffeithlun am y gwahanol offer a phrosesau y mae cwmnïau'n eu defnyddio i gymhwyso ac olrhain arweinwyr. Er bod y twmffat gwerthu yn newid, mae rhai cyfnodau penodol o hyd yn ystod y cylch gwerthu: Marchnata a Gwerthu, Chwilio, Cymhwyso, Cadarnhau, Negodi a Thrafodoli. Efallai na fydd y broses yn un linellol, ond mae'r camau hyn yn bwysig i gau gwerthiannau.

Pa un o'r offer hyn ydych chi'n eu defnyddio i fyrhau'ch cylch gwerthu? Sut ydych chi'n creu cyfleoedd i'ch tîm o ran galluogi gwerthu? Bydd defnyddio'r offer cywir yn eich helpu i gyrraedd “aur gwerthu.”

Technoleg-Er-A-Llwyddiannus-Gwerthu-Galluogi-Model-mod